Medicína - Různé
Medicína - Různé (5/21) · 3:48

Autonomní a somatický nervový systém Podívejte se na základní rozdělení nervového systému.

Nervovou soustavu běžně dělíme na dvě části. Máme autonomní nervový systém. A jak název napovídá, jedná se o automatický systém. Nemůžeme ho ovládat vůlí. Kromě toho máme i somatický nervový systém. Ten ovládáme vůlí my. Autonomní nervový systém dělíme na další dvě části. Jedna se nazývá sympatikus. Na tu jsme už narazili, když jsme mluvili o sympatických gangliích. Druhá se nazývá parasympatikus, který v podstatě kontroluje a vytváří protiváhu sympatiku. To by bylo k dělení. Somatický nervový systém se dále nedělí. Jeho funkce je ovládat svaly vůlí. A neurotransmiter, který se zde používá je Acetylcholine. Zkráceně ACh. Teďka k neurotransmiterům, které se používá sympatikus a parasympatikus. My už je vlastně známe, alespoň ty pro sympatikus. A přijdete na ně, když si uvědomíte co sympatikus dělá. Jsem si jistý, že jste slyšeli o výrazu: reakce boj nebo útěk. Tedy, pokud jste v nebezpečné situaci, a vaše tělo si říká: Uh, tohle nemusím přežít. Musím se z toho rychle dostat. A tak se aktivuje sympatikus, aby jsme mohli bojovat nebo utéci. Tělem začne kolovat adrenalin a tím začne srdce bít rychleji. Tím se dostane více kyslíku do nohou, aby vám pomohli rychleji utíkat. Takže to je boj nebo útěk. Zmínil jsem adrenalin, což je endokrinní hormon, který je pro to produkován. Má ale kamaráda, který je neurotransmiter a dělá v podstatě to samé. Tento kamarád se nazývá noradrenalin. Nebo někdy také norepinefrin. Napíšu to zde. Noradrenalin neboli norepinefrin. A to je tedy neurotransmiter používaný sympatickým nervovým systémem. A co parasympatikus? No, je to zvláštní, používá stejný neurotransmiter jako somatický nervový systém. Rozdíl mezi parasympatikem a sympatikem je, že zatímco sympatikus je dobrý pro náročné a intenzivní zážitky, kdy se jedná o boj nebo útěk, parasympatikus je vhodný pro klidné chvíle. Pro odpočinek a trávení. Takže pokud se chystáte spát a snažíte se relaxovat, chcete aby se snížila srdeční frekvence. Také svaly a srdce se nestahují tak rychle. Nebo jste právě snědli velké jídlo a potřebujete ho strávit. Parasympatikus řekne žaludku aby to jídlo rozmnělnil a aby se dále posouvalo a trávilo ve střevech. A parasympatikus k tomu používá jako neurotransmiter acetylcholin. Tohle je tedy základní dělení nervového systému - Autonomní a somatický.
video