Pravděpodobnost náhodných jevů
Pravděpodobnost náhodných jevů (8/13) · 0:58

Odhad pravděpodobnosti, že padne 7

Házíme dvěma šestistrannými kostkami. Provedli jsme tisíc pokusů a pokaždé jsme zaznamenali součet čísel, která padla na obou kostkách. Například když padla 3 a 4, zapsali jsme 7 ... to zní rozumně. Výsledky jsou zaznamenány v tabulce. Na základě poskytnutých dat odhadněte pravděpodobnost, že v příštím hodu padne součet 7. Máme výsledky tisíce hodů. Kolikrát v těchto tisíci hodech padl součet 7? Vidím, že sedmička padla celkem 175krát. Vypadá to, že docela dobrým odhadem pravděpodobnosti je 175 lomeno 1000, pravděpodobnosti, že v příštím tahu padne opět součet 7. 175/1000, jestliže bychom to chtěli napsat desetinným číslem, bylo by to 175 tisícin, neboli můžeme napsat 0,175. A jsme u konce.
video