Druhá světová válka
Druhá světová válka (2/9) · 6:24

Hitler; Pivnicový puč .

Navazuje na První světová válka.
Na konci roku 1923 si Hitler uvědomil, že se může zmocnit vlády v Německu. Je oblíbený a nacisté mají tolik stoupenců proto, že se Výmarská republika rozpadá. Je tu hyperinflace, německý národ se cítí uražen tím, že Francouzi obsadili Porúří. Nejsou to jen obyčejní lidé, kteří začínají podporovat nacisty, jsou to i lidé, kteří se těší jistému věhlasu. Zde vpravo je generál Ludendorff, o němž jsme již mluvili, je to jeden z těch, kdo věřili v teorii „kudly do zad“, že Německo by válku vyhrálo, kdyby nedostalo „kudlu do zad“, od „listopadových zločinců“, kteří se zmocnili vlády v průběhu revoluce v říjnu a listopadu. Ludendorff se také stal podporovatelem Hitlera. V roce 1922 se dostal k moci Mussolini a to Hitlera inspirovalo. Tak když přišel listopad, Hitler vidí příležitost. Chce se zmocnit vlády tak, že se zmocní vůdců, nebo chce unést vůdce Bavorska, a v tu dobu jsou to hlavně tři. A pak se chce zmocnit vlády nad celým národem. Tak v listopadu 1923 dochází k setkání tří pánů, kteří prakticky ovládají Bavorsko, a několika tisíc bavorských úředníků v místní pivnici v Mnichově. Hitler to vidí jako příležitost převzít moc. Tady začíná svůj Pivnicový puč, uvědomuji si, že to nesprávně vyslovuji, ale puč vlastně znamená státní převrat tj. pokus svrhnout vládu. Hitler a jeho nacisté šli na to setkání státních úředníků v mnichovské pivnici a to shromáždění nechali obklíčit příslušníky svojí polovojenské organizace, svými údernými oddíly. Hitler vstoupil do sálu, vylezl na jeviště, vystřelil dvakrát do vzduchu a řekl: „Tohle je revoluce, teď to začíná.“. Míří na tři hlavní představitele Bavorska a donutí je, aby přísahali věrnost nacistické straně, jeho puči a zvláště věrnost jemu, Hitlerovi. Pak se revoluce začne tak trochu zadrhávat a hroutit. Když se Hitler pokouší řešit něco z toho, co se děje venku, účastníci shromáždění, které chtěli unést, se vytratili ven a v sále nastává chaos mezi nacisty i mezi vládními úředníky, který trvá celý večer až do rána, kdy se Hitler a jeho stoupenci, mezi kterými je Ludendorff, rozhodli pochodovat do centra Mnichova. To všechno se děje v Mnichově, který je v Bavorsku. Rozhodnou se pochodovat a během tohoto pochodu dojde ke střetnutí s oficiálními vládními jednotkami. Je nejisté, kdo vystřelil první, ale došlo k přestřelce a během ní bylo postřeleno podle odhadů asi 14 až 16 nacistů a několik málo policistů a vojáků. O několik málo dní později byl Hitler zatčen. Hitler je zatčen. Byl souzen na začátku roku 1924 a byl odsouzen k pobytu ve vězení a tak všechna jeho ctižádost vedla do prázdna. Ve vězení dál rozvíjel svoji filosofii. Pokračoval ve shromažďování svých stoupenců. Strávil zhruba dvě třetiny roku 1924 ve vězení. V roce 1924 byl především ve vězení. Když byl vězněn, nadiktoval svůj životopis a vlastně popsal celý svůj systém vidění světa v knize Mein Kampf, což doslova znamená „Můj boj“. Ta kniha je dnes v mnoha zemích zakázána. V USA není zakázána. Je to relativně zajímavé čtení, protože z ní získáte dojem, že na jedné straně měl Hitler velmi bizarní a chorobné myšlení, ale na druhé straně si uvědomíte, že Hitler uměl velmi obratně komunikovat. Již předtím lidé mluvili o tom, jaké má podmanivé a fascinující oči a jak ho všichni pozorně poslouchají, když řeční. Lze to vidět i z jeho textů vidět a na webu si to můžete najít a celý text Mein Kampfu si můžete stáhnout. Je to znepokojující a současně fascinující text. Tohle je krátká pasáž, z níž můžete získat představu o tom, kde Hitler viděl příčinu německých neúspěchů a jak si ve své bizarně chorobné mysli představoval řešení. „Projdeme-li si znovu všechny příčiny zhroucení Německa, zjistíme, že konečnou a nejvíce rozhodující příčinou bylo to, že se ignorovala rasová problematika a zvláště židovská hrozba.“ Všechny potíže Hitler svádí na rasový problém a zvláště na Židy. „Porážky na bitevním poli v srpnu 1918 by se byly snadno překonaly. Nebyly srovnatelné s vítězstvími, kterých dosáhl náš národ. Nezapříčinily náš pád. Ne, ten byl způsoben mocí, která tento pád systematicky připravovala celá desetiletí, která náš národ olupovala o jeho politické a morální instinkty a síly, které jediné dělají z národů národy, jež si zaslouží existenci.“ Přečtete-li větší kus dalšího textů, mluví vlastně o tom, že celá desetiletí dochází k zřeďování německé společnosti. Jejich společnost je zřeďována jinými národy. Kdyby nebyla zřeďována, jejich porážky by se snadno snesly. „Neopatrně se ignoroval problém zachování rasových základů našeho národa, tak stará říše ignorovala to jediné, co v tomto světě dává právo žít.“ Vidí tuto rasovou nečistotu jako příčinu, proč je Německo vystaveno těm potížím. Jak uvidíme v několika dalších videích, vede to k jednomu z nejohavnějších a nejkrvavějších období v lidských dějinách.
video