Umění 20. století
Umění 20. století (9/62) · 3:00

Egon Schiele, Sedící mužský akt (autoportrét), 1910 olej a kvaš na plátně, 152.5 × 150 cm (Leopoldovo muzeum, Vídeň)

Navazuje na 1800-1907 Průmyslová revoluce.
(hudba) Auguste Rodin byl zřejmě prvním umělcem, který lidské tělo záměrně zkreslil a pokřivil. Lidské tělo bylo po tisíce let zobrazováno jako silné, ucelené a hodné úcty. Jako sochař se Rodin mohl vztahovat ke starořeckým sochám a jejich fragmentům. Egon Schiele udělal roku 1910 totéž v malbě. Máme před sebou velmi expresivní obraz. "Sedící mužský akt (autoportrét)" z roku 1910 v Leopoldově muzeu ve Vídni. Schielemu bylo pouhých dvacet let, když toto dílo vytvořil. Plátno je velké, čtvercové. Své tělo zde zobrazuje s useknutýma nohama a s rukama ovinutýma šikmo kolem hlavy. Pozadí je čistě bílé. Ruce jsou ovinuty kolem těla tak těsně, že nejsou vidět. Vidíme pouze hlavu, torzo a kusy končetin. Chybí tu ty části těla, kterými svět uchopujeme. Je zcela neukotvený, vznáší se. Expresivnost těla mi připomíná Michelangela. Způsob, jakým Michelangelo vyjadřuje emoce skrze tělo. Ovšem místo muskulatury, heroismu a zbožštění těla skrze jeho sílu, vidíme tělo v podstatě vyzáblé, protáhlé, možná až křečovitě, k prasknutí. Je v něm vyjádřena křehkost a citlivost. Podívejte se například na chlupy na nohou. Mohou zachytit i ten nejjemnější vánek, ten nejslabší impulz. Je zde intenzivní vnímání. Částečně také proto, že oči, bradavky a genitálie jsou červené, pupek také. To vypovídá o silném vnitřním prožívání. Dojem je sexuální, dramatický. Tělo navíc působí jako pouhá fyzická schránka, která je v rozporu se silnou emocionální bytosti uvnitř. Ohromilo mě, že Schiele bral sám sebe tak vážně jako umělecký objekt, jako téma. Umělci běžně zobrazovali náboženské motivy - aristokraty, prince a krále. Ale tehdy, na konci devatenáctého století a začátku dvacátého, se objevilo zobrazení subjektivity. Zaměření na sebe, důraz na vlastní vyjádření za použití radikálních formálních prostředků. Schieleho problém tedy zřejmě tkví v otázce: Jak mohu vizuálně vyjádřit své fyzické tělo jako prostředek k pochopení vnitřního já? (hudba)
video