První světová válka
První světová válka (11/26) · 4:22

Východní vs. západní fronta v 1. světové válce Proč byly východní a západní fronta tak odlišné a jak ruská vnitřní politika ovlivnila výsledek války

Navazuje na Haitská revoluce, Deklarace nezávislosti USA a B. Franklin, Francouzská revoluce a Napoleon.
Východní a západní fronta, ačkoli se jednalo o fronty ve stejné válce, tak byly velmi odlišné. Je nutno vycházet z toho, kdo na které frontě bojoval a jak jednotlivé fronty byly velké. Západní fronta, která se nacházela v této oblasti, byla o mnoho menší než ta východní. Východní fronta se rozprostírala v celém tomto regionu a kvůli tomu se zákopová válka nestala hlavním faktorem této fronty. Ve skutečnosti byly na východní frontě úplně nepoužitelné. Představte si, jak kopete takovou spoustu zákopů… Zákopy jsou velkou výhodou pro defenzivní armádu, zatarasíte celou oblast zákopy, takže je nikdo nemůže obejít. Pokud útočící armáda chce získat území, musí překročit zákopy, a protože už tenkrát existovaly samopaly, tak bránící vojáci mohli sedět v zákopech a snadno kosit útočící armádu. A kvůli tomu vznikla západní fronta, hlavně po Schlieffenovu plánu, který nebyl uskutečněn tak rychle, jak se původně zamýšlelo, a vše ustrnulo v mrtvém bodě. Vojáci se nacházeli v patové situaci, protože obě strany měly své zákopy, což bylo výhodné pro bránící armádu. Východní fronta byla obrovská, nemohli jste mít… Nebylo dostatek lidí, kteří by vykopali zákopy napříč celou frontou. Představte si, jako se pokoušíte vykopat zákop, ale nemůžete to provést na celém území fronty, tak útočící armáda pak nemusí zaútočit na váš zákop, stačí ho jen obejít. Jelikož zákopová válka nebyl tak podstatný prvek na západní frontě, vlastně tam skoro nebyla, tak se jednalo o více proměnlivou frontu. Ofenzivy a protiofenzivy byly mezi Němci, Rakušany na jedné straně a Rusy na druhé. Další faktor, a ten byl typický pro měnící se Rusko, bylo to, co se prostě v Rusku dělo. Rusko mělo několik věcí, které mluvily v jeho prospěch: velkou stabilní armádu, dokonce i před válkou, a bylo schopno počet vojáků navýšit. Takže mělo velkou armádu. Ale to, co Rusům nehrálo do karet, a to byl důvod, proč museli souhlasit s nevýhodnou dohodou s Ústředními mocnostmi na konci války, bylo to, že museli čelit velkým vnitřním problémům. Nemluvím jen o armádě, ale o celém impériu. Za problémy zřejmě mohly ekonomické náklady i lidské oběti války. Ale v roce 1917 došlo k Únorové revoluci, car Mikuláš II. musel abdikovat kvůli nepokojům, které byly zapříčiněny nespokojeností, neklidem, hladem, Morálka vojska klesla a taky ruská armáda, ačkoli byla velká na začátku války… Ruský průmysl nebyl připraven plně zásobovat tak, jak byla zásobena německá armáda. Na vrcholu všeho měla armáda problémy s komunikací a v počátečních fázích na východní frontě dokonce měla problémy s koordinací vojsk. Na tento problém se podíváme hlouběji v příštím videu. Ale uvidíme, že na západní frontě nebyl uskutečněn Schlieffenův plán tak rychle, jak Němci chtěli a vše zůstalo v mrtvém bodě. To umožnilo Němcům, aby převeleli několik vojsk zpět na východní frontu, aby bojovalo proti Rusům. Tady se to neustále mění, jak uvidíme, ale jakmile nastane rok 1917, tak propukne revoluce v Rusku: nejprve Únorová revoluce, car Mikuláš musí odstoupit, a později v ten samý rok bolševici svrhnou prozatímní vládu. Odteď je Rusko komunistické a bolševická armáda nemá náladu pokračovat ve válce proti Německu a Rakousku-Uhersku. Takže s nimi podepíše mír a válka pro ně končí. Na to se podíváme v dalším videu.
video