Zdravý životní styl
Zdravý životní styl (2/5) · 7:21

Výpočítejte si BMI - index tělesné hmotnosti Jak jednoduše spočítat BMI a hodnoty pro jednotlivé kategorie.

Teď si povíme, co je to BMI, neboli index tělesné hmotnosti. O tomto termínu se hodně diskutuje, tak se nejdříve podívejme, jak se tento index počitá. Jako první je nutné člověka, jehož BMI chceme znát, postavit na váhu. A zjistit jeho hmotnost. Takže krok první - zjistit hmotnost (w). Pak byste se asi daného člověka zdvořile zeptali, jestli můžete změřit, jak je vysoký. Tak zjistíte jeho výšku (h). Abychom získali BMI, dosadíme tyto dvě hodnoty do jednoduché rovnice, kde se BMI rovná hmotnosti dělené výškou na druhou. Úplně jednoduché, že? Tak teď spočítejme moje BMI. Ale než začneme, povím vám ještě jednu věc. Hmotnost počítáme v kilogramech (kg) a výška je uváděna v metrech čtverečních. Takže když jsem měřil svou vlastní výšku a hmotnost, uvědomil jsem si jeden problém, a to tento: Moje váha je 160 liber. A výška 6 stop a jeden palec, což je 73 palců. Nemohu tedy rovnou použít onu krásnou rovnici, protože mám místo kg libry a místo metrů palce. Co teď s tím? Nejdřív si tedy potřebuji tyto jednotky převést. Takže si řeknu: jedna libra je 0,454 kilogramu. Zatím je to jednoduché, ne? A teď jeden palec. Palec je vůči metru relativně malý, takže to bude relativně nízká hodnota. A také je - jeden palec se rovná 0,0254 metrů. Tím mám převody jednotek hotové. Mohu tedy vzít tato čísla a zakomponovat je sem do rovnice, takže se mi jednotky budou snadno převádět a výpočet BMI bude snazší. Takže si řeknu, co když budu používat hmotnost v librách a výšku ve čtverečních palcích? Budu muset násobit - protože při převodu bych také musel násobit. Takže provedu následující: - krát 0,454, děleno 0,0254 na druhou. A aby to bylo ještě jednodušší, všechno si to mohu zadat do kalkulačky a na ní mi vyjde číslo 703. Takže tady mám hmotnost v librách vydělenou výškou v palcích na druhou, vynásobené číslem 703. A teď už mohu dosadit všechny své hodnoty. Moje BMI je tedy 160 děleno 73 na druhou krát 703. Tohle vymažu, aby bylo vše jasné. Takže výsledek je 21. Takže moje hodnota BMI je 21. Bezva. Otázka ale zní, co pro mne tohle číslo znamená? Pokud mám BMI 21, je to normální? Co si o tom mám myslet? Co mi tato hodnota říká? Uděláme si tady stupnici od nuly do 30. Tady je 25 a tady 18,5. BMI totiž lékaři rozdělili do několika kategorií. A říkají: pokud je hodnota BMI dospělého mezi 0 a 18,5, tedy se pohybujete zde - označím to žlutě, znamená to, že trpíte podváhou. Proto píšu "under" (pod). Pokud se pohybujete v rozmezí 18,5 - 25, tedy tady v té části, jste v naprostém pořádku. Proto si tu nakreslíme malého smajlíka. Pokud máte hodnotu přes 25, v rozmezí 25-30, pak trpíte nadváhou. A pokud máte hodnotu přes 30, znamená to, že jste obézní. Ostatně právě odtud slovo obézní pochází, z terminologie BMI. Teď se tedy vrátím ke své hodnotě BMI. Je to 21 - tady. Takže to je dobré. Ale když se tak dívám na graf, napadá mě: Kolik bych vážil, kdybych měl nadváhu, nebo byl v kategorii obézních? Kolik liber mi chybí do těchto kategorií? Abych to zjistil, musím se vrátit ke své rovnici. BMI rovná se hmotnost dělená výškou na druhou. Když se na tu rovnici podívám, vyjde mi z ní také, že hmotnost se rovná BMI krát výška na druhou děleno 703. Je to jasné? 703 je tam kvůli převodu jednotek. Takže když takto přepíšu svoji rovnici, mohu vypočítat danou hmotnost. Řeknu si, že bych chtěl vědět, jakou bych měl hmotnost, kdybych měl BMI 25 a věděl jsem, že moje výška se nezmění. Já už určitě neporostu. 703 je číslo, které musím používat stále, slouží pro převod jednotek. Z liber na kila a palců na metry. Takže k jakému výsledku dojdu? V tomto případě, když použiji hodnotu BMI 25, musel bych vážit 190 liber, abych trpěl nadváhou. 190 liber. To je dobré vědět. Je to o třicet liber víc, než mám dnes. Mám tak představu o tom, jak moc mi chybí k tomu, abych měl nadváhu. Ten samý postup použiji pro výpočet BMI 30. Takže pro BMI 30 si řeknu, že moje výška je 73 palců. Ta už se nezmění. Stejným postupem zjistím, že bych vážil 227 liber. Při hmotnosti 227 liber bych byl při mé výšce obézní.
video