Srdce a krevní oběh: Cévy a onemocnění cév
Srdce a krevní oběh: Cévy a onemocnění cév (11/11) · 5:04

Tromby, emboly a tromboembolie Vyjasnění rozdílu mezi trombem a embolem (a mezi trombózou a embolií).

Navazuje na Srdce a krevní oběh: Krevní tlak.
Chtěl bych ujasnit některé termíny, které jsem použil v předchozím videu. Ale předtím než to udělám, pojďme se ujistit, že rozumíme mechanismu "ucpání" tepen (arterií). V předchozím videu jsme mluvili o těchto plátech, a když je tento plát nestabilní, může prasknout. Pokud praskne, tento materiál se může dostat do krve. Mohou se stát dvě věci --chci to ujasnit vzhledem k předchozímu videu, zejména když mohu tyto tepny nakreslit větší-- Mohou se stát dvě věci: Krev se díky srážecím faktorům může začít srážet na tom materiálu, co se uvolnil z plátu. A další věc, co může nastat, a často také nastane, --v předchozím videu jsem to příliš nezmiňoval-- když tento plát praskne, krevní sraženina se může tvořit i zde, v místě ruptury. Nakreslím to červenou barvou, protože na prasklých plátech mohou vznikat krevní sraženiny. Krev se tedy začne srážet jak v místě plátu, tak na částech, které se uvolnili do krve. V předchozím videu jsme viděli, že tyto sraženiny mohou putovat krví dále, až do místa, kde jsou tepny tak úzké, že je sraženiny zacpou. A to zabrání proudění krve, takže z ničeho nic nemáte žádnou krev proudící tímto směrem a všechna svalová tkáň od tohoto místa, která potřebuje krev, hlavně kyslík z té krve, tak může odumřít na infarkt myokardu. Teď chci trochu vyjasnit terminologii --v předchozím videu jsem bral terminologii trochu na lehkou váhu, v tomto videu chci být podrobnější-- Tato sraženina, která může zamezit proudění krve, se nazývá trombus. Trombóza je proces vytváření trombu. Takže tromby jsou tyto krevní sraženiny, které mohou ucpat krevní cévy. Tento trombus ztíží proudění krve touto cévou. Každý z těchto malých uvolněných kousků, které mohou plavat a případně se zachytit, mohou následně zablokovat průtok krve. Tyto se nazývají emboly nebo v jednotném čísle embolus (vmetek). Pro upřesnění, embolus je obecný termín pro všechno, co pluje Vaší krví a může se nakonec zachytit v nějakém místě Vašeho oběhového systému a omezit průtok krve. Co jsme si nakreslili v předchozím videu --a v tomto také-- tyto emboly, které jsou také sražené a jsou vlastně tromby a emboly zároveň, se nazývají tromboemboly. Takže by nebyla chyba tomu říkat embolus, ale konkrétně, pokud víte, že je to tromboembolus, víte, že je to sražený materiál z uvolněného plátu, který se může někde zachytit. V předchozím videu jsem to nazýval trombóza, ale to není úplně správně. Trombóza je tvoření sraženiny, která může omezit průtok krve, ale když se trombus uvolní, stane se embolem, uchytí se a omezuje průtok krve, nazývá se to tromboembolie. Doufám, že Vás příliš nematu, --tyto lékařské termíny mě hodně matou-- ale chci, aby to bylo úplně jasné, trombóza je tvoření krevní sraženiny uvnitř krevní cévy, která může omezit průtok krve. Takže zde máme trombózu. Jakmile se uvolní a stane se embolem --to je obecný termín-- a konkrétně, pokud je to uvolněný materiál ze sražené krve, nazývá se tromboembolus. Takže tromboembolus je více konkrétní způsob nazývání embolu a když se tyto částice zachytí a zablokují průtok krve, to je tromboembolie. Můžete tomu také říkat jednoduše embolie. Jen pokud řeknete "tromboembolie", jedná se konkrétně o vysrážený materiál. Snad je to již jasnější a příliš Vás to nemate.
video