Druhá světová válka
Druhá světová válka (1/9) · 11:07

Vzestup Hitlera a nacistů .

Navazuje na První světová válka.
Adolf Hitler narukoval do armády během 1. světové války. Je kurýrem na západní frontě a dokonce byl několikrát vyznamenán. A podle většiny záznamů v tom všem nalezl smysl. Nachází smysl v tom být součástí armády, a vůbec ve válce jako takové. Válka ale v roce 1918 končí. No a pak tady máte abdikaci císaře, na řadu přichází republikánská vláda, lidé, kteří chtějí vytvořit republiku, převezmou moc, a následně v listopadu podepíšou příměří se spojenci. To je pro Hitlera velmi těžké přijmout. Upřímně, pro mnohé v armádě je to těžké. Stále totiž tak nějak věřili, že by Německo 1. světovou válku vyhrálo, kdyby jim nevrazili kudlu do zad tito „Listopadovými zločinci“, těmi lidmi, kteří převzali moc po císaři. Takže tady máte celou teorii „vražené kudly do zad“ těmi, kteří převzali moc a podepsali příměří. A tomu nevěřili jenom lidé jako Hitler. Tomu věřili dokonce velmi vysoce postavení lidé v armádě. Tenhle tady je generál Ludendorf, jeden ze dvou, druhý pak je pan Hindenberg , kteří měli na starost celou německou armádu. On věřil teorii „vražené kudli do zad“. Myslel si, že by vyhráli, kdyby nepodepsali příměří. Kdyby tito „listopadoví zločinci“, co převzali kontrolu nad státem. se spojenci nepodepsali příměří. A poté jste v roce 1918. Z úhlu pohledu lidí jako Hitler, se věci jenom zhoršují. Máte Versailleskou smlouvu, která svalila celou vinu za válku na Němce. Máte ty obrovské reparace, které by měli být placeny z německých zdrojů. Máte bývalou Německou říši. Značné množství jejího území je předáno Spojencům, nebo z něho vznikly nové státy. Pak taky máte zřízení - oficiální zřízení - Výmarské republiky. Je pojmenována Výmarská, protože nová německá ústava byla sepsána ve městě Výmar. A je založena jako parlamentní demokracie, proto ji teď tedy nazýváme republikou. Ale je to tak trochu bizarní parlamentní demokracie. Ve skutečnosti dostal hodně moci přímo volený prezident, který měl pravomoc především v případě mimořádných událostí, což později bude důležité, až se Hitler opravdu dostane k moci o více než 10 let později. Ale v roce 1919 byl Hitler stále, víte jak, velmi smutný, že válka skončila, a tak zůstal nadále součástí armády. a jako voják začíná s infiltrací, čili sledováním Německé dělnické strany. Špehuje stranu, která má v němčině zkratku DAP. Když se přeloží do češtiny, tak to znamená Německá dělnická strana. Na Hitlera ale Německá dělnická strana velmi zapůsobila, přičemž ta byla opravdu ultranacionální. Pokud mluvíme o ultranacionalistech, tak se vše točí okolo nadřazenosti německé rasy, vše je ve shodě s myšlenkou, že by bývali vyhráli válku, kdyby nebylo oné bodnuté kudli do zad, a taky to všechno bylo o antikomunismu. Antikomunismu. V podstatě byli proti kapitalismu, proti menšinám a obzvlášť pak proti Židům. A všechny tyto myšlenky považoval Hitler za působivé. A aby bylo jasno, často když lidé mluví o ultranacionalistických skupinách, tak je nazývají jako ultrapravici. A to je potřeba více objasnit. Pravice je často vnímána jako kapitalistická. Ultranacionalisté ale kladou důraz na národ a na rasu, kterou vidí jako základ národa, a to vše kladou nad ostatní věci. Takže ano, oni byli antikomunističtí, byli proti rozdělování bohatství. Komunisti věřili v beztřídní společnost, pouze s co nejmenším osobním vlastnictvím, Německá dělnická strana v toto nevěřila, byli proti tomu. A byli taky proti neomezenému kapitalismu, obzvláště takového, který mohl ohrozit zájmy jejich národa. Hitler byl tím vším ohromen, a přidal se ke straně jako její 55. člen. Takže si můžete představit, jak moc je to v tomto momentě opravdu malá strana. Rychle se přesuneme vpřed do roku 1920. V roce 1920 si Hitlera všimlo vedení strany. Shledají, že… Ve skutečnosti si ho všimnou, když se dohaduje s lidmi, a ti lidé mu naslouchají. On byl vskutku skvělý řečník. A tak mu umožní, aby řečnil stále víc a víc, a on získává více autority. A aby strana více apelovala, především na nacionalisty, mění svoje jméno. Přidají k názvu Německá dělnická strana. Národně socialistická německá dělnická strana. DAP nebo-li Německá dělnická strana se tedy přejmenovala na NSDAP. Když vyslovíte slovo nacionalistický německy, tak to zní „Nazionalist“ a když to zkrátíte, tak oni si říkali „Nazis“. Sami sebe nazývali „Nacisté“. A Hitler ve skutečnosti navrhl pro nacisty i logo, které zahrnovalo tento symbol přímo tady, svastiku. O svastice stojí za to mluvit, protože je to opravdu velmi bizarní zneužití tohoto starověkého symbolu. Hitler s nacisty stvořil celou vlastní mytologii, podle které jsou Němci potomky Árijců, nebo dokonce jejich nejčistší variantou. Navíc Árijci jsou nadřazenou rasou zodpovědnou za celý rozvoj civilizace. Byla to iluze, protože Árijci byli starověká rasa, ale nejvíc jim podobní jsou Peršané nebo Indové. A tady symbol svastiky můžete opravdu vidět v hinduistickém chrámu. Neznamená to ale to, co si dnes s nacistickými symboly spojujeme. Ve skutečnosti je svastika symbolem přízně nebo-li dobrého osudu a štěstí, ale nacisté si ho přivlastnili. Pro ně to byla ale velmi důležitá idea, aby vytvořili tuto mytologii okolo rasové nadřazenosti. Symbol, jako je právě svastika, na rozdíl od náboženského symbolu, jako je kříž, ve který může věřit prakticky každý a říct si „Hej, já jsem křesťan.“, ale svastika v myslích Hitlera a nacistů byla rasovým symbolem. Ona reprezentovala jejich rasovou nadřazenost. Samozřejmě když byla jejich rasa nadřazená, tak mnoho z toho, co oni považovali za „problémy“ Německa, způsobilo to, že Němci byli infiltrováni rasami, které považovali za nečisté, jako byli Židé a taky infiltrací nečistých ideologií, jako byl komunismus. Hitlerovi se ale stále více dostávalo se stranou uznání. Počet členů NSDAP stále rostl, ale v roce 1921 nastaly ve straně jisté neshody, část členů hrozila odštěpením, tak Hitler řekl: „Podívejte se, jestli se to stane, tak prostě opustím stranu.“ a ostatní pochopili, že on pro NSDAP znamená hodně, kdyby odešel, tak by se mohla rovnou rozpustit a tak z něho dělají předsedu NSDAP. Hitler přebírá kontrolu nad stranou, stává se předsedou NSDAP. A v tomto bodě se Hitler stává známým, známějším během svého řečnického turné a NSDAP má v této chvíli tisíce členů. Je to ale zatím spíše malá skupina. Ale pak se situace o hodně zhorší ve Výmarském Německu. Začne tam hyperinflace. Vláda tiskne více a více měny, a to hodně, ale ekonomika je slabá. Snaží platit reparace, a tak tu je jeden z nejznámějších případů hyperinflace ve světových dějinách. Vidíte hodnotu jejich měny, která v letech 1919 až 1923 devalvovala ne v tisících, milionech nebo miliardách, ale skoro bilionu. Takže měna se upřímně řečeno stala bezcennou. Pak v roce 1922, kdy celou dobu stále probíhá hyperinflace a jak můžete vidět, tak v letech 1922 a 1923 ještě zesiluje, se v roce 1922 dostává k moci Mussolini v Itálii. K moci se dostává díky jeho pochodu na Řím. Mussolini je fašista. Odtud to slovo pochází. Je členem fašistické strany. A fašistické myšlenky byly velmi podobné nacistickým. Bylo to vše o extrémním nacionalismu, o rasové nadřazenosti, velmi silné vládě. A tohle Hitler shledává naprosto fascinující. Je tu Výmarská republika s potížemi, s ekonomickými potížemi. Je tu řada dalších skupin včetně komunistů, kteří se pokouší o státní převrat a selhávají. Ale situace je stále méně a méně stabilní. Teď rychle k roku 1923. Inflace je stále horší, asi tak špatná, jak jen může být. Měna je bezcenná. Ekonomika jde do vývrtky. Navíc protože Německo nemá na placení válečných reparací Francouzům, tak Francouzi obsazují německé Porúří. Takže Porúří je okupováno Francouzi. Vy si budete pamatovat z podmínek Versaillské smlouvy, že region Sárska už byl okupován a všechno uhlí odsud posíláno do Francie. Region Porůří byl další významnou oblastí produkce uhlí a oceli a Francouzi ho odteď plně okupují. Navíc řadu obyvatel nutí opustit tento region. Řada dělníků je nucena pracovat v dolech a továrnách. Všechny zásoby jsou odsud posílány rovnou do Francie. Tohle všechno jsou další rány pro německou ekonomiku, a hlavně je to obrovské ponížení. Versaillská smlouva v myslích Němců, obzvláště v myslích nacionalistů, byla velmi zlá, ale teď je tady opravdu velké ponížení ze strany Francouzů. A to není jen v hlavách nacionalistů. Obecně je německé obyvatelstvo stále velmi velmi pobouřeno těmito událostmi. To vše se stává hnací silou extrémně nacionalistických skupin jako nacisté. Toto tedy podpořilo nacisty a podle odhadů, na začátku roku měla NSDAP více než 10 000 členů, takže začínala na tomto počtu. V závěru tohoto roku se podle odhadů blížila číslu 40 000 až 55 000 členů. To je navíc jen počet oficiálních členů bez rostoucího čísla sympatizantů NSDAP. V dalším videu uvidíte, jak na konci roku 1923 vycítí Hitler svou příležitost. Inspiruje se Mussolinim. Ekonomika je v chaosu, Němci jsou dále ponižováni Francouzi a nacisté začínají být dost oblíbení.
video