Psychologie
Přihlásit se
Psychologie (8/14) · 5:33

Biologická teorie Biological theory: Nature or Nurture? The Biologic Theory of Personality addresses the role evolution and biology play in our personality development. By Shreena Desai.

Dobře, pojďme si říct něco o další teorii osobnosti, nazývané biologická teorie. Ale nechte mě nejdříve říct, že tato teorie existuje v mnoha variantách. Některé jsou mnohem konkrétnější ohledně mozku, a jiné, jako evoluční přístup, jako evolučně-psychologický přístup, se zaměřují na spíš chování než na rysy. Takže například podle evoluční psychologie muži a ženy mají rozdílné pářící strategie, které ovlivňují cenu spojenou s předáváním genetického materiálu. Jako je... například muži mají více sexuálních partnerek, ale ženy jsou více vybíravé kvůli ceně za těhotenství. Příklad, který jsem právě uvedla, je pravděpodobně nejdominantnější psychologickou a biologickou teorií současnosti. A Buss je jedním z hlavních psychologů asociovaných s touto teorií. Odložíme-li tohle všechno stranou, tak biologická teorie tvrdí, že důležité komponenty osobnosti jsou zděděné. Takže tohle je klíčové. Důležité komponenty jsou zděděné nebo částečně ovlivněné našimi geny. A nemluvím o věcech, které nosíme, ale mluvím o těch věcech skrytých hluboko uvnitř jádra našich buněk. A při studiu biologických a genetických vlivů na osobnost se výzkumníci vždy snaží zkoumat dvojčata, protože studie na dvojčatech jsou použity v mnoha psychologických teoriích k odlišení faktorů prostředí od genetických faktorů. Konkrétněji zkoumají identická dvojčata. To proto, že jsou nositeli stejné genetické informace, což vyloučí jeden proměnlivý faktor. Takže se podívejte na identická dvojčata, která byla vychována odděleně od sebe nebo jiných prostředích. Výsledky ukazují, že přestože byla dvojčata vychovávána oddělena již od útlého věku, stále měla podobnou osobnost. Takže v rysech, za jejichž rozdělení mimochodem vděčíme rysové teorii, byla dvojčata dědivostí ovlivněna více, než ostatní. Jedním takovým příkladem je rys sociální průbojnosti. Sociální průbojnost je míra, ve které jedinec přebírá vedoucí a experní role v sociálních situacích. Bylo zjištěno, že toto je společné u obou dvojčat, které vyrůstaly odděleně. A další rys nazývaný tradicionalismus, což je tendence následovat autoritu, byl také prokázán jako společný u obou dvojčat. Ale současně existují jiné rysy, které mají slabší genetické komponenty. Z některých například je rys úspěchu. Byl silnější u jednoho dvojčete oproti druhému. Stejně tak blízkost. Někteří výzkumnící zašli ještě dál, sledovali konkrétní geny a snažili se je dát do souvislosti s naší osobností. Příkladem může být třeba to, že lidé s delším dopamin-4-receptorovým genem budou spíše vyhledávat napětí. Takže v podstatě pokud máte tento gen, asi máte rádi horskou dráhu a nejspíš jednou chcete vyzkoušet potápění. Hej, to zní dost jako já! Ne...Ale nemyslete si, že pokud máte tento gen, tak jste předurčeni mít danou osobnost. To všichni víme. Takže jen proto, že máte delší gen pro dopaminový receptor, ještě nutně neznamená, že budete vyhledávat napětí. Je mnoho dalších témat, jako třeba faktory prostředí, které působí společně s geny a které přispívají k rozdílnostem. Jako třeba když se podíváme zpátky na příklad s identickými dvojčaty. Očividně jsou části osobnosti, které můžeme připsat tomu, jak byli vychováváni a rozdílům prostředí, ve kterém vyrůstali. Dalším klíčovým slovem, které byste měli znát v souvislosti s touto teorií a mnohými dalšími, je pojem temperament. Temperament je vrozená dispozice. A to je důvod, proč ji zmiňuji u biologické teorie - kvůli onomu slovu "vrozená". Být "vrozený" obvykle znamená... přinesený genetikou nebo... zděděný. Temperament je tedy cokoliv od naší nálady po úroveň aktivity, a obvykle se během našeho života nemění. A temperament není dáván do souvislosti pouze s biologickou teorií, je také asociován s několika dalšími teoriemi, třeba s rysovou teorií. Takže biologické principy mohou tvořit důležitou součást mnoha teorií osobnosti. Takže když si to shrneme, co byste si z tohoho úvodu měli odnést, je to, že zděděné geny do určité míry určují naše rysy. Které pak vedou k našemu chování nebo osobnosti. Ale tohle není vztah "vše, nebo nic". Ne vždy naše geny předurčují naši celou osobnost. Musí být další věci, které ní přispívají, včetně vlivu prostředí.
video