Francouzská revoluce a Napoleon
Francouzská revoluce a Napoleon (5/11) · 13:19

Napoleon a války První a Druhé koalice Přehled válek První a Druhé koalice proti Francii. Jakou roli v nich hrál Napoleon Bonaparte?

Navazuje na Před 1300 n.l. - starověk a středověk.
Nyní udělám velký přehled všech válek, kterých se Francie zúčastnila v tomto období, a poté chci mluvit o Napoleonových plánech a o jeho roli v začátcích či koncích těchto válek. Můžete si vzpomenout, že od roku 1792 do roku 1797 jsme měli válku První Koalice. První koalice... A aktéři byli Prusko... ...Rakousko a Velká Británie. Napíšu jen Británie. A tuto válku odstartovali Francouzi. Král Ludvík XVI. byl tenkrát ještě naživu a podporoval válku, protože se domníval, že by mohli prohrát a on by byl znovu dosazen na trůn nebo alespoň více populární. Revolucionářům se válka líbila, protože tak chtěli rozšířit Revoluci. A také si možná vzpomínáte, skončilo to Dohodou v Campu Formiu v Campu Formiu v roce 1797, hlavně díky Napoleonovým vítězstvím v Itálii. Tohle je tedy Campo Formio. V té době byl v čele Italského tažení a vláda ve Francii byla tou dobou Direktoriátem -- u moci, do značné míry, díky Napoleonově schopnosti ji chránit. Pak, od roku 1798 --(Napíšu to odlišnou barvou.) Od roku 1798 do roku 1802 tu máme Druhou Koalici. Teď můžete hned vidět, že Napoleon převzal moc ke konci roku 1799. Tato válka přepnula některé z Direktoriátu pod kontrolu, a někteří od Napoleona jako První Konzula byli také pod kontrolou. A zde jsou aktéři ještě jednou. Rakousko... a Velkou Británii, která byla často s Francií ve válce. A namísto Pruska tu máme Rusko. Pro lepší představu, jak tenkrát Rakouská a Pruská říše vypadaly, pojďme dolů k této mapě. Ta je z roku 1810. Ukažme si ještě rok 1805. Nakreslím hranice trochu výraznější než byly. Takže tohle je Francie. Tohle jsou hranice Francie. Ve skutečnosti si byla schopná vzít některé území dnešní Itálie. Tak to je Francie. Mohl bych označit celé hranice ale asi to není třeba. Ale říše, co existovala kdysi, a v této podobě již neexistuje, bylo Prusko. Neexistuje už vůbec. Neexistuje Pruská říše, ani Pruský národ. Neexistuje Pruská země. Zde můžete vidět, že se překrývalo s Německem, trochu s Polskem a s dalšími zeměmi. Pak je zde Rakousko. Rakousko je právě zde. Jak můžete vidět, zahrnuje to více než jen moderní národ či stát Rakouska. Pak je zde Rusko, které vypadá víceméně jako dnešní Rusko. Ale velkým rozdílem mezi dnešním a tehdejším světem je to, že dříve zde nebylo Německo. Bylo pár lidí mluvících německy, avšak byli rozděleni do několika malých zemí. Tato mapa to nezobrazuje. Některé byly pod nadvládou Rakouska, některé pod Pruskem. A pak tato volná konfederace Německých království a zemí, se nazývala Svatá říše římská. Zapíšu si to. Svatá říše římská. Jak jednou řekl Voltaire, Nebyli ani "svatí", ani "římané". Nemluvili latinsky. Nebyli to Italové, ale Němci! Nebyli kontrolováni církví, tudíž nebyli svatí. A nebyla to říše. Nebyla to přísně řízená země, která by rozšiřovala hranice. Byla to volná konfederace království. Dává to představu jak vypadal svět v tu dobu. Takže zpátky k mému přehledu. Druhá koalice poté skončila v roce 1801 Lunevillskou dohodou. Opět porážkou Rakušanů, zejména díky vojenským možnostem. V čele Francie byl Napoleon, který opět vedl italské tažení proti Rakousku. Zde v jeho vítězství v Marengu, které určilo porážku Rakouska, To mu dovolilo převzít další území kolem italského poloostrova. To můžete vidět zde, kolem italského poloostrova, přímo zde. Později v roce 1802 uzavřel s Brity Amienskou dohodu, což definitivně ukončilo koalici. Ta už v podstatě skončila roku 1801, jelikož z ní vypadlo Rakousko. Rusko jen pasivně přihlíželo. Zúčasnili se, ale nic nevzali, nedali a ani neztratili. A teď už to mohu říct... Spojené království Velké Británie... ...nebyla to pro ně příliš "vyčerpávající válka", protože nebyli vyčerpaní dlouho. Později, v květnu 1803, přišel začátek Třetí koalice. Zde půjdu trochu do detailu. V rámci Třetí koalice Britové vyhlásili válku něčemu, čemu můžeme říkat "Francouzská říše". A ta nekončí až do roku 1805. Zde vidíte, že Velká Británie byla ve válce v podstatě pořád. Bylo zde sice pár volných mezer, ale vždy tam bylo napětí. To je tedy Třetí koalice. A znovu zde máme mohu napsat Britské království, chcete-li, jelikož tím v tu dobu byli. Spojené království Velké Británie a Irska. Spojené království je zde. Rusko tady. A tady máme opět Rakousko. A byli tu i jiní hráči. Zde bylo Portugalsko. Ale tihle byli ti hlavní hráči. V tomto videu uvidíme, že Třetí koalice - válka Třetí koalice, skutečně skončila díky Napoleonově dominantní síle v Evropě. Skončilo to v podstatě díky jeho myšlence, že je nezastavitelný. Nyní to trochu upřesním. Výsledky roku 1805 s tehdejším vládcem Napoleonem. A povíme si, jak se stal vládcem. V roce 1805 Napoleon...Možná spíše až v roce 1806, bylo to koncem roku 1805.- Napoleon sám sebe vidí jako nezastavitelného a neporazitelného. Má za sebou pár vítězství, která ještě přikrmí jeho už tak velké ego. Čili pro shrnutí se pojďme podívat na Napoleonův život a role, které hrál přímo v téměř většině těchto konfliktů. Poprvé slyšíme o Napoleonovi v roce 1793 (Jen to sem zakreslím.) Možná si vzpomenete na tu spoustu královských povstání které probíhaly proti revolucionářské vládě. Ti měli skvělého dělostřeleckého kapitána v Toulonu, který vyvolal vzpouru v roce 1793. Byl proto, mohu-li říct, poměrně proslaven po celé Francii. Poté v roce 1795, jak si možná vzpomenete, byly ve Francii snahy založit Direktorium. To byl tedy rok 1793. Poté v roce 1795 (trochu zěmním barvu jde to špatně přečíst) V roce 1795 obhájil Tuileries tím, že odpálil kartáčový náboj, a porazil všechny, aby zabránil monarchistům v převzetí revoluční vlády. A opět se ohromně proslavil. To bylo v 17... Vše se to dělo v době války o První Koalici. A pak byl Napoleon jmenován generálem v čele italského tažení. V roce 1797 byl v podstatě schopen ukončit válku o První koalici vítězstvím Francie a poražením Rakouska a Itálie. Tak skončila První koalice, v Campo Formio. Takový byl Napoleon. Přímo zde. Pak si možná vzpomenete... Víte, že to byl velmi oblíbený člověk. Dokonce začal vydávat noviny. Dokonce poslal některé vojenské generály, aby potlačili některé protirevolucionáře ze strany monarchistů. Tím se stal ještě více oblíbeným. Direktorium se Napoleona již obávalo, tak řekli, ať si dělá co chce. A v tu chvíli Napoleon opustil Toulon a odešel do Egypta- odešel do Egypta se svými vizemi vznešenosti, zde napáchal škody, zabíjel a vyhrál několik válek proti Osmanské říši jak v Egyptě, tak v Sýrii. Naneštěstí pro něj však jeho dobrý přítel, Horatio Nelson, zničil celou flotilu v bitvě na Nilu. Horatio - (nakreslím to v tmavší barvě.) Takže - Horatio Nelson zde zničil celou svou flotilu. Takže byli odříznuti. V roce 1799 byl Napoleon v podstatě schopen opustit všechny své vojáky a přijít zpět do Francie sám. To byl tedy rok 1799. Napoleon se vrací do Francie. V posledním videu jsme viděli, jak přebírá moc se dvěma z velitelů, jakožto tři konzulové Francie. Brzy na to v roce 1799 je ale schopen se sám prohlásit Prvním konzulem. (tohle se nečte lehce, dovolte mi to přečíst) V roce 1799 je tedy Prvním konzulem. Je to v podstatě diktátor či autoritářský vládce Francie. Toto vše se odehrávalo během války Druhé koalice. V roce 1798 ve válce moc nepomáhal, byl v Egyptě a dělal spousty hloupých věcí. Byli ve válce s Británií (To je také důvod, proč Horatio Nelson zničil celou flotilu.) Ale i po převzetí moci na konci roku 1799, či z kraje roku 1800, jsou stále ve válce. Napoleon se rozhodne převzít velení. Vede tedy vojáky přes Alpy až do Itálie. Přímo sem. A znovu se tu objevuje tento vzor. Tento. Zpočátku nebylo příliš jasné, že se to bude dít tak. Italské tažení započalo velmi špatně. Ale postupem času se mu opět podařilo zvítězit nad Rakouskem v bitvě u Marenga a u Hohenlindenu. Pravděpodobně to nevyslovuji správně. A Napoleon, osobně vedoucí vojáky, byl opět schopen ukončit válku Druhé koalice. A pak Spojené království, nebo chcete-li Velká Británie Častokrát, když se použije název Velká Británie, poukazuje se na celé Spojené království Velké Británie a Irska. Chcete-li být přesní, "Velká Británie" znamená pouze ostrov Velké Británie, zahrnující Anglii, Skotsko a Wales, zatímco Irsko je zde. Irsko bylo připojeno v 1890. Nechce se mi to pořád opakovat. Budu prostě říkat Velká Británie. Byli vyčerpaní. Válka tedy skončila i s Velkou Británií. To tedy byla dříve zmíněná Amienská dohoda. Velmi, velmi, krátké období míru. Protože v roce 1803, s Napoleonem stále u moci, se zrodila Třetí koalice. V dalším videu uvidíme, jak se opět Napoleonovi podařilo porazit tyto mocnosti, díky čemuž si myslel, že je neporazitelný.
video