Infekce a očkování
Infekce a očkování (16/18) · 12:18

Plicní tuberkulóza Pojďte se naučit dopady tuberkulózy na plíce a také některé její důležité klinické příznaky. Toto video neposkytuje jakékoliv zdravotnické poradenství a slouží pouze k informačním účelům. Také neslouží jako náhrada profesionální lékařské pomoci, diagnózy či léčby. Při jakékoliv potřebě pomoci či…

Navazuje na Krev.
Jmenuji se Charles Prober. A já jsem Morgan Theis. A v tomto videu budeme mluvit o plicní chorobě způsobené tuberkulózou. Plicní nemoci věnujeme celé video kvůli tomu, že je nejčastější podobou klinické tuberkulózy. Představuje 60% až 80% všech klinických případů tuberkulózy na světě, proto je velmi důležitá. Dobře. Při plicní chorobě, jakožto u každé formy TB, může nemoc vznikat primární infekcí, to jest při prvním kontaktu člověka s nákazou, nebo také sekundární infekcí, jež se utvoří reaktivací nečinné nákazy či nákazou druhou osobou, avšak pouze u člověka, u něhož již infekce dříve proběhla, je to jeho druhá zkušenost s TB. Rozdíl mezi těmito dvěma variantami, čili mezi primární TB a následujícím zápalem plic a primární TB a následující plicní chorobou, je běžnější mezi dětmi než dospělými. Děti jsou při primární infekci náchylnější ke vzniku plicní nemoci. Dalším kontrastním prvkem je, že primární tuberkulóza postihuje obvykle dolní či střední laloky plic, čímž se odlišuje od sekundární tuberkulózy, jež se zpravidla vyskytuje v horních lalocích. Říká se, že tento rozdíl vzniká vyšší tlakem kyslíku v horních lalocích, což podle mě napomáhá reaktivaci, nejsem si však tímto mechanismem jist, nicméně je to asociace, která je již dlouhou dobu uznávána. Na základě klinického stanoviska může být nemoc způsobená tuberkulózou stejná, ať už je výsledkem primární nebo sekundární infekce. Nemoc se navíc může projevovat napříč celým spektrem závažnosti. Na jednom konci se jedná o mírnou chorobu s minimálním počtem symptomů souvisejících s infekcí a na druhém o extrémně vážnou chorobu s postupným poškozením plic a zdravotními potížemi vedoucími i k smrti. Nejenže máme rozdíly v klinickém spektru, ale existují tu též radiografické rozdíly. Plicní choroba se bude v některých případech pojit s malými infiltráty, abnormalitami viditelnými při rentgenu hrudníku, zatímco v jiných se rozšíří do obou plic a může na sebe vzít kavitární podobu, jež vzniká zničením parenchymu plic. takže tu máme doopravdy široké spektrum. Takže, ať už s primární či sekundární plicní tuberkulózou, můžu být kdekoliv na tomto spektru? Přesně tak. Dobře. Další věc, kterou je třeba říci je, že pokud není plicní tuberkulóza rozpoznána a léčena, jak tomu bylo například v době, kdy neexistovala léčba, nastává přirozený průběh choroby a pacienti se rozdělí na třetiny. První třetina na neléčenou nemoc zemře a to mnohdy náhle, což bylo kdysi nazýváno jako „rychlé souchotiny“ , protože dokázaly učinit člověka slabým, neboli suchým, velice rychle. Stav druhé třetiny lidí se spontánně zmírní, jejich symptomy odezní a budou v pořádku. A poslední třetina lidí si projde postupným plicním průběhem choroby, ne příliš rychlým, nýbrž pomalejším ubýváním zdravotního stavu, a proto občas mluvíme též o takzvaných „úbytích.“ Tímto způsobem tedy probíhá přirozený průběh tuberkulózy. Pokud je nemoc neléčená, jedná se o přirozený průběh. To mi připadá dobré zmínit. Nicméně u lidí s možnou nákazou tuberkulózou se vyskytují, mimo plicních symptomů, také nespecifické znaky choroby. Například tento člověk, který leží v posteli, se zdá být poměrně hubený. Úbytek váhy je velmi častým nespecifickým příznakem jakékoliv chronické choroby, v tomto případě tuberkulózy. Ostatní běžné tzv. B symptomy spojené s tuberkulózou jsou horečky, jenž mohou trvat poměrně dlouhou dobu, dny až týdny a měsíce. U horeček může docházet také k pocení a to nejvíce v noci a nevím, proč tomu tak je, ale dohromady to nazýváme jako noční pocení. Tato kombinace může někomu udělat celkem zle, pacienti jsou malátní, nechtějí jíst, a tak jsou anorektičtí, což způsobuje ještě větší úbytek váhy. Tyto B symptomy mohou doprovázet jakýkoliv druh tuberkulózy, včetně její plicní formy. Navíc tu máme také příznaky získané pneumonií (zápalem plic). Klinické příznaky pneumonie či příznaky spojené s rozvíjejícími se plicními symptomy, jsou například kašel, zkrácení dechu, špatné dýchání, a to obzvláště v noci při ležení v posteli. Kromě těchto nálezů existují také ostatní nespecifické příznaky, jež byste měli brát v potaz, když považujete TB za diagnózu, a které jsou na obrázcích. Obrázek uprostřed, fotografie nohou mladé osoby s tuberkulózou, ukazuje tyto zvětšené a zarudlé uzliny. Uzlovité zarudnutí, tento erytém, označujeme jako „erythema nodosum.“ není pro tuberkulózu typický. Může se vyskytovat při ostatních chorobách, včetně některých plísňových infekcí, jako třeba při té způsobené kokcidioidomykózou, a včetně streptokokových infekcí, ale je spojován též s tuberkulózou a horní obrázek znázorňující samozřejmě oko, ukazuje zvláštní druh zánětu spojivek, zarudnutí očí odkazující na flyktenulární zánět spojivek, jenž je občas také příznakem tuberkulózy A vyslovuji ho velice opatrně, protože je poněkud jazykově složitější. Nuže... Jak Morgan předvádí, F-L-Y-K-T-E-N-U-L-Á-R-N-Í, flyktenulární. Flyktenulární. Zánět spojivek. Existují také některé symptomy spojené s tuberkulózou a její plicní formou obecně, což je převládající forma klinické nemoci. Dobře. Poslední věc, o níž bychom rádi chvíli mluvili, je pleurální tuberkulóza, tuberkulóza poplicnice. Trochu se liší od plicní tuberkulózy, mimochodem poplicnice je blána obklopující plíce a její nákaza tuberkulózou může vyústit do dvou případů. K prvnímu dochází při první, primární infekcí a to v důsledku hypersenzitivity neboli silné imunitní reakce na infekci. K druhé možnosti, vzniklé primární ale také sekundární nákazou. dochází při styčném rozšíření choroby, tj. při přímém rozšíření choroby z plic do pleurální oblasti. Jedna z rozlišujících vlastností pleurální tuberkulózy je, v porovnání s ostatními infekcemi poplicnice, že množství tekutiny (výpotku) může být poměrně velké. Tahle kresba ukazuje mírný výpotek ve spodní části levé plíce, ale existují i závažnější případy rozprostírající se po celé pleurální dutině. Takže jakmile se setkáme se značným výpotkem, měli bychom brát tuberkulózu jako jednu z možných příčin. Pleurální výpotek také ústí k vyostření plicních symptomů. Stlačuje plíce dolů a způsobuje zkrácení dechu. Jestliže poklepete na hruď pacienta s těmito problémy, bude se ozývat tupý zvuk zapříčiněný přítomností kapaliny a nedostatkem vzduchu, a při poslechu jejich hrudníku můžete pozorovat také zeslabení zvuků dýchání, plíce nebudou slyšet čistě, jelikož mezi stetoskopem a plící se nachází pleurální tekutina. Nejlepší cestou k zjištění příčiny výpotku je obecně, a pro tuberkulózu specificky, pořízení vzorku pleurální kapaliny pomocí thorakocentézy, tj. napíchnutím pleurální dutiny. Vyjmutá kapalina je obvykle slámového zbarvení, takže žlutá, což je způsobeno vysokou koncentrací proteinů, nízkým podílem glukózy a počtem bílých krvinek nacházejících se mezi 500 a několika tisíci. Je to hodně nebo málo? Hodně, poněvadž v pleurálním prostoru by se neměly nacházet žádné, tedy ani 500 či několik tisíc. S bakteriálním výpotkem může být podíl bílých krvinek ještě mnohem vyšší, nicméně při TB je na této hladině. TB v pleurální dutině lze dokázat také například pomocí Ziehl-Neelsonova barvení neboli ZN barvení. Píšeme to jako Z-I-E-H-L-N-E-E-L-S-O-N-O-V-O barvení a je to metoda pomáhající při identifikaci bakterie tuberkulózy. Dobře. OK. Ziel-Neelsenovo barvení je přesné zhruba v 10 až 25% případech tuberkulózy, tudíž není příliš nápomocné. Kultivace kapaliny je mnohem přesnější. Je sice delší, trvá přibližně od čtyř do šesti týdnů, ale má přesnost od 25 do 75%. Zato nejlepším testem, a tím pádem i tím, jenž byste měli podstoupit, pokud považujete za původce výpotku tuberkulózu, je biopsie samotné pleurální dutiny, která má přesnost okolo 80%. Pokud máte u někoho podezření na pleurální TB s výpotkem, rozhodně by mu měla být provedena biopsie.
video