Kombinatorika
Kombinatorika (2/5) · 2:14

Příklad: možné výsledky při hodu třemi mincemi Příklad na určení pravděpodobnosti při hodu mincí.

Navazuje na Pravděpodobnost náhodných jevů.
Zjistěte, jaká je pravděpodobnost, že při hodu třemi mincemi padnou právě dvě panny. Tak pojďme popřemýšlet o možných výsledcích. Budeme uvažovat všechny možné výsledky. Takže mohu dostat samé panny. Při hodu číslo 1 dostanu pannu. Hod číslo 2 - padne panna. Hod číslo 3 - dostávám pannu. Můžu dostat 2 panny a pak orla. Můžu mít pannu, orla, pannu. Nebo mohu dostat pannu, orla, orla. Mohu dostat orla, pannu, pannu. Můžu mít orla, pannu, orla. Mohu dostat orla, orla, pannu. Nebo mohu dostat orla, orla a orla. To jsou všechny různé možnosti, které mohou padnout při hodu třemi mincemi. A možná můžete říct, že tohle je první hod, druhý hod a třetí hod. Tady tohle je prostor pro možné výsledky. Je tu osm možných výsledků. Napíšu to. Pravděpodobnost zisku právě dvou pannen... No, kolik možných výsledků máme? Máme osm možných výsledků. Takže osm... to jsou možné výsledky nebo velikost prostoru obsahujícího možné výsledky. A kolik z těchto možných výsledků je spojeno s hledaným případem? Můžete tomu říkat "složený případ", protože tu je více než jeden případ spojený s tím hledaným. Pojďme přemýšlet nad právě dvěma pannami. Tohle jsou tři panny, takže to nejsou právě dvě panny. Tohle jsou právě dvě panny. Tady je pouze jedna panna. Tady jsou právě dvě panny. Tohle je pouze jedna panna, jen jedna panna, žádná panna. Takže máme [počítá] 1, 2, 3 možné výsledky spojené s hledaným případem. Takže máme tři možné výsledky. Tři výsledky spojené s hledaným případem. Uspokojující... uspokojující tento případ nebo jsou s ním nějak spojeny. Takže pravděpodobnost zisku právě dvou pannen, když házíme třemi mincemi, to máme tři uspokojivé výsledky děleno osmi možnými výsledky. Takže to jsou tři osminy.
video