Nádory a kancergoneze
Nádory a kancergoneze (2/7) · 5:27

Hyperplasia in Colon Tissue Dr. Andy Connolly from Stanford Medical School shows Sal what hyperplasia in colon tissue looks like

Navazuje na Infekce a očkování.
Já jsem Sal a spolu s patologem Dr. Andy Connelym se nacházíme na medicíně ve Stanfordu A toto je druhé video z naší série. Minule jsme skončili u normálně vypadajícího střeva, to bychom viděli na okraji vzorku střeva s rakovinou. Teď mám něco, co patologa trochu více znepokojí, když prohlíží střevo. Trošku si to přiblížím. Je to hodně znepokojující ve srovnání s předchozím vzorkem. Nelíbí se nám na tom vzhled žlázek. Normální žlázka má tvar zkumavky mířící shora dolů s normálními buňkami. Tady je najednou tkáň hustší, už nevidíme ony rovné zkumavky naopak se větví směrem dovnitř a ven. Pořád jsou to zkumavky, jen na průřezu vypadají jako kruhy? Ano, ale když se podíváme níž – za normálních okolností se nevětví. Větvení je vždy špatné. Na normálním průřezu bývá uprostřed malý otvor, odkud se vytéká mucin. Tady to vypadá jinak, větší, buňky jsou nahuštěné a větví se. Ptáme se: "Je to nádor? Prekanceróza? Nebo jen podráždění?" Změna bývá běžnou reakcí těla na podráždění. Epitel jako vrchní vrstva je v kontaktu s vnějším prostředím. Když je epitel podrážděný, změní se, zmnoží se. Je tu riziko, že se zmnožení v budoucnu změní v nádor? Hodně nádorů vzniká v místech, která jsou buď podrážděná nebo na ně trvale působí podněty z prostředí, Část nádorů vzniká z důvodu nadměrného dělení buněk, při kterém mohou vzniknout chyby v DNA. Chápu, proto buňky kůže, střeva... Ano, dokonce i játra, poškození jater znamená velké riziko vzniku rakoviny. Když se patolog podívá na tento preparát, řekne: Žlázky se větví, na tomto místě je to trochu divné... Ale, buňky stále produkují mucin a dlouhé buňky pravděpodobně absorbují vodu. Ve žlázkách, které vypadají jako zkumavky, jsou také absorpční buňky? Ano. Tento nález označíme jako hyperplázie. Hyperplázie. Hyper- znamená moc něčeho a -plázie? Plázie je zmnožení. Hyperplázie je nadměrné zmnožení. Důležité je, že pokud odstraníme zdroj dráždění, nebude nadměrné množení probíhat. Když odstraníme vše, co vyvolává podráždění a hyperplázii, vrátí se tkáň k normálu. Změny byly vyvolány nějakým podnětem – chemikálií, stravou atp. Ano. Zřídkakdy jsme si jistí, protože po povrchu projde tolik věcí. Opravdu je to těžké zjistit, ale pravděpodobně je nadměrný růst vyvolán nějakým drážděním. Je možné, aby k tomu došlo při vyjmutí části střeva, a kdyby se to stalo o den později, hyperplázie by tam nebyla? Trvá to déle, pár týdnů. Buňky pocházejí zdola a propracovávají se nahoru, nakonec jsou nahoře... Funguje to trochu jako kůže, buňky se stále obnovují, protože jsou odírány. Ano.Víme toho hodně o kmenových buňkách, kmenové buňky střeva jsou právě tyto. Jak je poznáme od jiných buněk? Úplně dole ve spodní vrstvě jsou buňky, které nemají volný chromatin a jsou protáhlé. Mohly by to být endokrinní buňky, které uvolňují hormony. Ale ukazuje se, že buňky ve spodní vrstvě, jsou ty kmenové. Kmenové buňky nemají předurčenou svoji funkci? Nemají. Kmenové buňky jsou mnoha typů a jsou schopné vytvořit celé tělo, bytost a také máme kmenové buňky, které mohou dotvořit střevo. A tady máme ty, které mohou dotvořit zbytek epitelu se dvěma odlišnými typy buněk. Jsou tady dole. To je hyperplázie. Chci vám ukázat další preparát, kde je prekancerózní oblast. Pojďme na další video!
video