1300-1600 Renesance
1300-1600 Renesance (44/78) · 3:17

Michelangelo, Umírající otrok a Vzpurný otrok, 1513-15 Michelangelo, Otroci (všeobecně známí jako Umírající a Vzpurný otrok), mramor, 2.09 m vysoké, Muzeum du Louvre, Paříž. Hovoří: Dr. Beth Harris a Dr. Steven Zucker Obvykle jsou sochy považovány za nedokončené, tyhle sochy byly původně vytvořené pro hrobku Papeže Julia II.  Dle Louvru, umělec dal…

Navazuje na Středověk.
[hudba] Nacházíme se v Muzeu du Louvre, a díváme se na dva Otroky od Michelangela. Původně byli vytvořeni pro hrobku papeže Julia II. Jejich výroba je datována od roku 1513 do roku 1515. Papež Julius II. pověřil Michelangela, aby vytesal jeho hrobku. Podle původních plánů měla být hrobka velmi propracovaná, s více než čtyřiceti postavami; Michelangelo byl donucen práci na hrobce přerušit, aby mohl namalovat strop Sixtinské kaple. Potom byla hrobka přepracovaná a pro tuto novou verzi hrobky byly vytvořeny tři figury. Dva otroci, které zde vidíme, spolu s Mojžíšem, který se na současné verzi hrobky nachází a ta leží v San Pietro ve Vinculi v Římě. Tyto dvě sochy nebyly potřebné pro finální verzi, a proto jsou tady v Louvru. Hned si začínám představovat jak by tyhle dvě postavy vypadali spolu s Mojžíšem, který je mimořádně mohutnou sochou, ale je zajímavé, že sedí, zatímco tyto dvě postavy, jsou tak nepotřebné, ale přesto stojí. Jsou vertikální. Postava známá jako Umírající otrok, samozřejmě to nejsou názvy, které jim dal Michelangelo, (ano, jsou to později přidělené názvy) je velmi internalizovanou postavou. Jeho oči jsou zavřené; Vypadá, jako by byl v transu. Vypadá, jakoby byl na jiném místě, v porovnání se sochou známou jako Svázaný otrok, který bojuje proti řemenům, které ho svazují a vypadá, že se dívá nahoru k Bohu. Je tu také novoplatónská interpretace těchto postav. Podle ní bojují, aby se osvobodily z pozemského království a aby byly jednotné s bohem. Michelangelo nechává obě postavy připoutané ke kameni, ke skále. Tohle je skutečně zajímavý aspekt Michelangelova sochařství; Je ochoten nechat surový kámen viditelný. Michelangelo prohlašoval, že když se podívá na blok mramoru, vidí postavu snažící se osvobodit zevnitř toho mramoru. Ta postava Svázaného otroka je svázaná v sobě samé, jeho tělo je opravdu zkroucené v hadí pozici, což je vážně odlišné od Umírajícího otroka. Také jeho anatomie je těžší. Jeho svaly jsou větší; je vyspělejší, což činí touhu překonat svázanost ještě větší. Pokud se podíváte na svaly na paži, nejsou tak atleticky perfektní. Jeho proporce jsou širší. To jsou. On vlastně deformuje svoje vlastní tělo. Ano. Způsob, jakým paže, kterou jsi před chvílí zmínila, tlačí, proti jeho boku, jeho bok vlastně vystrkuje a vytváří jakési překroucení a obličej je širší. Je ještě nedokončený. Hlava se pohybuje v téměř bolestivé pozici; nahoru a dozadu, přesně na druhou stranu, než kam se hýbou jeho ramena. A potom ramena se pohybují opačným směrem než boky. Pokud pomyslíte na to, jak expresivní se tělo pod Michelangelovou rukou stává, tohle je nejlepší příklad. Když se díváte na tyhle sochy jen na chvilku, zapomenete, dokonce i když je k nim stále přidělán surový kámen, tak začnete rychle zapomínat, že tohle je něco, co jednou bylo blokem mramoru. To ano. [hudba]
video