Druhá světová válka
Druhá světová válka (8/9) · 8:26

Mussolini se stává diktátorem

Navazuje na První světová válka.
Naše minulé video končilo v říjnu roku 1922, kdy několik stovek tisíců nacistů pochodovalo na Řím, což donutilo krále předat moc Benitu Mussolinimu. Tato fotografie zachycuje Mussoliniho v den nabytí moci, po svém pochodu na Řím. Kromě toho, že se stal premiérem, také získal pravomoci diktátora na jeden rok. Jeho moc také zajišťovala uzavřená, polovojensky zaměřená skupina nazývaná ''Černé košile''. Mussolini tedy využívá nově nabyté moci a vlastních jednotek k tomu, aby si během několika následujících let vybudoval solidní postavení. V roce 1923 dokonce z Černých košil vytvořil oficiální domobranu, v podstatě nábor dobrovolníků do vnitrostátní bezpečnosti. V italštině se to zkráceně řekne MVSN. To znamená, že Černé košile se formalizovaly jako MVSN. Získal také parlament na svou stranu neboli změnil legislativu, aby bylo schváleno takzvané nezralé právo (Acerbo Law) nebo Acerbo Law Nejsem si jistý, jak to správně vyslovit. Acerbo Law. Toto je velmi zajímavé, protože se jedná o právo, které umožňuje kterékoliv většinové straně, jakékoliv nejrozsáhlejší straně složené ze zástupců ministrů, jakékoliv nejrozsáhlejší straně v parlamentu, jakékoliv straně, dokud má více než 25% hlasů voličů, umožňuje získat 2/3 křesel v parlamentu. Je to zvláštní, protože tradičně v parlamentním systému, pokud ho máte... Řekněme, že jste největší stranou a ačkoli máte 26% hlasů, stále nemáte dostatek křesel k tomu, abyste řádně vládli. Budete muset vytvořit koalici s několika dalšími stranami, abyste v podstatě mohli sestavit vládu. Tím je ale řečeno, že kdokoli s prostou většínou hlasů, kdokoli, kdo dostane nejvíce hlasů aniž by byl skutečnou většinou, ten stejně bude, kontumačně, většinou. Asi tušíme, proč nacisté chtěli, aby se to stalo. Tušili, že by mohli získat 25% hlasů, jednak podporou lidu, ale také s pomocí nátlakových taktik Černých košil, což by jim získalo větší kontrolu nad zákonodárnými sbory. Nyní je největší otázkou, proč by něco takového dovolili? V tomto okamžiku fašisté nebyli rozhodující stranou. Neměli většinu v zákonodárných sborech, což byl ve skutečnosti důvod, proč chtěli změnit zákon. A ještě jednou, toto je jedna z těch historických otázek. Někdo by řekl, že lidé byli okouzleni fašisty. Byli okouzleni Mussolinim. Toužili po silném vedení. Nechtěli vládu koalice. Chtěli jednu vládu schopnou akce. Naproti tomu, přímo u hlasování byly přítomny Černé košile. Proto někteří tvrdí, že také hrálo roli zastrašování. Ať už je to jak chce, Acerbo Law nakonec prošel. Je ironíí, že to nebylo nutné. V roce 1924, když byly volby fašisté získali 2/3 hlasů. Fašistě získali 2/3 hlasů. Jak nyní, tak také v té době mnoho Italů cítilo, že to byly falešné volby. Cítili, že důvodem proč fašisté byli schopni získat tolik hlasů, bylo zastřašování lidí. Byli schopni dopustit se zločinu během voleb. Byli schopni zahodit jiné hlasy. Jedním z nejvíce otevřených občanů, který kdy kritizoval fašismus a jeho taktiky nástupu k moci, byl Giacomo Matteotti. Napsal knihu o fašistech. Dva z jeho projevů byly opravdu silné, jeden, kdy hovořil jako zástupce ministrů, a druhý, v komoře zástupců (volně řečeno), kdy hovořil o korupci a násilí fašistů. Několik dní po těchto projevech byl zavražděn příslušníky Černých košil. Vlastně to byla velmi násilná vražda. To postavilo Mussoliniho do nežádoucího světla. Nechtěl vypadat jako násilník, jako někdo, kdo jde na ulici a vraždí lidi. Není jasné, zda byl Mussolini skutečně do této události nějak zapojen, ale každopádně to udělali jeho následovníci. Proti vraždě Giacomo Matteottiho se postavila celá Socialistická strana, která bojkotovala parlament. Tato událost je známá jako Aventinské odloučení nebo také Aventinské odloučení 20.století. Používáme název Aventinské odloučení jako odkaz na období starého Říma před 2500 lety, kdy se plebejci odštěpili na protest vůči surovým zákonům a vydali se na kopec Aventine. A to je důvodem proč používáme toto označení. Důvodem, proč toto socialisté udělali, bylo, že doufali, že díky bojkotování parlamentu přesvědčí krále, aby se zbavil Benita Mussoliniho. Mussolini, jak už jsem zmínil, se cítil svázaný. Nevěděl co dělat, a navíc, celé hnutí Černých košil ho tlačilo, aby převzal kontrolu nad situací a stal se vládcem, protože pokud to neudělá, udělají to bez něj. A nebudou se rozpakovat jej svrhnout. V roce 1925, na počátku roku 1925, pronesl Mussolini svůj slavný lednový projev. 1925 - slavný lednový projev. Tento projev je standardně považován za počátek jeho absolutního diktátorství. Místo, aby Aventinské odloučení podkopalo Mussoliniho postavení, protože král jej neodstavil, jej naopak posílilo. Použil jej jako záminku. Řekl: "Podívejte se, všichni tito zástupci se rozhodli neobjevit se v parlamentu. vzdali se svých křesel, a tak zakázal italskou Socialistickou stranu. Vyzdvihnul Černé košile, převzal za ně zodpovědnost. Nepřevzal přímou zodpovědnost za vraždu Giacoma Matteottiho, ale převzal zodpovědnost za Černé košile. A také dodal v klasickému Mussoliniho stylu poněkud komplikovananý důvod, jak síla a násilí daly stabilitu italskému obyvatelstvu. Zjevně byl skvělý řečník. Byl velmi charismatický. Toto mu umožňovalo kontrolovat, co potřeboval, a na konci roku 1926 byl schválen Štědrovečerní zákon, umožňující Mussolinimu fungovat bez jakékoli kontroly. A postupně, počínaje rokem 1926, fašisté pod vedením Mussoliniho převzali absolutní kontrolu a moc nad Itálií. V roce 1926 zakázali všechny ostatní strany. Ostatní strany jsou zakázané. Začali nutit občany, aby se stali členy fašistické strany, pokud chtějí pozice ve vládě či státních institucích. Získali kontrolu nad tiskem. Začali budovat velmi silnou strukturu státní policie. Připadá-li Vám to podobné s tím, co jste se učili o nacismu, není to náhoda. Hitler obdivoval Mussoliniho. Ve skutečnosti, březnový pochod Mussoliniho na Řím inspiroval Hitlerův Pivnicový puč v roce 1923. Hodně z těchto taktik, které přivedly Mussoliniho k moci, jsou podobné těm, které přivedly k moci Hitlera o pouhých 7 let později.
video