Medicína - Různé
Medicína - Různé (9/21) · 6:52

Kojení - reflex ejekce mléka Víte jak je v těle matky regulováno kojení a tvorba mléka?

Pojďme si povědět o tom, jak matčina ňadra vědí, že je čas vytvářet a vylučovat mléko pro dítě Jak možná tušíte, má to něco společného s tím, že se objeví malý hladový krk. Zkusím vám ho nakresit a pokusím se, aby nevypadal jako mimozemšťan. Děti dokáží otevřít ústa velmi, velmi široce. Možná vás to překvapí a souvisí to s tím, že dítě saje. Dítě začne sát a je to právě sání, co pomáhá odvést mléko z prsu. V prsu jsou mléčné žlázy, které obsahují mléko a jsou tvořeny myoepitelovými buňkami a ty vedou k bradavce jako mlékovod. Takže ano, souvisí to se saním dítěte, ale vlastně je to víc vzrušující. Řeknu vám, co je na tom tak vzrušujícího. V bradavce jsou takzvané mechanoreceptory. Ty detekují, když dítě začne sát a vyšlou signál do matčina mozku pomocí míchy. Tyto signály stoupají míchou do matčina mozku. Až dorazí do části mozku nazývané hypothalamus. Hypothalamus dělá dvě opravdu důležité věci Zaprvé, vyšle další zprávu, vyšle zprávu do jiného neuronu, který se nazývá oxytocinový neuron. Jak již zřejmě tušíte, oxytocinový neuron vypouští hormon zvaný oxytocin a já jen opravím svůj fix, aby zase fungoval. Ano, už to je. Teď jen dopíšu slovo neuron. Oxytocinový neuron uvolňuje oxytocin a uvolňuje tento hormon ze zadní části další části matčina mozku. Tato část se nazývá hypofýza. Oxytocin je uvolňován ze zadní části matčiny hypofýzy. Hormon oxytocin způsobí, že myoepitelové buňky se stáhnou. Zadruhé, hypothalamus musí udělat ještě něco. Musí vypnout jiný neuron. Vyšle tedy signál k neuronu, který se jmenuje prolaktin. Já vám to sem napíšu. Tohle je neuron prolaktin. Tato buňka, prakticky po celý rok, říká buňkám, které vyrábí prolaktin, což je další hormon, aby byly vypnuté. Toto je tedy neuron prolaktin a jeho úkolem je říkat: "Víš ty co? Nevyráběj prolaktin." Za chvilku vám řeknu, co prolaktin dělá. Toto je ta buňka, která vyrábí prolaktin, tedy prolaktinová buňka a hypothalamus reaguje tak, že na základě té příchozí informace, že je tu hladové dítě, vypne signál, kterým se vypíná prolaktinová buňka. Výsledkem je, že se uvolňuje prolaktin a co prolaktin dělá? Zkuste hádat, ve jménu má "pro", což znamená promintě, píšu "pro". To jsem nechtěla. Prolaktin je vlastně pro laktin, nebo pro mléko. Způsobuje laktogenezi, neboli tvorbu mléka v mléčých žlázách. Společně tyto dva hormony, prolaktin, já vám to sem napíšu, prolaktin, který je uvolňován z přední části hypofýzy a také oxytocin, který je uvolňován ze zadní části hypofýzy. Tyto dva hormony způsobí tvorbu mléka pomocí prolaktinu a také to, že mléko je vypouštěno z mléčných žláz díky působení oxytocinu na myoepitelové buňky. Teď přijde ta nejlepší část. Jste připraveni? Tento řetězec události může být spuštěn i dětským pláčem. Dokonce to ani nemusí být vaše dítě. Když matka zaslechne zvuk dětského pláče a tato informace je vyslána skrz další centra mozku. Já sem jen napíšu centra mozku. Těmi jsou sluchové centrum a další části mozku. Tyto části vyšlou signál do hypothalamu, který spustí řetězec vedoucí ke tvorbě mléka a to dokonce i když dítě nesaje. Jedná se o jakýsi záložní mechanismus protože to znamená, že teoreticky každá matka v okolí, která kojí, by mohla nakrmit jakékoli hladové dítě. A tento celý proces, tato úžasná schopnost komunikace mezi dítětem a matkou je nazývána reflex ejekce mléka.
video