Psychologie
Přihlásit se
Psychologie (10/14) · 9:25

Operantní podmiňování: Vrozené vs. naučené chování Nauč se rozdíly mezi vrozeným a naučeným chováním. Přednáší Jeffrey Walsh.

Vrozené chování, známé také jako instinkty, versus získané chování... Hlavní rozdíl je ten, že vrozené chování je provedeno správně hned na první pokus, jako odpověď člověka nebo zvířete na podnět. Je to něco vrozeného. Další jméno pro vrozené chování je instinkt, což je běžnější pojem, který lidé znají. Získané chování je naopak chování, které se získává učením. Napsal už jsem tedy některé z nejběžnějších typů vrozeného a získaného chování. Pokud jde o vrozené chování, rozdělil jsem ho na 2 skupiny: jednoduché chování versus komplexní chování. Tři typy jednoduchého vrozeného chování jsou: reflexy, taxe a kineze. K jejich rozlišení použijeme jako příklad podnětu jasně zářící reflektor. Takže zde máme reflektor, který vám jasně svítí do vašeho oka. Jestliže vám přímo do oka svítí kužel světla, vaší přirozenou odpovědí je přimhouření nebo mrknutí. A mrknutí je forma reflexu, protože nikdo vás nikdy nenaučil, jak mrkat. Byla to pouze reakce, která se děje přirozeně už od narození. Taxe je typ pohybu, kdy se organismus pohybuje buď směrem k podnětu nebo od něj. Ale to je záměrný pohyb. Jestli jste někdy v noci rozvítili svíčku a všimli si spousty hmyzu, která se k ní sletěla, tak to je druh taxe. Protože je to záměrný pohyb, mouchy a hmyz letí směrem k podnětu - svíčce. Napíšu sem tedy hmyz, který lítá za světlem. Naproti tomu kineze je náhodný pohyb. Použijme příkladu reflektoru, kdybyste byli tmavé místnosti otočeni na světlo a na zemi bylo klubko krys, možná by na světlo odpověděly a náhodně se rozprchly na všechny strany. A to je kineze, protože je to náhodný pohyb v odpovědi na podnět. Nesnaží se nutně ke světlu dostat nebo se od něj oddálit. Chtějí se pouze pohnout. Takže píšu - pelášení krys. Lidé často matou termíny taxe a kineze, protože tvrdí, že souvisí s pohybem reagující na podnět. A protože taxe může znamenat jak pohyb k podnětu, tak směrem od něj, zní to přesně jako kineze. Ale musíte si zapamatovat, taxe je cílený pohyb. Cílený pohyb znamená pohyb k něčemu nebo od něčeho z nějakého důvodu. A jestli vyslovíte slovo taxe jinak, nebo alespoň tak, jak je napsané, můžete říct taxi. A jestli se kdy dostanete do taxi, očekáváte, že se cíleně přesunete konkrétním směrem. Alespoň v to doufáme. Kineze je na druhou stranu pouze náhodný pohyb. Takže jestli se chcete záměrně někam dostat, volili byste raději taxi nebo kinezi? Nevím, co by to bylo. To jsou tedy znaky vrozeného chování. Složité chování se může dělit na instinktivní chování, migrace a cirkadiánní rytmy. Co se týče složitého chování, dejme ho do souvislosti s ptáky. Takže, máme tu našeho ptáka. A instinktivní chování je složitější typ vrozeného chování. Je to instinkt. Ale toto složitější chování je už ve zvířeti zakořeněné. Takže skutečně běžný příklad instinktivního chování je tanec při páření. Asi už jste slyšeli o ptácích, kteří předvádí tyto tance, aby zaujali samici. A tyto tance jsou právě dané typy chování, které už vědí, jak to udělat, aby přivábily opačné pohlaví. Migrace je dalším složitým chováním. A v našem kontextu s ptáky si ji můžete vysvětlit jako ptáky letící na zimu na jih. Takže migrace je další složitou formou vrozeného chování. A cirkadiánní rytmy jsou tak trochu jako lidské biologické hodiny. Regulují věci jako je váš cyklus bdění a spánku. Pokud jste někdy měli problém s časovým posunem, znamenalo to, že váš cirkadiánní rytmus dostal co proto. Takže v našem kontextu s ptákem můžete říct, pták se přirozeně budí ráno velmi brzy, aby zazpíval svou písničku. Takže sem namaluji hudební noty. Tohle je zpívající pták. Takže sem napíšu, vstát brzo na zpívání. Toto je tedy nejčastější vrozené chování. A získané chování je chování, které se získává skrz zkušenost. Takže nejčastější typy získaného chování jsou habituace, klasické podmiňování, operantní podmiňování a učení vhledem. Většina těchto pojmů je příbuzných. Namaluji zde malinký scénář. Představte si, že tohle jste vy. Je váš první den na vysoké škole a je to poprvé, co s někým sdílíte pokoj. A samozřejmě máte spolubydlícího, který je, řekněme, spolubydlící, který sem přijel o týden dřív než vy. Nevím, proč je větší, ale je. Tohle jste vy a to je spolubydlící. A jestli už jste někdy bydleli na kolejích, tak víte,že se často stává, že si někdo připravuje popcorn, ho neúmyslně ho spálí. Takže tady máme popcorn. A tady namaluji kouř, který představuje spálený popcorn. Když se popcorn spálí, tak spustí požární alarm. Tady je požární alarm. A řekněme, že ten alarm zvoní hlasitě. Takže toto je váš první den ve společném pokoji, slyšíte hlasitý požární alarm a začnete vyvádět. Ale váš spolubydlící, který je tu už týden, sebou sotva trhne. Takové chování, kdy sebou sotva pohne, je forma habituace. A způsob, jakým můžete na habituaci nahlížet, je snížení nebo konec reakce na podnět. To, že váš spolubydlící ani nezareagoval na podnět požárního alarmu, který zvonil velmi hlasitě, je forma návyku. Jako další termín je tzv. klasické podmiňování. A klasické podmiňování funguje takto: jeden podnět se spojí s druhým podnětem který vytváří patřičnou odpověď. Tedy to, že jsi se vylekal kvůli alarmu, je forma klasického podmiňování. A pokud o tom opravdu popřemýšlíš, je přirozené se bát ohně. Nikdo tě nenaučil se bát ohně protože je děsivý sám od sebe. Přirozeně vyvolává strach. Pořární zvon na druhé straně není vůbec nebezpečný tak jako oheň. Ale ty jsi v tomto případě zareagoval na požární zvon stejně, jako bys zareagoval na oheň. To proto, že požární zvon tu představuje nebo jeho význam je spojený s podnětem ohně. Proto zareaguješ podobným způsobem. Toto je tedy klasické podmiňování. Operantní podmiňování je učení, kdy následky, které nastanou po nějakém chování, zvětší nebo zmenší šanci, že se dané chování bude opakovat. Zatímco tedy tento požární zvonek zvoní, tvůj spolubydlící ti říká, aby ses nestrachoval. "Cítím pálící se popcorn." A tedy ti říká, aby ses vůbec neobtěžoval vycházet ven, protože to stejně nikdo neřeší. Ví, že nemusí jít ven, protože se nedostane do problémů, alespoň na základě jeho předchozí zkušenosti. To je příklad operantního podmiňování. Vhledové učení je druh mentálního procesu, který je typický náhlým vyřešením problému. Je to ten moment, kdy si zvoláš "Aha!", a náhle přijdeš na řešení. A opravdu jsem nemohl vymyslet jak to začlenit do příkladu se spáleným popcornem. Jako příklad může posloužit matematická rovnice. Pokud tě někdo požádá o vyřešení obtížné matematické rovnice, může ti to zabrat nějaký čas. Avšak pokud tě najednou napadne řešení, nebo způsob, jak na řešení přijít, to je učení vhledem. A to proto, že jsi se již naučil sčítat, odčítat, násobit, dělit, a použít tyto dovednosti k vyřešení problému. A když konečně získáš nový vhled, do řešení problému, pak se z toho stane vhledové učení. Toto jsou tedy základy typů naučeného chování. Toto jsou tedy základy typů vrozeného chování. Abychom to tedy shrnuli. U prostého vrozeného chování si představ bodový reflektor. U komplexního vrozeného chování si představ ptáka. A konečně u naučeného chování si zapamatuj, jak nespálit popcorn.
video