Srdce a krevní oběh: Srdce
Srdce a krevní oběh: Srdce (1/11) · 10:09

Seznamte se se srdcem! Zjistěte, kde přesně se srdce nachází ve vašem těle a jak funguje. Rishi je dětský lékař infekčních nemocí a pracuje v Khan Academy.

Navazuje na Krev.
Opravdu se mi líbí tento obrázek, který jsem objevil. Přesně ukazuje, kde se v našem těle nachází srdce. Takže můžete vidět, že srdce je obklopeno po obou stranách žebry, že? Popravdě, ještě jsem to nenakreslil, ale dovolte mi, abych vám ukázal, kde se nacházejí plíce. Toto je pravá plíce a na této straně se nachází plíce levá. Tak tedy toto je místo, kde se nachází vaše srdce. Mezi pravou a levou plící. A mluvím o levé a pravé straně z pohledu člověka, kterému toto srdce patří. Takže toto je jejich levá a pravá, což je pravý opak z našeho pohledu. Srdce se vlastně nachází mezi těmito dvěma plícemi obklopeno ochrannými obaly, kde žebra jsou tu v podstatě pro to, aby udržovaly důležité orgány v bezpečí. A níže, když namalujete tohle. Nebo když já to namaluji, můžete vidět, že pod tímto vším je velmi ale velmi důležitý sval. Lidé o něm nemluví jako o svalu, neboť se nejedná o druh svalu, který obvykle lidé posilují v posilovně, ale tomuto svalu se říká bránice. Takže vaše bránice a vaše žebra zabírají kus prostoru, že? Bránice se stává podlahou a žebra jakoby byla stropem a zdmi tohoto prostoru. A když se podíváte na obsah tohoto prostoru, najdete tam své plíce a srdce. Takže celý tento prostor se nazývá hrudník. Takže co vlastně srdce dělá? Pojďme udělat teď trochu místa a ukažme si přiblíženou verzi srdce. Začněme orientací srdce. Toto je naše pravá plíce a na druhé straně máme naši levou plíci. A toto vše by mělo být uvnitř žebrové klece, ale nebudu to teď kreslit, protože by to ztížilo možnost vidět srdce pořádně. Jak si představit, co přesně srdce dělá? Myslím, že nejpřesnější způsob, jak to udělat, je vlastně představit si, že jste buňka. Takže se vžijte do situace buňky a řekněme, že jste buňka, která se tady všude nachází. Toto jste vy. A můžete si představit jakoukoliv část těla, kterou byste mohli být. Řekněme malinkatá buňka prstu u nohy. Tak řekněme, že jste buňka prstu u nohy a vaší prací je samozřejmě žít a být šťastný. Poblíž máte malou krevní cévku. Ve skutečnosti každá buňka v našem těle má malou krevní cévku, která je poblíž. A tato buňka prstu u nohy se zrovna pokouší uživit se. A k tomu buňky prstů u nohou něco potřebují, že? Potřebují ku příkladu kyslík. Nakreslím ho bíle, aby byl vidět. Potřebují kyslík a živiny, že ano? Takže buňky potřebují určité věci, aby mohly žít a být šťastné. A na druhou stranu se potřebují vyprazdňovat. Ve stejném smyslu jako my. A toto vyprazdňování může znamenat spoustu věcí a jednou z těchto věcí, která nám hned naskočí v hlavě je oxid uhličitý (CO2). Takže oxid uhličitý je odpadem pro tuto buňku. Takže vytváří nějaký odpad představme si na chvíli, že tady neteče žádná krev. Takže přestože tu máme poblíž krevní cévku, ve skutečnosti tudy žádná krev neprotéká, takže napíšu jen "no flow" (žádný průtok). Takže jakmile se malá buňka vyprázdní. Tento odpad - namaluji ho sem jako malé kolečko - se začne hromadit víc a víc, právě protože zde není žádný průtok. A mohlo by to skončit tak, že obklopí buňku prstu u nohy celou dokola. Takže naše buňka bude zaplavená, doslova zabalená ve svém vlastním odpadu. A tedy, dostává se k ní kyslík nebo výživa? Ne. Nic z toho se jí nedostává. Takže za chvíli, řekl bych během pár minut, si naše buňka prstu u nohy pomyslí: "Nuže, tohle není šťastný způsob života!" Je to vlastně velice smutné, je to příšerné. A pokud to bude pokračovat buňka prstu u nohy by mohla zemřít. Takže co buňka prstu u nohy potřebuje? A co každá jiná buňka potřebuje, ať už buňka prstu ruky, kožní buňka nebo opravdu jakákoli jiná žijící buňka, potřebuje průtok krve. Že ano? Potřebuje, aby ta krev proudila hezky hladce. A pokud máme průtok, pak je situace hned jinačí. Když máme průtok, náhle jsou všechny odpadní produkty nabrány a odplaveny pryč. Odtékají pryč a je to trošičku, jako mít někoho, kdo příjde a uklidí všechen nepořádek, a váš dům je rázem čistý a bez odpadků. Takže krev vám krásně protéká a zároveň přináší kyslík a živiny . Tak tedy náhle je buňka velmi šťastná a bude si žít v pohodě. Skutečně, pokud si přejete, aby všechny buňky vašeho těla byly v pohodě. Jako tato buňka., Potřebujtete, aby byl dobrý průtok po celém těle. A toto je tedy bod číslo jedna. Skutečně potřebujete, aby se krev nějakým způsobem pohybovala a sunula krev neustále v celém těle. Aby jste mohli toto dopřát milardám buněk, potřebujete na to opravdu silnou pumpu, že? Něco, co bude schopno nasát všechnu krev z těla, a pak ji vrátit zpět. A tím je srdce. Toto je přesně to, co srdce dělá. Je to úžasná pumpa pumpující krev, takže díky ní máte dobrý krevní oběh. Napíšu to na stranu jako funkce číslo jedna. Toto jsou funkce srdce. Takže funkce... a číslo jedna je krevní oběh. A napíšu systémový oběh. Systémový oběh. Systémový znamená, že mám na mysli celé tělo. Když řeknu toto slovo, myslím tím celé tělo. Všechny buňky v těle. Nyní, jak se to vše děje můžete vidět na tomto obrázku. Takže zde máte obrovskou žílu, toto je žíla, a tepnu. Toto je tepna. A krev jde vlastně skrze tepnu tudy a přichází do žil, ta nahoře ta se nazývá horní dutá žíla, superior prostě znamená nahoře. Horní dutá žíla (superior vena cava). To je název žíly. A tady vespod, nemůžete to vidět, jelikož je na druhé straně srdce, ale je tam další žíla, která se nazývá dolní dutá žíla (inferior vena cava). A tyto dvě žíly, toto je také žíla, tyto dvě žíly vlastně přivádí krev z celého těla do srdce. Poté, až je srdce připraveno vypumpovat ji všechnu ven, dostává se do této tepny, ta se nazývá aorta (srdečnice). Takže pokud jste již slyšeli o aortě, toto je tepna, kterou mají lidé na mysli. Takže takto krev přichází a je dále pumpována. Ale toto není jediná funkce srdce. Funkce... ...druhá funkce srdce je vlastně také na tomto obrázku a říká se jí plicní oběh. Plicní oběh. Takže co to znamená? Víme, že buňky potřebují kyslík, ano? To víme. A že mají spoustu odpadu oxidu uhličitého. Takže je dobré se ho zbavit. Je dobré, aby se krev pohybovala. Ale pokud se oxidu uhličitého nezbavíte a nebo nepřinesete nový kyslík, pak buňka stejně nebude moc šťastná. Myslím tím, můžete mít krevní průtok, ale potřebujete i nějaký kyslík. A budete se chtít zbavit oxidu uhličitého. A to je chvíle pro plíce. Stane se to, že předtím než srdce pošle krev do aorty, než krev vrátí zpět do těla, ji vlastně pošle do plic. Pošle ji do levé plíce a pravé plíce. Potom se krev vrátí zpět z pravé a z levé plíce. A je vrácena do srdce, odkud je vypumpována skrze aortu. Takže tu máme ještě jeden malý krok navíc, kdy krev protéká do plic a zpátky. A to je plicní oběh. Takže poslední věc, které si všimnete, když se podíváte na tento obrázek, jde to těžko přehlédnout, jsou takové zvlněné malé cévky po celém srdci. Co jsou zač? Máte tu červené a modré. Modré jsou žíly a červené jsou tepny. Jsou součástí systémového nebo plicního oběhu nebo čeho? Tak tedy, tyto cévy, všechny tyto cévy se nazývají věnčité cévy. A konkrétně jste možná už slyšeli o koronární tepně nebo žíle, ale dohromady se jim říká věnčité cévy. Takže tyto věnčité cévy ve skutečnosti slouží srdečnímu svalu. Pamatujete, že srdce je tvořeno tisíci, ve skutečnosti deseti tisíci buněk a tyto buňky, právě jako naše buňka prstu u nohy, kterou jsme si nakreslili, také potřebují přijímat kyslík a živiny a odstraňovat odpadní látky. Tyto buňky tedy také potřebují být zásobovány krevními cévami. Tak o to se starají ony věnčité cévy. Jsou to doslova cévy, které vedou do srdce a slouží mu. Takže tyto cévy slouží srdci. Nyní, pokud slouží srdečnímu svalu a srdečním buňkám, pak... zamyslete se nad tím... měly by spadat pod systémový nebo plicní oběh? Pokud jejich hlavní funkcí je, aby sloužily buňkám, pak věnčité cévy spadají pod systémový oběh.
video