Geometrie: Čtyřúhelníky, rovnoběžníky a mnohoúhelníky
Přihlásit se
Geometrie: Čtyřúhelníky, rovnoběžníky a mnohoúhelníky (3/6) · 1:05

Posouvání mnohoúhelníků Posouvání mnohoúhelníků podle vektoru

Navazuje na Geometrie: Trojúhelníky.
Příklad: Jaký je obraz mnohoúhelníku v posunutí o vektor T(5, 2)? To znamené, že musíme posouvat o 5 v horizontálním směru a o 2 ve vertikálním směru. Udělejme to. Zaměřím se na tento bod, je to bod [3, 3]. Když ho posunu o 5 v horizontálním směru, hodnota ´x´ bude 8. 'x' se zvětší o 1.. 2.. 3.. 4.. 5. A pak potřebujeme zvětšit 'y' o 2. 1.. 2. Zkontrolujeme si naši odpověď. Pojďme jich udělat ještě pár. Byla to sranda. Takže tady to musíme posunout o -8 v horizontálním směru. Hodnota 'x' tohoto bodu je 0. Takže musí přejít na -8. -1, -2,... musíme přejít doleva, takže... 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8. A potom to musíme posunout o 2 dolů. Musíme to posunout dolů o 1.. 2. Hotovo.
video