První světová válka
První světová válka (21/26) · 5:47

Oběti 1. Světové války VIdeo se zabývá počtem obětí 1. světové války, na číslech ukazuje jak hrozné to bylo.

Navazuje na Haitská revoluce, Deklarace nezávislosti USA a B. Franklin, Francouzská revoluce a Napoleon.
Jak si dokážete představit, 1. světová válka patřila mezi nejkrvavější události v celé historii lidstva. Přemýšlel jsem, že bych ukázal nějaké fotografie a radím vám, abyste si je vyhledali. Fotografie masových hrobů, hladovějících lidí, mrtvých vojáků v zákopech. Nebude vám z toho vůbec dobře, ale je asi dobré dívat se na takové fotografie, protože nám připomenou, jak odporné, strašné a šílené mohou války být. Někdy o nich přemýšlíme abstraktně. Ohlížíme-li se zpět a zmiňujeme čísla. Ale 1. světová válka byla děsivá zejména proto, že během ní byly poprvé použity moderní mechanické zbraně. Bylo prolito mnohem více krve, než si kterákoli z válčících mocností dokázala představit. Abychom to však vyjádřili čísly. A jsou to obrovská čísla, která lze sotva pochopit. Přesná čísla neznáme. Jak jistě pochopíte, sčítání obětí je obtížné. Armády ještě mají určitý přehled, kdo mohl být zabit nebo je nezvěstný. Spočítat civilní oběti je však téměř nemožné. Jsou zde lidé, byli usmrceni výbuchem bomby nebo zemřeli hladem a vyčerpáním. Takové oběti lze těžko spočítat. Existují však obecně přijímané hrubé odhady počtu obětí 1. světové války. Chtěl bych se zaměřit hlavně na počty mrtvých. Obvykle když hovoříme o obětech, máme často na mysli také zraněné. Zde se však budeme zabývat pouze úmrtími. Koukněme se na nějaké odhady počtu obětí. Odhady, které znám, říkají, že 16 milionů lidí zemřelo. Pokud bychom chtěli rozebrat tento počet obětí, 8 až 10 milionů jsou padlí vojáci. Takže především vojáci byli oběťmi této války. To jsou tedy oběti na straně armády. Asi 16 % těchto obětí bylo na straně Trojdohody. A asi 40 % na straně Centrálních mocností. V každém případě se jedná o miliony obětí na každé straně. Zbytek obětí 1. světové války byli civilisté. Jedná se asi o 6-7 milionů obětí. Asi 1 milion civilistů zemřelo jako důsledek vojenského zásahu. Jedná se především o oběti na území Dohody. Podívejme se, kde se bojovalo na západní frontě, a kde na východní frontě. Co se týče východní fronty, bojovalo se hlavně na Ruském území, na území carského Ruska. Co se týče západní fronty, bojovalo se hlavně ve Francii, Belgii a také v Itálii. I v Itálii se odehrála spousta významných bitev. Tady Dohoda pocítila velké ztráty na životech civilistů, kvůli vojenským pohromám. Zbytek obětí je těžké přesně určit. Je těžké uvést jejich přesné číslo. Tyto oběti zemřely na následek hladomoru, vyhladovění, nemocí. O blokádách Centrálních mocností jsme již mluvili. Lidé trpěli nedostatkem jídla, nemohli se pořádně najíst. Také tu byla epidemie španělské chřipky. A tohle všechno se odehrávalo na pozadí hrůzostrašné války. Ale to stále není všechno, v učebnicích historie se téměř nepíše, že tu byl také problém s vyhlazováním obyvatel. Často se zapomíná na Arménskou genocidu, což byla významná událost v období 1. světové války. Jednalo se o vyvražďování Arménů Turky. Arménská genocida začala ještě před 1. světovou válkou, ale plné síly dosáhla během 1. světové války, kdy 1-1,5 milionu Arménů bylo systematicky zlikvidováno. Myslím tím muže, ženy, děti. Všichni byli vyvražděni Turky. Tady vidíte, jak je válka hrozná, jak v lidech probouzí nejhorší vlastnosti. To všechno vidíte na těchto hrozných číslech. Chtěl jsem, abyste si udělali vlastní obrázek, pomocí těchto čísel si to můžete lépe představit. Chtěl jsem Vám ukázat, jak hrozné to všechno bylo. Abych to ještě lépe vyjasnili, tak zde vidíte úryvek z novin Atlantic Monthly vydaných roku 1922. Jedná se o pasáž z knihy Josefa Tumultyho Josef Tumulty byl tajemník prezidenta Wooldrow Wilsona. V knize popisuje, jaké to bylo být s prezidentem Wilsonem poté, co byla vyhlášena 1. světová válka. Je zajímavé, že to vlastně sedí na všechny války. Válečný prezident války. Když Wilson rozhodnul, že bude válka, v dubnu 1917. Prezident se snažil rozptýlit veselejšími věcmi. Toulal se v ulicích od Bílého domu ke Kapitolu a zpátky. Tumulty zapsal jeho slova, která prezident pronesl, když se vrátil z procházky. Tumulty napsal: Chvilku zůstal v tichosti sedět ve své pracovně, bledý a nešťastný. Nakonec se zeptal: „Čemu ti lidé tleskali? Moje dnešní zpráva odsoudila spoustu mladých mužů k smrti. Je podivné něčemu takovému tleskat.“
video