Psychologie
Přihlásit se
Psychologie (9/14) · 4:18

Behaviorální teorie Behavioral theory

Dobře, behaviorální teorie, o které si budeme následně povídat, behaviorální teorie říká, že osobnost je výsledkem interakce mezi jedincem a prostředím. Takže tady je naše osoba... toto je prostředí... a toto je společnost... tady pár domků... dobře, představu máte. V podstatě to, co jsem tu nakreslila, je jeden ostrov, další ostrov, a most, který je oba spojuje. Za vteřinku uvidíte, proč jsem to nakreslila. Fajn. Takže behaviorální teorie říká, že interagujeme se svým prostředím. Zaměřuje se na pozorovatelné a měřitelné chování, a ne na mentální nebo emocionální chování. To jsou jiné typy chování. A různé teorie se zaměřují na různé typy chování. Když se na to díváme - ten ostrov tady představuje behaviorální teorii, tak můžeme říct, že psychoanalytická teorie, která je tady, by byla nejvíce opačnou, protože tato teorie se zaměřuje spíše na mentální chování než na pozorovatelné chování. A behaviorální teoretici se nezajímají o teorie, které berou v potaz myšlenky a pocity. Takže pojďme si říct o dvou důležitých představitelech behaviorální teorie. A tím prvním je Skinner. Skinner byl přísným behavioristou, a je spojen s koncepcí operantního podmiňování, o kterém jste už možná mohli něco zaslechnout. Operantní podmiňování využívá odměn a trestů ke zvýšení nebo snížení četnosti chování. A jiný behaviorista, Pavlov, což byl ruský fyziolog, je také mnohými považován za otce behaviorismu. Je spojen s klasickým podmiňováním. Použil slavný příklad se svými psy, Pavlovův experiment se psy, aby ukázal, co vlastně takové klasické podmiňování je. V podstatě dává dohromady neutrální stimul s nepodmíněným stimulem k vyvolání mimovolní odpovědi. Takže v případě psů zazvonění zvonku a přinesení jídla způsobilo, že psi začali slinit. Spustilo to mimovolní odpověď. Takže tito teoretici, Skinner a Pavlov věřili, že prostředí předurčuje chování, tedy že jsme tvarováni prostředím. A lidé mají konzistentní vzorce chování, protože máme tendence specificky reagovat. Ale tyto odpovědi se mohou změnit, když se dostaneme do nových situací, a to je důvod, proč se naše osobnost vyvíjí po celý život. Neustále se vyvíjí a mění. A teď co je ten most uprostřed, který spojuje jeden extrém behaviorismu s druhým, mentální přístup s pozorovacím přístupem. Nemůžeme říct, že jeden je pravdivější, než druhý, jedná se jen o různé přístupy k osobnosti. Dobře, takže zpátky k tomuto. Most. Most uprostřed je to, co budeme nazývat kognitivní teorií. Kognitivní teorie je považována za most mezi klasickým behaviorismem a ostatními teoriemi, které zdůrazňují myšlení a chování, jako je třeba právě psychoanalytická teorie. A to proto, že kognitivní teorie se staví k myšlení jak k chování. Má tedy více společného s behaviorální teorií. A tak Albert Bandura zkombinoval koncepty pozorování, myšlení a chování v sociálně-kognitivní teorii. Na kterou se podíváme příště.
video