M: nesetříděný obsah
Přihlásit se

Pravděpodobnostní rozdělení

Blok ze starého webu.

Tento obsah spravuje Petra Jirůtková.

78 minut
Navazuje na Kombinatoriku.

Zákon velkých čísel 9 m

Úvod do zákona velkých čísel (LLN)

Termínované životní pojištění a pravděpodobnost smrti 4 m

Pochopení, jak pojišťovna vnímá moje šance na úmrtí

Binomické rozdělení 1 12 m

Úvod do binomického rozdělení.

Binomické rozdělení 2 11 m

Více o binomickém rozdělení.

Binomické rozdělení 3 13 m

Binomické rozdělení a příklad z basketbalu.

Binomické rozdělení 4 11 m

Vizualizace binomického rozdělení úspěšných a neúspěšných hodů v basketbalu za použití Excelu

Střední hodnota binomického rozdělení 17 m

Střední hodnota náhodné proměnné s binomickým rozdělením.