Nádory a kancergoneze
Nádory a kancergoneze (7/7) · 8:02

Komplikace rakoviny plic Jakými komplikacemi se může projevit rakovina plic?

Navazuje na Infekce a očkování.
Rád bych, abyste věděli, že všechny hlavní komplikace vzniklé rakovinou plic je možno odůvodnit růstem samotných rakovinných buněk. šířením rakovinné hmoty tělem, imunitní reakcí na rakovinu a nepřiměřeným uvolňováním hormonů z rakovinných buněk. Pokud si toto zapamatujete, tak se pro vás následující komplikace rakoviny plic stanou více logickými a odvoditelnými. Pojďme se podívat na jejich kategorie a vysvětlit si tyto komplikace podrobněji. Moment, nejdřív musím vymazat vše kromě hmoty rakoviných buněk, protože od nich začneme. Existují dva druhy rakoviny plic. Nemalobuněčná a malobuněčná. Určité komplikace se vyskytují běžněji u jednoho než-li u druhého typu a jakmile k tomu dojde, zvýrazním vám to. Už jsem to vymazala a máme tu tak následky růstu rakoviných buněk. Přibližme si oblast plic, kde ke všem problémům dochází kvůli dělení rakovinných buněk. Čím více se buňka dělí, tím více tumor nabývá na velikosti a stlačuje dýchací cesty ve své blízkosti. Díky tomu prochází vzduch hůře ven i dovnitř plic. Je to jasné? Způsobuje to sípání a zhoršení dýchání. Nějaký vzduch se však přece jenom přes tumor dostane a může tak s sebou přenášet určité patogeny, což znázorňuji pomocí této hvězdy a což může vést k infekcím plic, pokud se vzduch nedokáže dostat přes nádor zpět. Dobře, růst nádorů tedy stlačuje okolní stavbu plic. Chápete to? Stejnou logiku použijeme i zde. Pojďme si říci komplikace vzniklé při Pancoastově tumoru. Je to zajímavé jméno označující tumor, jenž se nachází na vrcholku plic. Na okraji plic, zde, kde vznikají obzvlášť typy nemalobuněčné rakoviny plic a kde se vyskytuje mnoho nervů ovládajících ostatní části těla. Jako například nervy sbíhající se po stranách plic či ovládající bránici. Toto je sval ovládající dýchání. Je známo, že Pancoastův tumor může tlačit na tento nerv snižujíce kontrolu bránice, což člověku určitě způsobí nemalé potíže s dýcháním, že? Pojďme na to ještě jednou. Další z podstatných nervů na vrcholku plic řídí hrtan. Co ale udělá takové stlačování? Způsobuje to, že se hlas utváří poněkud jinak a pacientův hlas je takový chraplavý, chraptivý. A co nervy ústící do obličeje? Stlačování těchto nervů je původcem Hornerova syndromu, při němž pacient má poklesnutí očních víček, stažení zornice, tedy černé části uprostřed oka, a snížené pocení na čele, avšak pouze na straně, kde se tumor nachází. Tudíž zde, na levé straně. Co dalšího je ale v této oblasti? Na pravé straně je to horní dutá žíla. Popisujeme ji jako velkou žílu přijímající krev z horních končetin a čelící zadní straně srdce. A pokud nádor utlačuje tuto žílu, krev jí příliš neproniká, a proto při nahrnutí krve dochází k otokům obličeje a horních končetin. Neopomeňme fakt, že pokud by byl nádor lokalizován více níže a na střed dutiny hrudní, mělo by to stejný efekt na dolní dutou žílu, ale byl by způsoben pravděpodobněji nemalobuněčnou rakovinou plic, jelikož má právě tyto tento typ tendenci růst spíše ve středu. Teď se přesuneme k šíření rakovinných buněk z plic do ostatních částí těla, v nichž může docházet k dodatečným komplikacím. Tím myslím, že pokud se rozšíří kupříkladu do mozku, tak vás určitě nepřekvapí možný vznik problémů centrální nervové soustavy, jakožto například závratě či záchvaty, že? Co se stane ale u kostí? Třeba slabost, bolest, občas i zlomenina. Nádorové buňky při rakovině plic se rády šíří do jater, poněvadž jsou blízko a pokud se sem rozšíří, ukazují se též znaky selhání jater. Orgán vyskytující se nad vrcholem ledvin neboli nadledvina, je též oblíbeným místem pro šíření rakoviny plic, a to kvůli stejnému důvodu. Je téměř výhodně blízko k plicím. V tomto případě rakovinné buňky pozměňují hladinu hormonů vyloučených nadledvinou a jsou původcem endokrinních potíží, jako třeba diabetu. Přeskočíme nyní k hilárním lymfatickým uzlinám, jež se nachází pouze kousek od plic, a k mediastinálním uzlinám uprostřed hrudi, protože se nádorové buňky mohou šířit krví nicméně též lymfou. Další blízkým místem je prostor přímo ohraničující plíce, jenž je naplněn kapalinou, která je má chránit. V obou těchto kapalinou naplněných prostorech, tj. v lymfatických uzlinách a okolí plic, způsobuje zánětlivá reakce imunitního systému na rakovinné buňky nárůst množství kapaliny, čímž je vše v okolí těchto prostorů stlačeno. Znovu připomínám, tyto části jsou nejblíže plicím a díky tomu se stávají nejlepší polohou pro rozšíření rakoviny. Když už mluvíme o zánětech, dostáváme se k další komplikaci. Vymažeme některé části, do nichž se rakovina šíří a půjdeme se bavit o imunitních reakcích na rakovinu. Nádorové buňky, kdekoliv v těle, podněcují imunitu k reakci, a proto jsou záněty a vleklá horečka také komplikacemi rakoviny plic. Ale jedna velmi konkrétní komplikace zahrnuje i svaly. Svaly pracují na základě obdržení podnětu od nervu. Avšak při určitých druzích nemalobuněčné rakoviny plic vytváří imunitní systém protilátky proti rakovině, která však na neurony také působí. Protilátky snižují schopnost neuronů předávat vzruchy svalům a to zapříčiňuje ochablost a dysfunkci svalů. A teď už poslední kategorie komplikací, vložím sem tuto tabulku, na níž jsem pracovala, a můžeme pokračovat společně. Tyto potíže souvisí s hormony, jejichž tvorbu ovládli rakovinné buňky a výrazně narušili křehkou rovnováhu endokrinních signálů v těle. Chtěla bych poznamenat, že jsou tyto komplikace vzácné, nicméně ne tolik a díky tomu jsem je chtěla také zmínit. Jedna z komplikací doprovázející nemalobuněčnou rakovinu plic je uvolnění parathormonu. Možná jste o tomto druhu hormonu slyšeli ve zkratce PTH. Reguluje hladinu vápníku v krvi. Jakmile je ho působením rakovinných buněk moc, nastává odbourávání vápníku z kostí a jeho následné přemístění do krve, v níž má výrazně vyšší koncentraci. A kvůli tomu jsou kosti slabé a náchylné ke zlomeninám. U malobuněčné rakoviny hromadí buňky antidiuretický hormon. Často zapomínám, k čemu vlastně ADH je, a to je omezení podílu vody v moči. Takže sem nakreslím ledvinu a zvýšená míra ADH u ní povede ke snížení množství moči, poněvadž tělo zadržuje více vodu. Projevy se pak stanou otoky a zvýšený krevní tlak. Naše tělo se to také snaží vynahradit zvýšeným vyměšováním sodíku, při němž voda doprovází sodík ven z těla. Jenže nádorové buňky brání tomuto vyvážení. Poslední komplikací malobuněčné rakoviny plic je ektopický Cushingův syndrom. Ten zahrnuje zesílenou sekreci adrenokortikotropního hormonu. Tento hormon uvolňuje kortikosteroidy z nadledvinek. Při této stimulaci uvolňování kvůli rakovinným buňkám dochází k úbytku imunitních funkcí a to vede k imunosupresi.
video