Medicína - Různé
Medicína - Různé (8/21) · 4:25

Cyklus podvýživy Podvýživa je závažný medicínský problém v rozvojových zemích.

Na světě dnes žijí přibližně tři miliardy lidí, kteří přežívají s méně než dvěma americkými dolary na den. Výsledkem toho je cyklus podvýživy, zvláště mezi malými dětmi. V současnosti je na světě okolo 160 milionů dětí do pěti let, které trpí podvýživou. Jsou to převážně děti z rozvojových zemí světa v Asii, v Africe a v částech latinské Ameriky. Tento cyklus podvýživy je něco, co bych chtěla dnes projít. Jedna z největších obav, které máme, když máme dítě, které trpí podvýživou je fakt, že bude narušen jeho imunitní systém. To znamená, že dítě bude méně schopné bránit se nemocem. Narušení imunitního systému může prodloužit délku nemoci, ale také zvýšit množství chorob, kterými dítě projde. Dalším problém spojeným s podvýživou je zpomalení růstu. Podvyživené dítě má nižší hmotnost, menší výšku a obvod hlavy. Zpomalen nebo zastaven je také vývoj dítěte. Když mluvíme o vývoji, mluvíme o tom, jak dítě dozrává. Vývoj dítěte zahrnuje nejen jeho fyzický růst, ale také např. to, jak se učí mluvit, nebo chodit. Fyzický růst se projevuje hlavně v období puberty, nebo v období okolo puberty. Všechny tyto věci, zpožděný růst, zpožděný vývoj a zvýšení počtu a vážnosti prodělaných nemocí, všechny tyto věci vedou obvykle k celkovému snížení produktivity dítěte. Je velmi nepravděpodobné, že se takové dítě stane plnohodnotným členem společnosti, ve které žije kvůli svému malému vzrůstu, neschopnosti se efektivně učit a také kvůli častým nemocem. Co se stane potom? Dítě zřejmě dospěje. Když se podvýživa rozšíří, stane se snížená produktivita charakteristickou pro všechny děti, které dospívají vně společnosti. To povede ke snížení rozvoje celé země. Snížení rozvoje v zemi. Napíšu jen celostátní vývoj. Pokles rozvoje vede k rozšíření chudoby v zemi. Vidíme hodně chudoby a logickým důsledkem rozšíření chudoby je podvýživa dětí. Vzniká tak nekonečný koloběh. Na světě jsou spousty podvyživených dětí se zpomaleným růstem, zpomaleným vývojem a sníženou schopností bojovat s nemocemi. Všechny tyto věci ústí v pokles produktivity dítěte. Malá produktivita dítěte vede k malé produktivitě celé země, šíření chudoby a dále znovu k podvýživě.
video