Srdce a krevní oběh: Srdce
Srdce a krevní oběh: Srdce (2/11) · 7:51

Průtok krve srdcem Naučte se, jak krev protéká srdcem a porozumějte rozdílu mezi systémovým a plicním krevním oběhem. Rishi je lékař, který se zabývá dětskými infekčními nemocemi, a pracuje v Khan Academy.

Navazuje na Krev.
Nyní se díváte na jeden z nejúžasnějších lidských orgánů. Toto je lidské srdce. Obrázek ukazuje veškeré jeho cévní zásobení, a můžeme vidět, které cévy přicházejí a které vycházejí ze srdce. Srdce je ve své podstatě pumpa, a právě proto je srdce jedním z nejvíce pracujících orgánů lidského těla, protože srdce začíná pumpovat krev již ve chvíli, kdy je člověk plodem starým 8 týdnů, do chvíle než zemřeme. A právě proto si myslím, že bude zajímavé se na tento orgán podívat podrobněji. Nebudeme se dívat pouze zvenku, proto jsem nakreslil, jak vypadá zevnitř. Nyní se podívejte na vnitřní pohled a budeme sledovat, jak krev protéká srdcem. Začněme malým obrázkem v rohu. Řekněme, že zde máme člověka. To je jeho tvář, krk, namaluji mu paže a ve středu hrudníku má srdce. Hlavním cílem je zajistit, aby krev z celého těla, včetně nohou, si našla cestu do srdce a znovu zpět do celého těla. Takže krev přijde z této paže a také z druhé strany, a také přijde z hlavy. Z těchto tří zdrojů, paží a hlavy, se krev stéká do jedné velké žíly. A tato žíla ji přivede do srdce. Zvlášť zde máme žíly z nohou. Myšleno žíly od břicha dolů, které přicházejí jinou cestou do srdce. Tak se krev dostane zpět do srdce. Pokaždé když zmiňuji slovo žíla, musíte mít na mysli to, že krev přichází do srdce. Takže krev přichází do srdce, po projití srdcem samozřejmě musí též ze srdce odejít. Takže odejde ze srdce a k tomu zde slouží aorta. Aorta má tady takový oblouk, který se nazývá oblouk aorty. Z něho vychází jedna céva do paže, jedna sem a ještě jedna sem a tento oblouk půjde dolů a rozdělí se takto. Toto je zjednodušená verze. Můžete zde vidět jistou podobu mezi žílami a tepnami. Pokaždé když mluvím o tepnách, představte si krev odcházející pryč ze srdce. Jednoduše "artery = tepna" - "away = pryč". Na tomto diagramu můžete vidět jak krev, která přichází tudy a tudy končí na stejném místě. Tato krev přichází, možná bych to měl nakreslit tady, do pravé síně. Toto je jméno dutiny, kde se krev vlévá. Krev přichází do pravé síně z obrovské cévy, která se nazývá horní dutá žíla. A samozřejmě je to žíla, protože přivádí krev do srdce. A tady dole je dolní dutá žíla. Takže toto jsou dva směry, kterými krev proudí. A ve chvíli, kdy je krev v pravé síni, tak přechází do pravé komory. Tady je pravá komora, tady dole. Toto je druhá srdeční dutina. Krev do ní přechází přes srdeční chlopeň. Tato a všechny ostatní srdeční chlopně zabezpečují, že krev bude proudit správným směrem. Takže nebude moci jít obráceně. Tato srdeční chlopeň se nazývá trojcípá chlopeň. A jmenuje se tak proto, že má tři cípy tedy troj-. Jsem si vědom, že na obrázku vidíte pouze dvě, ale to je pouze proto, že moje kresba není dokonalá. Kam dál proudí krev z pravé komory? Z komory odchází do této cévy a pak se rozdělí. Předtím však projde další chlopní. Tady je ta chlopeň. Nazývá se plicní chlopeň. A toto vám napoví, kam krev bude proudit dál. Protože slovo plicní znamená plíce. Takže tady máme levou plíci. A na této straně pravou plíci. Takže tyto cévy, které přicházejí do plic, se nazývají plicní tepny. Tady je levá plicní tepna. Tyto tepny odvádějí krev pryč ze srdce. A tady je pravá plicní tepna. Takže tady máme pravou a levou plicní tepnu. Krev přichází do plic, které jsou uložené v hrudníku, kde je uložené i srdce. A tato krev je modrá. Modrá je proto, že neobsahuje skoro žádný kyslík. Takže toto je jedna z věcí, které je potřeba udělat. Okysličit krev. Krev se v plicích okysličí, tedy napíšu O2 pro kyslík. A modrá barva krve také signalizuje, že tato krev je plná oxidu uhličitého a odpadů z těla. Právě proto, že přichází z těla. Tělo vytváří spoustu odpadů a potřebuje se jich zbavit. A právě plíce pomáhají tělu zbavit se těchto odpadů a na druhou stranu do těla posílají kyslík. A proto právě teď vyměním modré cévy za červené. Takže krev přichází tudy a tudy a vylije se do srdeční dutiny. Takže toto je levá síň. Takže jako pravá síň, je tady i levá. A krev jde z levé síně do levé komory. Stejně jako na pravé straně tak i na levé, krev prochází ze síně do komory. Krev prochází skrz chlopeň tady. Tato chlopeň se nazývá mitrální chlopeň. A jejím účelem je samozřejmě, aby krev neproudila zpět z levé komory do levé síně. Zajišťuje správný směr proudění krve. A poslední chlopeň, skrz kterou prochází krev, se nazývá aortální chlopeň. Aortální chlopeň odděluje levou komoru od obrovské cévy, o které jsme už mluvili. Jedná se o aortu. Toto je aorta. Takže krev prochází aortou do celého těla. Takže teď jste viděli, jak krev přichází z celého těla do čtyř srdečních dutin. První srdeční dutinou je pravá síň. Odtud do druhé dutiny srdce pravé komory. Kudy jde do plic a zpět do levé síně, což je třetí dutina. A naposledy do levé komory. A toto se děje každou chvíli, každý den, pokaždé když slyšíte tlukot svého srdce.
video