Srdce a krevní oběh: Srdce
Srdce a krevní oběh: Srdce (3/11) · 9:50

Srdeční ozvy Přemýšleli jste někdy o tom, proč srdce vydává takové zvuky? Otevírání a uzavírání srdečních chlopní vytváří srdeční rytmus s charakteristickým bum-bum... Rishi je lékař zabývající se dětskými infekčními nemocemi a pracuje pro Khan Academy.

Navazuje na Krev.
Když se dlouze zaměříte na své srdce, můžete si všimnout, že vydává zvuky. Tyto zvuky jsou obvykle charakterizovány jako buchot. Tento buchot zní asi nějak jako bumbum, bumbum, bumbum. A toto se opakuje stále znova a znova a znova. Abychom zjistili odkud tyto zvuky přicházejí, potřebujeme k tomu již známý nákres srdce a především zdůrazňuji jeho chlopně. Právě na chlopních vám ukáži, kde tyto zvuky vznikají. Začněme tím, že si popíšeme srdce. Krev přichází do pravé síně, pokračuje do pravé komory a odtud do plic. Poté se vrací do levé síně a z ní do levé komory. Toto jsou srdeční dutiny. Nyní se zaměřme na chlopně a jak nimi prochází krev. Začněme v pravé síni, odkud krev prochází do pravé komory. Ve stejné chvíli, kdy krev prochází z pravé síně do komory, tak krev z levé síně prochází do levé komory. Jak je toto možné? Jak krev může být na dvou místech zároveň? Zapamatujte si, že krev v našem těle proudí neustále. Takže zde je krev z předchozího cyklu, která se vrací z plic a přitéká do levé komory. V novém cyklu máte krev, která jde z pravé síně do pravé komory. Tedy máte současně dvě dutiny plné krve – pravou a levou komoru. Aby se krev dostala do komor, je nutné, aby se chlopně otevřely. Nyní si pojmenujme všechny chlopně. Tady je trojcípá chlopeň. Tady nahoře je plicní chlopeň. Na druhé straně máme mitrální chlopeň, která rozděluje levou síň od levé komory. A tady je aortální chlopeň. Takže toto jsou čtyři srdeční chlopně. Krev se nyní nachází v komorách, takže můžete vidět, že trojcípá a mitrální chlopeň jsou otevřené. Plicní chlopeň jsem nakreslil jako otevřenou, ale je i ve skutečnosti? Ne, není, protože krev se pohybuje ze síně do pravé komory, Nakreslím to černě, což znamená špatnou cestu průtoku. Řekněme, že nějaká krev se snaží jít touto cestou, ale je to špatná cesta, stane se to, že tyto dvě chlopně se díky svému tvaru natěsnají na sebe. Takže nedopustí, aby krev prošla nazpátky. Takže se stane, že chlopeň se zaklapne a uzavře . Stejný jev se stane i na druhé straně. Představte si, že nějaká krev proudí zpět nešťastnou náhodu. Poté se tyto chlopně zavřou. Bílé šipky představují správný průtok krve a černé šipky špatný průtok krve. Chlopně se zavřou takto. Všimněte si, jak plicní a aortální chlopeň jsou zavřené, zatímco trojcípá a mitrální chlopeň jsou otevřené. Co se stane poté? Komory jsou plné krve a stáhnou se. Když se stáhnou, tak veškerá krev odejde do tepen. Toto se zatím zavře. Tato šipka projde celým tělem. Tyto šipky budou bílé, protože krev pluje správným směrem. A půjdou tímto a tímto směrem. A proto, aby mohly jít tímto směrem, tyto chlopně se musí otevřít. Tak umožňují, aby krev proudila tím směrem, kterým chceme, aby proudila. Nyní krev projde těmito dvěma chlopněmi. Podobně jako předtím můžeme tady nakreslit nějaké černé šipky . Takže černé šipky můžeme nakreslit tady a tady. Představte si, že nějaká krev se vydala špatným směrem, a proto se tyto chlopně zavřou. Prostě řeknou: "Ne, ty nemůžeš jít tudy," a zavřou se. Nedovolí, aby nějaká krev prošla zpět. Na obou stranách se chlopně zavřou. Takže černý proud krve není možný, protože se chlopně zavřou. No a když se tyto chlopně, trojcípá a mitrální, zaklapnou, tak to je to, co vytváří zvuk. Když se trojcípá a mitrální chlopeň zaklapnou, udělá to zvuk – bum. To je první srdeční ozva. Někteří lidé ji nenazývají bumbum, ale první srdeční ozva. Někdy je to krátce nazýváno S1 – I. ozva. Takže když budu mluvit o S1, myslím přesně tento výše popsaný jev. A pak máme druhou srdeční ozvu. Jednoduše označovanou jako S2 – II. ozva. S1 slyšíte, když se trojcípá a mitrální chlopeň zavřou. Takže, když je tu něco, co vytváří ten zvuk, tak ve stejnou chvíli se musí plicní a aortální chlopeň otevřít. A pak, když krev odejde do tepen, musí se zase zavřít. Nyní můžete předpokládat, že ten zvuk, který slyšíte, vychází odtud. Co se stalo s tím druhým bum? Opak. Nyní vám ukážu, co se stane o chvíli později. Ve chvíli, kdy se komory stáhly, může krev proudit oběma směry, sem i sem. Jak jsem nakreslil předtím, se tyto chlopně zavřou. Takže nyní jsou zavřené. Zaklapnou se proto, aby zamezily proudění krve zpět, a to vytváří zvuk. Takže když slyšíte druhé bum, tento zvuk je tvořen zaklapnutím plicní a aortální chlopně. Což znamená, že ostatní dvě chlopně se otevírají. Trojcípá a mitrální chlopeň se právě otevřely. Sice jsem to nenakreslil, ale zrovna tento obrázek doplním. Tyto dvě se otevřou a krev prochází do komor. Je to ve skutečnosti velmi pěkný rytmus. Pokaždé, když se tyto chlopně otevřou a zavřou, můžete slyšet ozvy. Nyní už víte, co se děje. Nyní se vraťme na začátek. V podstatě teď za sebou máme celý cyklus a mezi těmito dvěma, od prvního bum do druhého bum, je zde trocha času. Takto to může vypadat na časové ose. Takže můžete slyšet první bum, první srdeční ozvu = S1 tady a S2 tady, druhou srdeční ozvu. Ještě jednou, slyšíte S1 tady a S2 tady. Co se děje mezi těmito dvěma ozvami, je to, že krev je vytlačována pryč, protože aortická a plicní chlopeň se právě otevřely a krev odchází do celého těla. Tedy krev jde do celého těla, tato fáze se nazývá systola. Mezi S2 a další S1, tady v té oblasti, se komora znovu naplňuje krví ze síně ve fázi nazývané diastola. Nyní až budete poslouchat vaše srdce, pokud uslyšíte prodlevu mezi S1 a S2, budete vědět, že se jedná o systolu. Až budete čekat na zvuk, kterým to vše začíná znovu, tak tato prodleva představuje diastolu.
video