Druhá světová válka
Druhá světová válka (4/9) · 3:46

Noc dlouhých nožů (1934) .

Navazuje na První světová válka.
Tak jsme viděli nacisty převzít moc roku 1933 a s polovinou roku 1933 jsou jedinou povolenou stranou v Německu. Hitler je v podstatě diktátorem Německa. Nacisté však nejsou spokojení pouze s upevněnou mocí, chtějí si být jisti, že si moc udrží. A tak jak se blíží rok 1934, pokračují v upevňování své moci, a též začnou přímo likvidovat své odpůrce. A když říkám likvidovat, skutečně rovnou zabíjejí tyto osoby. Máme tu celý nacistický aparát, který je ve hře, ale tyto tři postavy jsou ti, kdo jsou kromě Hitlera nejvýznamnější. Toto je Joseph Goebbels, který byl velitelem nacistické propagandy, Hermann Göring, který je vedoucím nacistické tajné policie Gestapa, které později přechází pod velení SS, pod Heinricha Himmlera. Byl hlavní hráčem ve vyzbrojování Německa pro válku. Časem působí v Luftwaffe, což je německé letectvo v době 2. světové války. Heinrich Himmler, který byl šéfem Schutzstaffelu, známějšího jako SS, což je polovojenská skupina nacistů používaná k zastrašování a odstraňování, jak uvidíme, protivníků a též zodpovědná za plánování a provedení holokaustu. Tak se dostáváme do roku 1934, Hitler chce odstranit více svých oponentů a to nemluvíme pouze o odpůrcích mimo Nacistickou stranu, ale též o protivnících uvnitř Nacistické strany. A tím nejvýznamnějším z nich byl Ernst Röhm, který, jak vidíte na obrázku, byl jasný nacista. Byl velitelem Storm Battalionu, nazývaného SA, což byla polovojenská skupina, ze které se oddělily jednotky SS a která byla mnohem víc nezávislá, než by si Hitler býval přál. Nebyla populární mezi německým lidem kvůli své násilnosti. Hitler měl sklon vidět Röhma jako možného protivníka v Nacistické straně. A tak roku 1934, konkrétně 30. června, nebo můžeme říct 30. června až 2. července, tu máme to, co nazýváme Noc dlouhých nožů a ve skutečnosti by se tato událost měla nazývat Noci dlouhých nožů, ale tedy Noc dlouhých nožů, která se stala pod záminkou puče v oblasti velení Ernesta Röhma. Máme tu jednotky SS a Gestapo, které obklíčí Röhma, jeho spojence a všechny, které chápou jako nepřítele Hitlera. Začnou je obkličovat, odstraňovat a střílet. Ernst Röhm je zajat, když se v cele odmítne zastřelit, tak je z velké blízkosti střelen. Gregor Strasser, který je bývalým soupeřem Hitlera v Nacistické straně, byl též odstraněn. Kurt von Schleicher, který byl kancléřem Německa, vnímán jako Hitlerův sok, je s jeho žena též zastřelen. Gustav Ritter von Kahr, který už není žádným způsobem Hitlerovi nebezpečný, ale byl jedním z hlavním aktérů potlačení Pivního puče, neúspěchu Pivního puče v roce 1923, je zmlácen k smrti. A to jsou jen čtyři z nejvýznamnějších lidí. O těchto několika nocích bylo v Německu odstraněno více než 85 úředníků. A jak uvidíme, je to jen začátek konsolidace nacistické moci, kterou ale teď budou dělat právními cestami.
video