Plíce a dýchání
Plíce a dýchání (4/11) · 12:04

Základy dýchání Jaké jsou rozdíly mezi nádechem a výdechem

Navazuje na Krev, Základní laboratorní hodnoty.
Prvním krokem k porozumění nemoci zvané astma je porozumění tomu, jak vzduch vstupuje a vychází z plic u zdravých lidí a těch, kteří trpí astmatem. Zopakujme si to. Pravděpodobně už víte, že vzduch vcházející do plic, nejdříve prochází pusou a posléze dýchacími trubicemi. Hlavní trubice se nazývá průdušnice (trachea) a průdušnice se rozvětvuje na dvě průdušky. A potom tyto průdušky se rozvětvují na průdušinky (bronchioly) a tyto průdušinky jsou klíčoví hráči v nemoci zvané astma. Zapamatujme si jejich jméno, poněvadž budou velmi důležité, až budeme mluvit o astmatu. Jmenují se bronchioly (latinsky), zde se odehrávají hlavní děje v rozvoji astmatu. Tohle je taky velmi důležitý bod, že průdušnice zůstavá otevřená díky chrupavčitým prstencům. A vy můžete cítit tyto prstenčité chrupavky, když si přiložíte ruku k hrdlu, cítíte jakési hrbolky. to jsou prstenčité chrupavky, které drží jak průdušnici tak průdušky v konstatním průměru či velikosti. Proto se velikost jejich průměru příliš nemění, průdušinky však takovou podporu nemají a jsou určeny k tomu, aby se jejich průsvit měnil, dle toho jaké jsou potřeby organismus při vdechu a výdechu. Podívejme se jak k tomu dochází, když dám plíce této osoby sem a nakreslím je trochu větší než by měly být. Toto jsou plíce a plíce jsou obklopeny něčím zvaným pleurální dutina. A pleurální dutina ve skutečnosti není dutinou, je to potenciální prostor, který může být něčím vyplněn, ale u zdravé osoby jsou zde dvě blány připevněné k sobě a tyto blány, mají trošku tekutiny v prostoru mezi nimi. Takže jen při případném poranění, například když je někdo bodnut, při autonehodě, či má zlomená žebra, která proděraví tuto dutinu. Tehdy se tento potenciální prostor stává skutečným prostorem. Funkce pleurální dutiny je snižovat tření mezi hrudním košem. A hrudní koš je tvořený kostmi, které ochraňují plíce Zde je nakreslím, normálně se spojují ve střední čáře s kostí zvanou sternum, máme také dolní žebra, která jsou volná. Nenakreslím je úplně, abychom viděli, co se odehrává v plicích. A pleurální dutina snižuje tření, jak se plíce pohybují tam a zpět a rozpínají tyto žebra. Ale co dělá pleurální dutina je, že drží plíce těsně na hrudním koši, přičemž jim stále umožňuje pohyb tam a zpět. Podívejme se tedy na to, co způsobuje vtažení vzduchu do plic První si vysvětlíme vdechovaní, když jsme v klidu. Tedy když sedíte klidně na pohovce, je zde velmi důležitý sval kopulovitého tvaru. Pleurální dutina drží plíce v těsném kontaktu k tomuto svalu, zvaný bránice (diafragma) a tento sval má v relaxovaném stavu tvar kopule. Když jsme v klidu a chceme nasát vzduch do plic, tento sval se stahuje, oplošťuje se a ztrácí svůj kopulovitý tvar. Proto se posunuje níže než je jeho původní poloha. Výsledek je, že objem hrudní dutiny se zvětšuje. A když se objem zvětšuje, tak se tlak snižuje. Výsledek je, že vzduch vniká do úst, prochází těmito trubicemi až vnikne do plic, aby vyrovnal tlak vnější atmosferický a tlak uvnitř plic. To je inhalace při odpočinku a my používáme sval zvaný bránice. Co se stane, když provádíme nějakou fyzickou aktivitu? Během cvičení musíme využít další svaly. K tomu jsou určeny tzv. vnější mezižeberní svaly, které jsou připevněny na vnějším povrchu žeber, mezi žebry a tlačí hrudní koš směrem nahoru a vně. Tím, že toto provádějí, pomáhají k zvětšení objemu hrudní dutiny. Nasávají ještě více vzduchu do plic, aby vyrovnaly tlak uvnitř a vně hrudní dutiny. Další svaly, kteří se uplatňují při dýchání během fyzické aktivity jsou svaly krku. Tedy máme kost zvaná klíční kost (klavikula). A klíční kost je připevněna k hlavě svaly. Sternocleidomastoideus (kývač hlavy) je jedním z nich, ale ne jediný. Svaly krku, když se stahují, tak vytahují klíční kost směrem nahoru což také pomáhá zvýšit objem dutiny a tím pádem nasát více vzduchu dovnitř. Tedy podívejme se co se stane, když chceme vydechovat. Toto je zajímavá věc. Vydechování v klidu bez toho, abyste na to mysleli vdechujete a nyní chcete i vydechnout. Hádejte, žádný ze svalů se nestahuje. Žádný sval se nestahuje během vydechování v klidu, naproti tomu se stane, že bránice se uvolní a vrací se do svého kopulovitého tvaru. Uvolnění tohoto svalu a také elastické stažení tohoto plicního vaziva. Tedy toto plicní vazivo se stáhne zpět do své původní pozice. Tyto dvě věci, elastické stažení plicního vaziva a uvolnění bránice, jsou to, co způsobí výdech v klidu. Co napíšu zde je, že žádný sval se nestahuje při klidovém výdechu. Ale pokud cvičíte, potřebujete vzduch dostati z plic rychle ven, a proto zde máme pomocné svaly, které přicházejí na scénu a tyto svaly se jmenují vnitřní mezižeberní svaly. Vnitřní mezižeberní svaly jsou připevněné k vnitřní straně žeber a tlačí hrudní koš dolů a dovnitř. Ony tedy změnšují velikost hrudní dutiny, čímž zvýší tlak uvnitř dutiny, to má za výsledek, že vzduch opouští plíce a je vydechován. Další pomocné dýchací svaly, které se podílí na aktivním vydechování, jsou břišní svaly. Břišní svaly, když se stáhnou, t.lačí obsah břišní dutiny nahoru Všechna střeva jdou nahoru a tlačí na bránici, což zmenší prostor v plicní dutině a vytlačí více vzduchu ven z úst. Abychom si to zopakovali, máme zde vdech v klidu, čehož se účastní bránice, tento kopulovitý sval. Bránice se stahuje a když se stahuje, zkrátí se do více plochého tvaru. To táhne plíce dolů a vtahuje vzduch dovnitř. Během cvičení vnější mezižeberní svaly tlačí hrudní koš nahoru a vně. čímž ještě více zvětšují objem hrudní dutiny a svaly krku, které táhnou klíční kost a zvětšují objem dutiny. Během vydechování. Během vydechování v klidu se žádný sval nestahuje. Bránice se jen uvolňuje a vrací se do své původní polohy. Během cvičení se angažují dvoje pomocné svaly . Vnitřní mezižeberní, které tlačí hrudní koš dolů a dovnitř a břišní svaly, které tlačí obsah břišní dutiny nahoru proti bránici, což tlačí vzduch ven ústy nebo nosem. Poslední vě,c o které budeme mluviti, která reguluje objem proudícího vzduchu ven a dovnitř plic, jsou tyto průdušinky. Pamatujete si, když jsem řekla, že nemohou být stále rozepnuté jako průdušnice a průdušky. Co ony mají ve stěně a co je specifické pro jejich funkci, že mají hladké svalstvo ve svých stěnách, což znamená, že na příčném řezu těmito trubicemi... Řízneme-li do těchto průdušinek, bude to vypadati asi takto. Trubice, který je tvořena pojivovým vazivem se svalovými buňkami ve své stěně. Což znamená, že je zde potenciální kapacita pro stažení těchto trubiček. Pokud se tento sval kontrahuje, tyto trubičky zmenší. Nachází se v nich také hlen, který zachycuje různé zbytky toho, co bylo vdechnuto. Díky tomuto stahovacímu potenciálu těchto trubiček, máme další možnost, jak modulovat nebo reguluovat množství vzduchu vstupující, nebo opouštějící plíce.
video