Algebra: Funkce
Přihlásit se
Algebra: Funkce (34/42) · 6:44

Inverzní funkce Příklad 1 Příklady výpočtů inverzní funkce.

Navazuje na Algebra: Kvadratické rovnice.
Funkční hodnota v bodu x je rovna -x plus 4 Funkční hodnota v bodu x je rovna -x plus 4 a graf této funkce máme tady. Zjistíme, jaká bude inverzní funkce k funkci f. Funkční hodnota v bodu x je vlastně y, takže mohu napsat, že y se rovná -x plus 4. takže mohu napsat, že y se rovná -x plus 4. Vyjádřili jsme si y. Pro inverzní funkci uděláme opak. Vyjádříme si z funkce x. Odečteme 4 na obou stranách. Máme y mínus 4 se rovná -x. Pro vyjádření x, obě strany vynásobíme -1. Pro vyjádření x, obě strany vynásobíme -1. Máme -y plus 4 se rovná x. Většinou je zápis obráceně, takže můžeme napsat, že x je rovno -y plus 4. Nebo jinak, inverzní funkční hodnota v bodu y je rovna -y plus 4. Tady je inverzní funkce, zapsaná jako funkční hodnota v bodu y, kterou přejmenujeme na x. kterou přejmenujeme na x. Zaměníme y za x, inverzní funkční hodnota v bodu x je rovna -x plus 4. Toto jsou stejné funkce. Zde jsme použili y jako nezávislou, nebo také vstupní proměnnou. Zde jsme použili x, funkce jsou ale stejné. Zakreslíme do grafu inverzní a původní funkci, ať vidíme jejich vztah. Když se na to podíváme vypadají v podstatě stejně. Máme -x plus 4. Je to úplně stejná funkce. Na ose y bude 4, bude to stejné. Funkce je svou vlastní inverzí. Při zakreslení do grafu je to shodná přímka. je to shodná přímka. Podíváme se proč. V prvním videu jsem mluvil o tom, že původní a invezní funkce jsou osově souměrné podle osy y=x. Kde je tato osa? Osa y=x bude procházet tudy. Osa y=x bude procházet tudy. Funkce -x plus 4 je kolmá k y=x, když ji tedy zakreslíte, bude to ta samá přímka. Je svým vlastním odrazem. Zkusme, jestli to dává smysl. V původní funkci, když dosadíme 2, dostaneme 2. Pokud dosadíme 4, dostaneme 0. A druhým způsobem? Když dosadíme 2, dostaneme opět 2. Dává to smysl. Pokud dosadíme do původní 4, dostaneme 0. Pokud dosadíme do inverzní 0, dostaneme 4. Všechno funguje. Zkusme to jinak. Takže pro klasickou funkci, (nakreslím to dolů, asi je vám to jasné, ale pokud ne, mohlo by to pomoci). Např. funkční hodnota v bodu 5 je rovna -1. Např. funkční hodnota v bodu 5 je rovna -1. Funkce nás vede od 5 k -1. Co dělá inverzní funkce? Např. funkční hodnota inverzní funkce v bodu -1 je 5. Např. funkční hodnota inverzní funkce v bodu -1 je 5. Např. funkční hodnota inverzní funkce v bodu -1 je 5. Vede nás od -1 k 5. Máme tady definiční obor a obor hodnot. Tady je definiční obor funkce f a tady obor hodnot. Jdeme od 5 k -1. Jde o původní funkci. Inverzní povede zpět od -1 k 5. Inverzní povede zpět od -1 k 5, tak, jak by měla. Dejme si ještě příklad. Tady, funkční hodnota v bodu x je -2x mínus 1. Jako minule, celé se to rovná y. y je rovno g(x) a to je -2x mínus 1. Vyjádříme si x. y plus 1 se rovná -2x. Přičteme 1. Obě strany vydělíme -2, takže -y děleno 2 mínus 1/2 se rovná x, nebo x se rovná y děleno 2 mínus 1/2, nebo inverzní funkcí -y děleno 2 mínus 1/2, nebo jen přejmenujeme y na x. Můžeme říci, že inverzní funkce... (Tady by nemělo být f.) Původní funkce byla g. Inverzní funkční hodnota funkce g v bodu y je -y/2 mínus 1/2, funkce se jmenuje g, ne f. Značení musí být správně. Můžeme zde zaměnit y za x a funkce bude -x/2 mínus 1/2. Nakreslíme graf. Na ose y bude -1/2. Přímo tady. Směrnice přímky je -1/2. Směrnice přímky je -1/2. Když začneme na -1/2 a půjdeme k 1, je to směr do kladna, půjdeme o 1/2 dolů. Pokud se o 1 posuneme, půjdeme o 1/2 dolů. Zpátky to bude takto. Takže přímka bude vypadat asi nějak takhle. Takže přímka bude vypadat asi nějak takhle. Přímka bude oběma směry pokračovat dál. Přímka bude oběma směry pokračovat dál. Zjistíme, jestli je tato přímka odrazem podle přímky y=x, (ta je zde) a je to tak. Odrazem tmavě modré přímky je přímka oranžová. Ale obecně, původně je z funkce výjádřeno y. Uděláte nějakou algebru. Vyjádříte si x a pro inverzní funkci stačí jen přejmenovat y a x. stačí jen přejmenovat y a x.
video