Polynomiální přiblížení funkcí 1 Využití mnohočlenu (polynomu) pro přibližné určení funkce v bodě f(0). (starší verze videa)

video