Přihlásit se

Polynomiální přiblížení funkcí 1 Využití mnohočlenu (polynomu) pro přibližné určení funkce v bodě f(0). (starší verze videa)

Řekněme, že mám tuhle podivně vypadající funkci. Jde o náhodně zvolenou funkci. Nazveme ji f(x). Tahle funkce bude f(x). Čím se budeme zabývat v tomhle videu? Nebude to experiment, nýbrž si s funkcí trochu pohrajeme, a pokusíme se přiblížit naši funkci využitím mnohočlenu s koeficienty. Do mnohočlenu, který plánujeme vytvořit, budeme postupně přidávat výrazy, abychom dokázali lépe přiblížit funkci. Tomu se říká mocninná řada. Budeme se tím zabývat později, teď se pokusíme přiblížit funkci, konkrétně pro tento případ, kolem bodu 'x' se rovná 0. Ten bod je zde. Nejsnadnější způsob jak to přiblížit je říct si, že nejjednodušší polynom je konstanta. Určím si tohle jako svůj polynom, nazveme ho p(x). Jelikož je nejjednodušší polynom konstanta, byl by pouze vodorovnou přímkou. Pokud bych chtěl určit tento polynom s jedním výrazem, jaké by bylo nejlepší přiblížení k f(x) pro náš případ? Mohl bych určit, že p(x) bude rovno f(0). To by znamenalo, že p(x) by vypadalo jak horizontální přímka, procházející f(0). Vypadalo by to takhle. Teď to vymažu, ať příliš nepočmárám obrázek. Ale mohli byste si říct, že to bude velice hrubé přiblížení f(x). To je začátek. Jak bychom to mohli přiblížit víc? Co kdyby se nejenom p(x) rovnalo f(0) pro x rovno 0, ta vodorovná přímka, co jsme nakreslili. Tedy p(0) = f(0), alespoň v bodu x=0 měly obě funkce stejnou hodnotu f(x). To je velmi hrubé přiblížení. Co kdybychom přidali taktéž podmínku, že derivace p'(0) by se rovnala derivaci f'(0)? Teď to bude ještě zajímavější. Jak to můžeme udělat? Ať se p(x) rovná, a dělám to velice obecně, uděláme pár konkrétních příkladů, a první ukázka bude asi nejzajímavější. Ať p(x) je rovno... konstantě (f v čísle 0), plus derivace funkce, neboli sklon funkce v bodu f(0), (f s čarou 0) krát x. To teď definuju jako polynom. Přidal jsem jenom výraz prvního stupně zde. Měl jsem konstantu, teď tam přidávám výraz. Pojďme potvrdit, že derivace bude stejná. Uvidíme. Především, dokážme, že p(0)=f(0). p(0) je rovno f(0) plus (f s čárou 0) krát 0. Poslední výraz se nerovná ničemu. Krát 0. To nám sedí. V bodě x=0 se tyhle funkce rovnají. Dokážme teď, že se jejich derivace, jejich derivace prvního řádu, rovnají. Jaká je derivace prvního řádu z 'p'? (p s čárou x) se rovná... derivace konstanty je 0. Plus derivace dalšího výrazu. Jaká je derivace proměnné prvního stupně? Vyjde nám (f s čárou 0). To nám taky sedí. Můj nově definovaný polynom je roven funkci f pro x=0 a jeho derivace se rovná funkci f pro x=0. Jak by to tedy vypadalo? Protínalo by se to v x=0, naše dvě funkce by se překrývaly. A taktéž by v tomhle bodu měly stejný sklon. Cokoliv f(x) dělá, bude taky dělat naše funkce. Bude to vypadat nějak, budu se opravdu snažit, bude to vypadat nějak takhle. A to nám dalo lepší přiblížení jak vyjádřit f(x), když musíme použit přímku, obzvlášť kolem nuly. f(x) mohla klidně být nějaká hodně podivná funkce, ale povedlo se nám ji určit poměrně přesně využitím velice jednoduché lineární rovnice. To všechno je pěkné, ale pokusme se to teď přiblížit pomocí kvadratické rovnice, přidáním dalšího výrazu, který bude obsahovat x na druhou. Vyzkoušíme to tímhle způsobem, ale máme dáno, že pro x=0 se funkce rovnají. To jsme dělali zde. Pak jsme řekli, že se rovnají jejich derivace a přidali jsme tuhle proměnnou. Co se stane pokud se budou rovnat jejich derivace druhého řádu? Co musíme udělat aby se jejich derivace druhého řádu rovnaly? Pojďme to vyzkoušet a myslím, že v tom začnete vidět intuitivní systém. Definuju si novou funkci p(x) přidaním další proměnné. První dvě proměnné necháme jak byly, budou f(0). Nezapomeňte, že tohle je konstanta. Plus (f s čárou 0), derivace prvního řádu v čísle 0, sklon v čísle 0 krát x. Plus f s dvěma čárami, druhá derivace funkce v čísle 0, krát x na druhou děleno 2. Teď si zřejmě říkáte proč násobím x na druhou jednou polovinou. Uvidíte, a možná si to i uvědomíte, co se stane když vezmeme derivaci druhého řádu. Vynásobíte výraz exponenty, aby se dvojka dostala dolu, tahle dvojka se vykrátí s jednou polovinou. Proto jsem to musel vydělit. Když vezmu derivaci, 2 a 1/2 se vykrátí a mně zůstane derivace druhého řádu z původní funkce. Pojďme si to dokázat. p v čísle 0 se rovná f v čísle 0 plus, pokud je x rovno 0, tenhle výraz je roven 0, a pokud je x rovno 0, tenhle výraz bude taky roven 0. To nám sedí. Čemu se rovná první derivace p? První derivace p bude, tady nahoře jsme to počítali pro první derivaci p v čísle 0. Čemu se bude rovnat první derivace p? Konstanta bude rovna 0. Vlastně ne, omlouvám se, bylo to x. Neměl bych se vracet k starým výpočtům, nejlépe mi to jde, když to dělám napoprvé. Tak jako tak. První derivace z p v čísle x, přičemž tohle je moje stávající p v čísle x derivace konstanty bude 0, derivace z tohohle výrazu s x bude (f s čárou v čísle 0), a jak bude vypadat derivace posledního výrazu s x^2? Vezmeme exponent, vynásobíme ho výrazem, dostaneme 2 krát 1/2, což se vykrátí. Zůstane nám derivace druhého řádu 0 krát x. Že ano? Vezmete exponent, vynásobíte jím celý výraz, snížíte exponent o 1. Jak bude vypadat (p s čarou v čísle 0)? Jaká je derivace v 0? Nulu můžeme zanedbat, pak se p'(0) bude rovnat (f s čarou v čísle 0) plus tenhle výraz bude taky nula. Takže se to vykrátí. A třetí derivace? Udělejme trochu místa nahoře. Jelikož tohle je naše aktuální x, všechno nahore můžeme smazat. Uklidím tu. Čemu se bude rovnat třetí derivace našeho stávájicího 'p'? Tohle je naše definované 'p'. Třetí derivace, tedy (p se třema čárami v čísle x), mohli jsme taky napsat p3(x), se rovná derivaci tohohle výrazu. Promiňte, nejsme na třetí, ale pouze na druhé derivaci 'p'. Napíšu (p s dvěma čárami) a zde jsem mohl napsat p2. p se dvěma čárami v čísle x. Čemu se to bude rovnat? Derivaci tohoto výrazu. Nulu můžeme zanedbat, z této konstanty bude taky nula, takže nám zůstane derivace tohoto výrazu. Jde o konstantu krát x. Může to vypadat jak funkce nebo třeba proměnná. Je to jenom konstanta. Protože jsme vyhodnotili tuhle zakřivenou funkci, její druhá derivace je rovna 0 a proto zde máme číslo. Tahle derivace bude jenom číslo, je rovna (f se dvěma čárami v čísle 0). Když x je rovno 0, naše aktuální p(x) bude mít stejnou hodnotu jako f(x), jejich první derivace jsou si rovny (pokud x=0), a jejich druhé derivace jsou si taky rovny. Tenhle polynom už si nedokážu představit, obzvlášť pokud jde o takovou náhodnou funkci, ale myslím, že by to mohlo vypadat nějak takhle. Nejsem si jistý. Možná se naše nová funkce zakřiví, přiblíží funkci výchozí a pak se stočí dolů. Nevím. Jenom hádám. Ale u bodu x=0 bude naše nová funkce lepším přiblížením ku f(x). Tohle bychom mohli dělat hodně dlouho, a taky že budeme. Nultá derivace je v nule rovna funkci, první derivace, druhá derivace, třetí i čtvrtá derivace, a tohle se bude opakovat. Již mi zbývá pouze 20 sekund, takže budeme pokračovat v následujícím videu.
video