Medicína - Různé
Medicína - Různé (21/21) · 8:19

Neurogenní šok a

Nakreslil jsem zde jednoduché schéma kardiovaskulárního systému. Tady je srdce a tepny vedoucí krev k orgánům a žíly vedoucí krev zpět z orgánů k srdci. Kreslím to, protože právě kardiovaskulární systém je vážně zasažen při neurogenním šoku. Co je to neurogenní šok? Neurogenní šok nastává, když nervový systém přestane správně fungovat. Může ho vyvolat mnoho věcí. Nejčastěji ho způsobují úrazy, kdy si pacient udělá něco s míchou, je přerušená nebo se pokazí epidurál a některé nervy jsou poničené. Pokud je to vážné, může to vést k neurogennímu šoku. Neurogenní šok je vlastně ztráta napětí v cévách. a nahromadění krve na periferiích. Napětí svalů cév a srdce zajišťuje nervový systém. Toto napětí je známe jako sympatická tonus. Je to jako ve svalech. Když si představíte uvolněný sval a pak zatnutý sval, je zde určité napětí, které udržují zatnuté svaly. Toto napětí je u cév neustále udržováno, aby zůstal zachován krevní tlak. Cévy jsou tak zpevněné a trochu stažené, aby umožňovaly průtok krve. Podstata je v tom, že tím v cévním systému bude udržováno jednosměrné proudění krve, protože jak krev naráží na cévní stěnu, stěna ji odráží zpět a posouvá dopředu. Pokud by to tak nebylo a v cévách by nebylo napětí, krev by narážela do stěn a ztrácela hodně energie. To by ji velmi zchladilo. Je to jako trampolína. Pokud budete skákat na dobře napnuté trampolíně, půjde vám skákání snadno. Ale pokud byste trampolínu povolili, nemohli byste skákat tak vysoko. A tady je to to samé. Pokud uvolníte cévy, nebudou schopné odrážet krev kupředu. Jak říkám, nervový systém zajišťuje toto napětí tepnám i žilám. Co se tedy stane, když vypneme nervový systém? Cévy, tepny i žíly, ztratí pevnost. Toto smažu a nakreslím takové uvolněné cévy. Trochu to zveličím a nakreslím tepny i žíly opravdu široké a velmi rozvolněné. Můžete vidět, že když se to stane v tepnách, krev se bude špatně dostávat k orgánům. Měla by se odrážet a posouvat dopředu, to se však neděje. Jen pomalu se dostává do orgánů a vzniká šok. Klesá dodávka kyslíku a klesá prokrvení orgánů. Vedle toho krev, která se snaží dostat zpět do srdce, nemůže a hromadí se. Zůstává v žilním systému a jen nepatrné množství se vrátí do srdce. To ve skutečnosti také ovlivní srdeční výdej. Pamatujte, že krevní tlak a prokrvení orgánů souvisí se srdečním výdejem a odporem cév, systémovým cévní tlakem. Doteď jsme si ukázali, že systémový cévní tlak v tepnách poklesl, což povede ke snížení krevního tlaku a prokrvení tkání. Takže to vypíšu. Krevní tlak a dodávání kyslíku. Prokrvení tkání je dodávání kyslíku. Oba se sníží, protože se snížil odpor v cévách. Ani žíly nejsou schopné vracet krev do srdce. Můžeme si připomenout, že srdeční výdej je součin systolického objemu a srdeční frekvence. Takže méně krve vracející se do srdce znamená, že zde bude méně krve, kterou může srdce vypudit, což vyvolá snížení srdečního výdeje. Zmenšená dodávka krve do srdce vede ke snížení systolického objemu, což vede ke snížení srdečního výdeje. Čím je nižší krevní tlak, tím je nižší dodávka kyslíku. Kardiovaskulární systém přestává fungovat, protože nedokáže zachovat napětí v cév. Další věc, kterou vidíme u neurogenního šoku, sympatický nervový systém určuje srdeční frekvenci. Pokud nepřichází impulz z nervového systému, srdeční frekvence bude zpomalovat. Vraťme se k naší rovnici, srdeční frekvence klesne, srdeční výdej klesne ještě víc i krevní tlak klesne a s ním i dodávka kyslíku. Takže jde doopravdy o šok. Prokrvení tkání i krevní tlak jsou úplně zdemolované. Takže celý kardiovaskulární systém není schopen udržovat průtok krve a to vede k zastavení dodávání kyslíku. Takže sjedu dolů, abychom se mohli zamyslet nad nějakými symptomy. Nechám to tak, abyste to pořád viděli a mohli nad tím přemýšlet. Toto budou symptomy neurogenního šoku. snížená dodávka kyslíku, psychické změny a snížený výdej moči. Pokud si vezmete kterýkoli orgán závislý na kyslíku. Co by se stalo, kdyby kyslík nedostával? Přestal by pracovat. Takže se může objevit dysfunkce orgánů. Hlavní příznak specifický pro neurogenní šok je bradykardie Je to něco, nad čím byste se doopravdy měli zamyslet. Toto je jediný šok, u kterého se objevuje bradykardie. Pamatujte, že všechny ostatní šoky se snaží zvyšovat srdeční frekvenci. Zrychlením se snaží dopravit kyslík a krev do těla. Tady srdce zpomaluje, protože nedostává signály od nervového systému, takže je srdeční frekvence nízká, bradykardie. Toto je klíčový příznak neurogenního šoku. Dalším hlavním příznakem, který zmíním, je teplá kůže. Teplá kůže se objevuje, kvůli rozšíření všech krevních cév. Cévy v kůži se roztáhnou tak, jak je to ukázané tady. Takže krev může kůží snadněji procházet. To je problém, protože to odvádí krev životně důležitým orgánům jako mozku, plicím a srdci. Takže léčba neurogenního šoku bude zaměřena na udržování krevního tlaku díky lékům známým jako "stahovače." Stahovače umožní cévám se sevřít. pokud stáhnete cévu, přímo ovlivníte problém neurogenního šoku. Také je třeba nitrožilně podávat hodně kapalin, aby byl zachován objem tekutin. Pokud zvětšíte objem kapalin v cévách, bude pravděpodobnější, že bude proudit vpřed a přenášet kyslík. Takže nitrožilní tekutiny a stahovače udržují krevní tlak. Poslední lék, na který se podíváme, je atropin. Atropin blokuje parasympatikus. Takže zastavuje část nervového systému s účinkem "uvolní se, odpočívej." a povzbuzuje část "bojuj, uteč." Zvýšení odpovědi bojuj a uteč zvýší srdeční frekvenci. Takže podání atropinu pomůže zvýšit rychlost srdce, aby se zvýšil srdeční výdej a zlepšil rozvod krve kardiovaskulárním systémem..
video