První světová válka
První světová válka (18/26) · 3:58

Itálie vystupuje z Trojspolku Jaký význam a dopad měla Itálie na první světovou válku?

Navazuje na Haitská revoluce, Deklarace nezávislosti USA a B. Franklin, Francouzská revoluce a Napoleon.
Itálie byla zajímavý hráč v 1. světové válce, protože byla jedním z původních členů Trojspolku, do kterého vstoupila 1882. Důvod, proč byl Trojspolek takhle nazván, je, že dalšími členy bylo Rakousko-Uhersko a Německo. Přestože Itálie byla součástí obranného paktu, ve kterém by se vzájemně bránili při útoku jiných zemí, jako je Rusko nebo Francie, byla to zvláštní aliance, jelikož Itálie byla dlouho nepřítel Rakouska-Uherska. Rakousko-Uhersko mělo území s italsky mluvícími obyvateli a nacionalisty, kteří měli zájem o opětovné zabrání nebo si nárokovali nějaká tato území. Pár z nich jsem zde zakroužkoval. Od samého začátku to byla ošemetná aliance a dokonce i v tomto Trojspolku, si Itálie vynutila výjimku pro tuto obrannou alianci, kde říká, že nechce být ve válce s Velkou Británii. Poté v roce 1902 uzavřela Itálie další tajnou, jednu z mnoha, dohodu, s Francií. Pokud jste nikdy nehráli Diplomacii, tak takhle to vypadá. Uděláte dohodu s jedním, ale možná přitom v tajnosti uděláte výjimku s dalším. Uzavřela tajnou dohodu s Francií, kde Itálie výslovně říká: „Přestože jsme členem Trojspolku, tak jsme už jednou říkali, že nepůjdeme do války s Velkou Británii a také nemáme chuť válčit s vámi.“ Takže poté, co se rychle přesunem do roku 1914, jsme na začátku 1. svět. války. V srpnu vyhlašuje Německo válku, v červnu vyhlašuje válku Rakousko-Uhersko Srbsku, Rusko se začne mobilizovat, Německo vyhlásí válku Rusku a Francii. Itálie díky zvláštní dohodě v Trojspolku zůstane neutrální a obhajuje se tím, že Trojspolek byl založen k obraně a říká, že si budeme pomáhat při obraně, ale že to bylo Rakousko-Uhersko, co se v roce 1914 rozhodlo jít do útoku, a že to Německo se rozhodlo jít do útoku jen na základě mobilizace Ruska, které chtělo zaútočit na Francii, protože vyhlásilo válku Rusku. Proto Itálie říká: „Tohle je obranný pakt, to ti další dva členové chtějí útočit, my ne, to znamená, že my nemusíme. My můžeme něco dělat pouze v obraně.“, ale jak si můžete představit, chtěli prostě zjistit, kdo má větší šanci na vítězství a v jakém scénáři toho nejvíce získají. Teď se rychle posuneme do roku 1915, konkrétně do 26. dubna, kdy Italové vyjednávají se spojenci o tom, jaké území může zabrat Rakousku-Uhersku, a také v tento den podepíší v tajnosti Londýnskou dohodu, o které se nebudou zmiňovat dalším členům Trojspolku. V dohodě říkají: „Jsme na vaší straně a vyhlásíme válku Trojspolku v blízké době.“ A také tak udělali 3. května 1915 Itálie vystoupí z Trojspolku a 23. května vyhlásí válku dlouhověkému nepříteli Rakousko-Uherskému impériu. A jak uvidíme, Itálie na straně Dohody byla důležitý faktor v následném pádu Rakouska-Uherska, ale na to se detailně podíváme v dalším videu.
video