Pravděpodobnostní rozdělení
Pravděpodobnostní rozdělení (7/7) · 16:56

Střední hodnota binomického rozdělení Střední hodnota náhodné proměnné s binomickým rozdělením.

Navazuje na Kombinatoriku.
video