Nádory a kancergoneze
Nádory a kancergoneze (4/7) · 12:37

Cancerous Colon Tissue Dr. Andy Connolly of Stanford Medical School shows us what cancerous colon tissue looks like

Navazuje na Infekce a očkování.
Tady opět Sal, toto je čtvrtá část ze série, kterou děláme na Standfordské lékařské škole s doktorem Connolym. Toto je čtvrtý snímek a zde vidíme důvod, proč byla tato část tračníku odstraněna. Toto je rakovina. Teď, jen pro orientaci, přejdeme k nákresu. Jak jsi už říkal, toto je lumen, tedy vnitřek. Tady venku je zbytek břicha. Existuje slovo, kterým označujeme tuto břišní oblast? Peritoneum. Takže, peritoneální dutina je místo, kde se všechny zákruty střeva volně pohybují. To, co vidíme zde, je velmi důležitá část, je to sval, který umožňuje peristaltiku. Takový vlnivý pohyb, který postupně tlačí ten obsah. Ano, prostě to posouvá. Takže zde je sval naprosto v pořádku, to je jeho správná tloušťka a zde je taky v pořádku... Co je to vlastně za měřítko? Jak je ten sval tlustý? Naše mrňavé červené krvinky jsou tyto malé tečky zde, takže mluvíme o tloušťce okolo pár milimetrů. Takže ten sval má pár milimetrů. Ano. Takže tenhle má přibližně šest milimetrů. To je ve skutečnosti silný, velmi silný sval, vidíš, že tady jde nahoru, pokračuje tudy, ale vypadá to, že má problém v této oblasti. A tahle hmota byla kdysi nádor a teď se přeměnila v tenhle masivní nádor? Ano. Zde máme ten normální, pro srovnání, a zde dochází k dysplasii. Tady je oblast abnormality. Dochází tady k tomu, že zde dostaneme tyto dysplastické části... Takže když lidé z lékařského prostředí mluví o plastice, to slovo znamená... tkáň? Plastika obecně, jako třeba plastická chirurgie, nebo plasty v materiálové vědě, znamená tvárný. Také to znamená, že něco může růst, měnit tvar. Takže když něco nazýváte plastický, znamená to tvárná tkáň? Jsou to změny tvaru. Takže změny tvaru jsou zde špatně. Ve skutečnosti může dysplasie označovat buňku, tkáň, orgán nebo celou končetinu. Znamená to prostě, že špatně narostl, špatně se tvaroval. Takže zpátky, tohle je buněčná dysplasie, tohle je všechno špatně. Začalo to v podstatě někde tady a rozrůstalo se dál. Takže jedna buňka tam nahoře se začala nekontrolovaně dělit. Správně. Mohlo to začít jedinou buňkou, která byla velmi špatná, ale často to začíná jdenou z těchto, to znamená, že možná se jedna buňka poškodila právě v této oblasti. Teď opravdu začíná růst. Když říkáte růst, neplatí to jen pro jednu buňku, ale i pro její potomky? Ano. Miliony a miliardy teď rostou špatně, v tomto případě, prorostou skrz celý systém. A teď vidíš, že se nejen zvětšily, ale prochází rovnou skrz sval. Má tělo nějaké prostředky, jak s tím bojovat? Ale neuspělo? Ano, za určitých podmínek, když dojde ke snížení imunitních funkcí, dostanete rakovinu. Stále není jasné, jestli když se funkce imunitního systému zeslabí a vy chytíte virus, virus zbůsobí rakovinu, nebo jestli imunitní systém rakovinu aktivně vyhledává. Celý koncept virů je zajímavý, protože spousta naší DNA pochází z virů... Ano, v určitých případech se viry můžou dostat do vaší DNA a opravdu ji poškodit, a integrovat se do ní, ale viry můžou také vést k narušení, které způsobí rychlejší růst a větší pravděpodobnost chyby při kopírování DNA. Takže teď jsme zpátky a hledáme rakovinu, která pravděpodobně začala zde, roste a zároveň roztahuje zdravou tkáň, která ji obklopuje. Nyní se podíváme na buňky. Nejprve si prohlédni tyto okraje, nacházíme drobné abnormality. Vidíš, že se mírně rozdělují a jsou mírně narušené. Tento kus je narušený podél okrajů. Hyperplasie. Přesně! Když jdeme hlouběji, vidíme, že to prorůstá do všech směrů, a tady můžeme pozorovat rakovinu vedle normální tkáně. Předtím jsme mluvili o dysplasii, ale tohle už je opravdu špatné. Tyhle jsou v pořádku, dělají svou práci. Vytváří mucin, jádra vespod. Co dělá tenhle? Je to úplný chaos. Předtím jsme mluvili o karcinomu in situ, rakovině v určitém místě - když vidíte takto poškozené buňky, víte, že se nesmí dostat daleko. Protože budou mít tendenci napadat další. Jsou šílené. Tady je shluk těchto buněk, tady je shluk těchto buněk, to jsou ony. Vidíš, že rostou naprosto zmateně, nekonají svou práci... Kdybychom měli nádor, který by je obsahoval, ale nepřekročily by hraniční čáru, řekli bychom, "tohle musíme vyndat." ...i když hádám, že tohle už jsme vyndali předtím. Rakovina tračníku je jedna z těch, kde stále můžeme použít chirurgický zákrok. Vyříznout nádor, a budete dokonce v docela dobré kondici. Takže kdyby to vypadalo takto jen na špičce nádoru, pravděpodobně bychom to dostali ven, Ale pro sebe bychom si řekli, "radši budeme tohoto člověka sledovat." Kdyby takto vypadal celý nádor, vyřízli byste větší část? Ano, když to pokračuje dál do krku, nebo ještě kousek dál, nebo kdybychom to museli řezat podél okraje, potom si musíme dávat pozor. Ale problém nastává teď, pamatuješ si, jak jsem říkal, že to zatím je jednoduché? Ale jakmile se dostaneme blízko cév a tepen? Poblíž cév a artérií se tyto buňky chaoticky množí, vidíš, jak infiltrují tyto buňky... To je shluk buněk, toto je pravděpodobně rakovinná buňka, která se snaží dostat do té malé cévy. Takže tohle je metastáze? To je místo, kde metastáze vzniká. Takže, tyhle buňky jsou záporáci, kteří rostou poblíž těchto velmi křehkých krevních cév, takže tenhle klepe na dveře, chce se dostat dovnitř - to je malá céva, která je zároveň "cestou ven". Tady vypadá jako kruh, protože je to 2D výřez, ale můžete si představit, jak vystupuje před a za obrazovku. Ano, tohle může vystupovat před obrazovku, spojit se s tímhle... A oficiálně metastázovat, jakmile najde vhodné prostředí někde jinde? Správně. Jakmile se buňka dostane do cévy a opustí oblast, považuje se to za metastázi. To vypadá, že se opravdu obáváte, že by zde mohlo dojít k metastázi. Zajímavé je, že když se díváte na něco, jako je tohle, existuje něco, čemu se říká předrakovinná stupnice, je to v podstatě to, o čem jsme teď mluvili - jak vážně to vypadá? A zde je ten stupeň "wow, to vypadá hrozně." Je "hrozně" oficiální termín? Vlastně to používáme docela často. Když mluvíme o "špatnosti", je to nedostatek organizace, jakmile dostanete buňku, kde je jádro takto velké, nebo někdy takto, nastane chaos. A chaos není jen ve velikosti jádra, ale v tom, jak se to chová. Velikost jádra ukazuje, že buňka věnuje své energetické zdroje buněčné replikaci? Ano. Ale pro mě to také znamená - normálně jsou součásti buňky velmi uspořádané, DNA se nedělí, teď to jde jen zleva doprava. Toto je nádor vysoké třídy, další důležitá věc je stadium. Stadium znamená, kde v těle se nádor nachází. V tomto případě, kdyby tyto špatné buňky byly jen nahoře, bylo by to nižší stadium, než tyto, které se dostaly až sem dolů. Při karcinomu in situ, jaké je to stadium? Stadium 0. Nenachází se skoro nikde. Jakmile dojde k průniku, je to stadium 1; pro některá stadia je určitá hloubka a nakonec je tu stadium "dostalo se to do dalších částí vašeho těla?" A to je úplně nejvyšší stadium. A toto platí pro všechny druhy rakoviny - když někdo mluví o rakovině prsu, slyšel jsem o stadiích 0-4, Není to jenom o velikosti--když je rakovinná tkáň větší, ale na bezpečném místě, může se pořád jednat o stadium 1 nebo 2? Ano, může. Celý svět se dohodl na určitém druhu odstupňování, to je to, co nazýváme TNM. T souvisí s velikostí nádoru a jak moc překročil bariéry, N souvisí s tím, jestli je i v lymfatických uzlinách. To jsou blízké struktury, kam směřuje míza. To je jeden ze způsobů šíření, druhý jsou metastáze (význam písmene M ve zkratce TNM) Stupňování potom souvisí se všemi třemi. Probíhá metastáze vždy přes oběhový krevní systém, nebo postupuje také přes mízní uzliny? Prvním z kroků je průchod přes mízní uzliny, ale aby se rakovina dostala do ledvin nebo plic, musí se nejdřív dostat do krevních cév. Míza v lidském tračníku je totiž spojena s blízkou mízní uzlinou. Ale uzlina není to jediné, co ji spojuje s tělem, což znamená, že se rakovina někde přenesla krví. Takže takhle vypadá tady; poslední věc, kterou vidíme při pohledu na tuto rakovinu, když se podíváme sem, tady je hloubka průniku největší. Ptal ses mě na imunitní funkce těla. Podívej se sem, vidíš, že to vypadá volně, a toto jsou imunitní buňky Kde že jsou ty imunitní buňky? Tady. A vidíš ty kulaté tady? To jsou lymfocyty. Jak rozlišíte rakovinné buňky a lymfocyty? Protože jsem patolog... Jsou to tyto malé kulaté. Tady je klasická plazmatická buňka, která obsahuje jádro a zbytek buňky produkuje protilátky Neoznačujete tu oblast, že? Ne, jenom kreslím. Takže, tohle je to, co hledáme, dám to na přiblížení. Tohle je plazmatická buňka, která vytváří protilátky, pravděpodobně kvůli tomu nádoru... Tohle je imunitní reakce. Jak to víte? Vypadá to velmi podobně jako rakovinné buňky... Zrovna tahle je těžko rozlišitelná, kdybychom měli opravdový mikroskop, rozsvítili bychom světlo, tohle by se velmi podobalo jádru a tyhle útvary obsahují malé růžové granulky, které jsou určitým druhem imunitní buňky. Které jsou zde rakovinné? Všechny tyhle jsou zánět. Nejbližší rakovinné buňky jsou tady nahoře. Při tomto pohledu to je očividné, vypadají jinak. Jakmile se posuneme sem, zde vidíme rakovinu. Toto je reakce těla na rakovinu. Existují léčby, založené na využívání a posílení této imunitní reakce. To je úžasné. Fakt nářez. 00:12:28,768 --> 00:12:31,804
video