Hormony a metabolismus
Hormony a metabolismus (10/9) · 15:05

Antidiuretický hormon Podívejte se na video o funkcích antidiuretického hormonu!

Navazuje na Krev.
Budeme hovořit o antidiuretickém hormonu. Všimněte si, že už jsem zde něco nakreslil. Hlavně proto, že v kreslení zrovna nevynikám a chtěl jsem si být jist, že bude vše jasné. Takže jsem nakreslil na jednu stranu podvěsek mozkový (hypofýzu) a na druhou mozek. Antidiuretický hormon - podtrhl jsem ADH, neboť to je zkratka, která je používána jako název. Lidé jej nazývají ADH. Někdy též používají název vazopresin. Vazopresin je vlastně užitečný název. Odhadnete, že "vazo" implikuje krevní cévy a "presin" zase zmáčknutí, smrsknutí krevních cév. Název tak napovídá, co tento hormon ve skutečnosti dělá. Zde jsem také nakreslil hypotalamus. . Přímo pod ním se nachází infundibulum, takový krček. . A úplně naspodu se nachází hypofýza. Takže tohle je přímo hypofýza, zde ve spodní části. Má přední a zadní část. Přední část, která směřuje vpřed směrem blíže k očím, se nazývá anteriorní (přední) hypofýza. Ta se nachází zde. Vzadu, tenhle lalok, je posteriorní (zadní) hypofýza, neboť se nachází malinko dál směrem k zadní části hlavy. Když už jsme se pustili do toho pojmenovávání, dovolte mi to jen dokončit. Přímo tady je optické chiasma, křížení optických nervů. Souvisí s viděním. Doplním sem nápis "optické chiasma", abychom věděli, o čem mluvíme. A jediným důvodem, proč to zmiňuju, je fakt, že přímo nad tím - řekněme v této oblasti - přímo nad optickým křížením. Kdybych to měl na svém malém schémátku nakreslit - bylo by to přímo zde - tady je "supra" - S-U-P-R-A- supraoptické jádro (nucleus supraopticus). To, že používáme název jádro, znamená, že je to shluk těl nervových buněk, ne jádro ve smyslu buněčného jádra, jakéhosi mozku samotné buňky, když to tak řeknu. Zde je jádro zkrátka jen shluk malých těl nervových buněk. Nakreslím pro názornost jen dvě, ale víte, že ve skutečnosti je jich tam mnohem více. Je to jen pro účely našeho schématu. Kdybych měl nakreslit zbytek této buňky, musel bych to protáhnout až úplně dolů. Tohle tedy vlastně začíná ukazovat některé zajímavé vlastnosti hypotalamu a zadního laloku hypofýzy. Vidíte, že v podstatě tyto nervové buňky začínají v tomto místě a jdou směrem úplně dolů do zadního laloku hypofýzy skrze infundibulum. Takto je propojen hypotalamus se zadním lalokem hypofýzy - pomocí nervových axonů. Tyhle nervy jsou plné hormonu ADH. Už jsme se zmiňovali, že souvisí s ADH, ale až nyní vidíte, jak přesně. ADH je vytvářen v těchto nervových buňkách. A v podstatě zde čeká na správnou chvíli, kdy je z těchto nervů sekretován. ADH je ve skutečnosti velmi malý protein. . Je dlouhý devět aminokyselin. Takže je skutečně velmi malý. Tohle je ADH. . Devět aminokyselin. Je docela maličkatý a je to hormon. Když víme, že je to hormon, který je složen z aminokyselin, můžeme si ho představit jako peptid nebo proteinový hormon a tím ho zřetelně odlišit od steroidních hormonů. Takto je ADH tedy vytvořen. Tvoří se uvnitř nervových buněk. Další věcí, o které budeme mluvit, je způsob jeho sekrece. Když si zde představíme například kapilární pleteň s malinkými arteriolami a kapilárami spojujícími se do malých venul na druhé straně, po přijetí signálu se stane toto - asi bych to měl napsat skutečně výraznou barvou. Řekněme červenou. To je má oblíbená barva na zvýraznění. Když přijde signál, tyto nervové buňky sekretují ADH. Vyloučí veškerý ADH a ten se ocitne v oblasti, kde jsou všechny tyto kapiláry. A samozřejmě dojde k tomu, že tok krve unáší veškeré vyloučené ADH do malých venul - nakreslím zde venulu a vénu - a v podstatě ji odnese krví do zbytku těla. Takto je tedy ADH sekretován z nervových buněk, které leží v supraoptickém jádře a je odnesen do těla. Děje se to v podstatě tak, že je vyplaven do zadního laloku a přechází do všech těchto malých kapilár a venul. Takže dalším úkolem je vysvětlit, jaká je podstata spouštěcího signálu. Co je spouštěčem pro sekreci neuronů v tomto malém supraoptickém jádře, které jsem zde nakreslil? Proberme to blíže. Udělám si tady kousek místa. Tak. Nyní máme kousek čistého prostoru. Popovídejme si teď o spouštěčích, které naše tělo používá k rozhodnutí, kdy spustit sekreci ADH. Hlavní spouštěcí mechanismus - a ten je pravděpodobně jeden z nejdůležitějších. Snažte se zapamatovat alespoň ten, pokud zapomenete vše ostatní. Hlavním spouštěčem je zvýšená osmolarita krve. Napíšu to sem. . Osmolarita se vztahuje ke všem látkám rozpuštěným a putujícím v krevním řečišti - to tedy zahrnuje vše od proteinů po sodík a draslík, vše, co způsobí vtok vody do krevní cévy - pokud tedy sečteme osmolární vliv všech jmenovaných látek, jaká bude celková osmolarita krve? Můžete si to představit jako metr. Nakreslím vám to. Jako malý metr. Na této straně máte - řekněme něco takového. Na druhé pak řekněme 260 a na předchozí 320. Tohle je jen osmolarita. Takže 280 a 300. Vyjádřeno v osmolech na litr. To jsou jednotky osmolarity. Osmolarita je tedy měřena v osmolech na litr. Tohle je tedy osmolarita krve. A to, co chceme, je zůstat zhruba v této oblasti. Tohle je v podstatě taková bezpečná zóna. Zde se v rovnováze pohybuje hodnota osmolarity v těle. Pokud je však v této oblasti nebo v té na opačném konci, pak to není příliš pozitivní. Například se tělo ocitne v této první oblasti. To by znamenalo, že tělo registruje, že krev je řidší než normálně. . Pokud je naopak na této straně, tělo registruje zvýšenou koncentraci. Tělo začíná signalizovat zvýšenou koncentraci látek obsažených v krvi. A pokud v tomto případě máte například na nášem modelovém metru, pokud ručička ukazuje do této oblasti, pak to bude signál k sekreci ADH. Takže tohle je první spouštěcí signál. Vlastně proč nejít zpátky k našemu schématu a nezaznamenat to tam? Zaznamenám to do našeho schématu, abychom si to zapamatovali jako jeden ze spouštěčů. Řekněme, že zde máme malou nervovou buňku. Nakreslím to takhle naschvál, protože ve skutečnosti stále nevíme, kde se tyto malé osmoreceptory nachází. Víme však jistě, že jim práce jde od ruky, ale nevíme přesně, kde tyto osmoreceptory jsou. A tohle je schéma, které jsem nakreslil již dříve. A teď si můžete říct, že se osmoreceptor nalézá zde. A proč vlastně nejít o úroveň výš a označit toto jako osmoreceptor? . Takže pokud je osmoreceptor nastaven tak, aby reagoval na zvýšenou osmolaritu, pak je to jeden ze signálů, který spouští sekreci ADH. OK. Nyní další otázka - co je další spouštěč? Jaký může být jiný důvod, proč by bylo vhodné sekretovat ADH? Malý objem krve. Popřemýšlejte o tom. Jak by vůbec vaše tělo zjistilo, že objem krve je příliš malý? Vraťme se k základům. Podívejme se na srdce. Tam začínám tuhle problematiku rád, protože to je způsob, jakým o ní přemýšlím. Jen velmi jednoduše - co vstupuje do srdce a co z něj vystupuje? Víme, že do něj vstupují velké cévy, vlastně vény. Máme tu horní a dolní dutou žílu. Tohle je horní dutá žíla - obrovská véna - a tohle je dolní dutá žíla. Nejsou to jediné velké vény, ale jsou to dva zástupci téhle kategorie. Zde máme pravou srdeční síň. Tady si všimněte několika teček, které se nalézají ve stěnách velkých cév, kde se nachází malá nervová zakončení. Nervová zakončení v této oblasti rozpoznají, když je objem krve malý. Vzpomeňte si, venózní systém - tohle je jakoby natažení - roztažení cév, o kterém jsme mluvili dávno. Venózní systém je v podstatě velkoobjemový. Takže pokud dojde ke snížení objemu, je to nejvhodnější místo pro jeho detekci. Tato nervová vlákna nacházející se ve stěnách cév budou méně stimulována natažením. Otázka zní - proč dochází k nižšímu dráždění natažením? Odpověď zní, že v krevním řečišti je menší objem krve. Když budou stěny vén méně nataženy, vyšlou signál o tomto stavu dále. V krevním řečišti je menší objem a mozek se o tom musí dozvědět. Tak je signál odeslán až do mozku. Vlastně to sem mohu dokreslit. Sem nakreslíme senzorický neuron. Jejich vlákna prochází zezdola nahoru a přenáší signál o nízké náplni řečiště od receptorů ve stěnách velkých vén a pravé srdeční síně. OK. Co je dalším spouštěčem? Jistě chápete, že spouštěčů je spoustu. Píšu sem jeden za druhým. Připišme ještě další. Jaký může být další důvod k sekreci ADH? Například snížený tlak krve. Víme, že vény nám mohou poskytnout mnoho informací o náplni krevního řečiště. Takže můžeme odvodit, že artérie nám mohou říci informace o tlaku. Můžete si vzpomenout z jiného videa, kde jsme mluvili o baroreceptorech, že to je přesně ten nejlepší způsob, jak získat informace o tlaku. Nakreslím několik těchto baroreceptorů. Baroreceptor je jednoduše název pro receptor tlaku. Baroreceptory se nachází v aortálním oblouku. Také jsou přítomny v karotickém sinu na obou stranách. Tyto baroreceptory rozpoznají pokles tlaku krve. Vyšlou signál do mozku o tom, že by bylo třeba jednat. Tlak klesá. To je další signál směrem do mozku. Přikreslíme ho sem. Takže fajn. Nějak takto. Tohle bude signál o nízkém - napišme to sem - nízkém tlaku. Pro shrnutí máme tyto signály - vysoká osmolarita, malý objem, nízký tlak. Jsou tu ještě další signály, které by nás mohly napadnout? Ještě mne napadá jeden - angiotensin II. . Jistě si pamatujete, že angiotensin II je součástí tzv. RAS systému - renin-angiotensin - raději napíšu AT - aldosteronového systému. . Angiotensin II je tedy dalším spouštěčem. Můžeme si představit vnitřek cévy a v blízkosti nervové zakončení. Dojde k podráždění molekulou angiotenzinu, která má 8 malých aminokyselin. Bude to signál vyslaný do mozku prostřednictvím podráždění nervu o tom, že tlak krve je nízký. To je tedy další signál. Napíšu to v tomto našem obrázku sem nahoru. Další signál by mohl být takovýto. . Možná zde. Přesná lokace není důležitá, ale podstatou je, že angiotensin II má též účinek na mozek. Tato malá molekula oznámí mozku, že pokles tlaku byl zaznamenán ledvinami. A že by bylo vhodné, kdyby se do intervence zapojil i mozek sekrecí ADH. Tohle jsou tedy různé možnosti spouštění sekrece ADH. A jak jsem již řekl na začátku, ten nejdůležitější, který si pamatujte v souvislosti s ADH, je osmorecepce. Tohle je vlastně ten primární, neboť vše ostatní na něm závisí. To je rozhodně hlavní funkce ADH.
video