Psychologie
Přihlásit se
Psychologie (1/14) · 9:28

Temperament, dědičnost, geny Toto video pokládá základy k naší diskuzi o behaviorální genetice.

Máme tady 3 děti a pokud se hodně pohybujete mezi dětmi, víte, že děti jsou jedinečné v tom, jak reagují na své rodiče a jiné lidi a na své okolí. Dítěti vlevo bychom mohli nakreslit obří úsměv a říci, že je hodně veselé, uvolněné a pravidelně spí a jí, mohli bychom jej charakterizovat jako klidné. Pak tady je prostřední dítě, uděláme mu smutný obličej, asi je prudší, podrážděné nebo nepravidelně spí a jí a dalo by se charakterizovat jako docela problematické. A dítěti na konci nakreslíme neurčitý výraz. Nedokážeme určit jestli se usmívá nebo mračí, ale třeba se tato malá holčička brání vůči změnám a je uzavřená před novými lidmi a novými situacemi a dala by se charakterizovat jako uzavřená. Existují i jiné způsoby, kterými by se daly tyto děti odlišit od ostatních, ale tento typ rozlišení nazýváme temperament. Temperament je celkem široký pojem, je těžko definovatelný a jak vám intuice napovídá, mužete si představit něco jako osobnost, jenže temperament je trochu širší pojem a můžeme říci, že jde o charakteristiku osobnosti, emoční reaktivitu a intenzitu. Takže asi výrazy jako jejich družnost nebo plachost. Opravdu zajímavé na temperamentu je, jak tvrdí sociologické studie, že se temperament vytváří dříve, než jsou děti vystaveny většině jejich prostředí. Mnohem zajímavější, alespoň pro mě, je zjištění studií a vědců zkoumajících temperament, že se nemění v průběhu stárnutí. Napíšu tedy neměnný. Tím myslím, že tato plachá či uzavřená dívenka vpravo jakmile vyroste pravděpodobně zůstane plachá nebo uzvařená i v dospělosti. Kombinací těchto dvou názorů, že temperament máme vytvořený při narození a nemění se v průběhu stárnutí nás vede k doměnce, že temperament, tento pojem, který nás vymezuje, máme pevně zakořeněný už při narození. A to že je vrozený je další zvláštností na našem temperamentu. A co naše osobnosti, jsou vrozené a zůstávají nám když stárneme a co naše pohlavní identita, máme ji předurčenou a vrozenou? A existují jedinci, kteří mají předurčenou vyšší inteligenci, mají být géniové nebo dokonce superatleti? Některé tyto představy můžeme rozpitvat, přinejmenším začněme u oblasti nazvané behaviorální genetika. Sleduje vliv genetické nebo vrozené složky na chování. Pokaždé když hovoříme o vrozených složkách, tak ve skutečnosti mluvíme o dědičnosti. A dědičnost je proces předávání rysů z rodičů nebo předků na potomky. Máme otce a matku a řekli jsme, že tito rodiče předávají vlastnosti. Nakreslím to...předávají vlastnosti. Vlastnosti jsou v podstatě rozlišovací nebo charakteristické znaky, ze kterých se skládáme. Lepší slovo možná bude naše rysy, jako je barva očí nebo dokonce náš temperament. A tyto zděděné rysy, které získáváme od našich rodičů, tyto charakteristiky, které nás definují jsou řízeny geny. Půjdu do hloubky biologie, předkreslil jsem si obrázek, který zachycuje to o čem jsme mluvili. Geny jsou vlastně malé jednotlivé částečky dědictví. Jsou to tyto segmenty DNA. A jsou schopné syntetizovat proteiny. Tato dvojitá šroubovice je DNA. Napíšu vám to velkým písmem. A co je DNA, DNA je deoxyribonukleová kyselina. Je to vlastně molekula, která obsahuje všechny tyto pokyny použité v našem vývoji, funce našeho organismu a naši osoby. Obsahuje všechen náš genetický materiál. DNA je náš genetický materiál. Hodně těchto genů, těchto malých částí nesoucích dědictví jsou spojeny tak, aby vytvořily dlouhou DNA nazývanou chromozom. Takže máme gen asi tady nebo třeba tady a spoustu malých spojených genů a všechny tvoří dlouhou DNA a ta se stáčí těsně do tohoto dlouhého vlákna. Celá tato struktura je jedno vlákno DNA nazvané chromozom. My lidé máme 46 chromozomů plných genů, díky kterým jsme tím čím jsme. 23 chromozomů máme od otce z jeho spermatu a 23 chromozomů máme od matky z jejího vajíčka a nakonec máme tuto báječnou sbírkou genetického obsahu 46 chromozomů, které přebývají téměř v každičké buňce našeho těla tady v jádru. Tuto sbírku genů a chromozomů zahrnuje náš genom. Myslím, že by to mohlo být zhruba takto: Máme přibližně 30 000 genů a pokud bychom je brali jako slova v příběhu, byl by ten příběh tak dlouhý jako Stařec a moře, taková krátká novela. Příběh by měl 46 kapitol a jeho název by byl Náš genom. Náš genom je tato kompletní sbírka genů, která nás dělá tím čím jsme. Některé jednodušší rysy se dají vystopovat podle konkrétních genů jako např. barva očí nebo vlasů. Takže relativně jednoduché rysy se dají vysledovat. Zpět ke konkrétním genům. Dokážeme zjistit jaké geny řídí tyto konkrétní rysy. Avšak většina našich rysů, zvláště ty složitější jako inteligence nebo spokojenost či agresivita nebo všechny charakteristiky týkající se našeho temperamentu. Ty které jsou v našem chování dominantní lze vystopovat až ke skupinám genů a tyto skupiny genů jsou ve vzájemné interakci mezi sebou a našim prostředím. Tyto geny mohou být buď aktivní nebo neaktivní. Hlavní roli v jejich aktivaci hraje prostředí. Určuje, zda budou nebo nebudou obalem těchto proteinů. Můžete si to představit jako pytlík čaje. Nakreslím to. Hrneček a v něm je pytlík s čajem. Máme pytlík s čajem, jeho štítek visí přes okraj. V čajovém pytlíku jsou všechny vlastnosti čaje, který budeme pít. Všechny malinké lístky a všechny látky, které jsou pro něj charakteristické a všechny jeho vlastnosti jako chuť, kofein, vůně jsou obsaženy v tomto malém čajovém pytlíku, ale ve skutečnosti se projeví až když je pytlík zalitý horkou vodou. Jakmile je zalitý vodou, zvláště horkou vodou uvolní se z lístků chuť, kofein a aroma. A čaj, který sáček obsahuje se začne šířit do sklenice, takže si jej můžeme vychutnat. Vše co hrnek původně obsahoval, všechny charakteristiky čaje zajistil čajový pytlík. Nakonec jeho výraz závisel na horké vodě. Náročné je oddělení vlivů našich genů a prostředí a nakonec určení, který gen a do jakého rozsahu tyto geny ovlivňují naše chování. Už mi nezbývá moc času a tak v dalším videu budu vyprávět o tom, jak vědci, psychologové začínají rozplétat tyto vlivy prostředí a našeho genetického pozadí a určují kdo jsme a jak reagujeme.
video