Francouzská revoluce a Napoleon
Francouzská revoluce a Napoleon (11/11) · 11:03

Film Les Miserables a francouzské revoluce Krátký přehled z francouzské historie raného 19. století a historické pozadí k filmu Les Miserables.

Navazuje na Před 1300 n.l. - starověk a středověk.
Nedávno byl do kin uveden velmi oblíbený a podle mě též povedený film, který vychází z divadelní hry podle románu Victora Huga "Les Miserables", Určitě to vyslovuji špatně, ale jde o dílo známé jako Bídníci, pokud by vám to náhodou nebylo jasné. A v této souvislosti bych rád nabídl trochu historického kontextu, protože v této knize/divadelní hře/filmu je zachycen neúspěšný pokus o revoluci a lidé si to někdy spojují s Velkou francouzskou revolucí. Les Miserables ale nepopisují události Velké francouzské revoluce, o které lidé nejčastěji mluví, když zmiňují francouzskou revoluci. Proto bych zde rád načrtl něco málo z francouzské historie od konce 18. století až do poloviny 19. století, abych trochu osvětlil, jak to s tou revolucí bylo. Začneme rokem 1789. 1789. V roce 1789 začíná Velká francouzská revoluce. Můžeme ji nazývat první francouzskou revolucí. To je ta revoluce, o níž lidé vždycky mluví, když mluví o francouzské revoluci. Celá tahle revoluce byla o sesazení Ludvíka XVI. a jeho ženy Marie Antoinetty z trůnu. Tady je její tělo, myslím, že ji právě setnuli hlavu. Tohle je její hlava... Byla to opravdu krvavá revoluce. Tohle je útok na Bastillu. A tak se stala Francie poprvé v historii republikou. Lidé tenkrát hodně snili a toužili po tom, aby se Francie stala zemí lidu, podobně jako Spojené státy americké. Revoluce však nejsou snadné a jednoduché, ani rychlé a Francie musela projít ještě několik dlouhých, bolestivých období než se stala skutečnou republikou. Ale pojďme se podívat, co se stalo dále. Vezmu si jinou barvu... Udělám časovou osu bíle. Přesuneme se až k roku 1799. 1799. Roku 1799 se k moci dostává Napoleon Bonaparte. Když někdo mluví o Napoleonovi, myslí tím Napoleona Bonaparte. Později uvidíme, že zde byli i další Napoleonové, ale když slyšíte někoho říkat, že Napoleon udělal tohle a támhleto, tak je řeč o Napoleonovi Bonaparte. Takže tady se Napoleon dostává k moci a tím oficiálně končí období První francouzské republiky, protože se sám prohlásí za císaře. Pojďme ale dál. O Napoleonských válkách a VFR je na Khanově škole spousta videí. Posuneme se k roku 1815. Použiji zase bílou barvu. Takže rok 1815. Předtím to byl skok o 10 let a teď je to o 16 let. 1815. Roku 1815 čelil Napoleon své konečné, rozhodující bitvě, která se odehrála u Waterloo. Proto když lidé říkají "zažít si Waterloo", mluví o nějakém rozhodujícím boji. Takže Napoleon byl na chvíli vyhoštěn na Elbu, ale dokázal se vrátit zpátky. Dostal se na 100, vlastně na 111 dní k moci, ale nakonec byl u Waterloo úplně poražen a uvržen do exilu na ostrov Svaté Heleny, kde později zemřel. V roce 1815 potom v podstatě dojde k restauraci rodu Bourbonů. A tak se mladší bratr Ludvíka VXI. dostává k moci a nese jméno Ludvík XVIII. Tohle je Ludvík XVIII. To nás přivádí na dobrou otázku, co se stalo s Ludvíkem XVII.? Ludvík XVII. byl syn Ludvíka XVI. a zemřel ve vězení ve věku 10 let během Velké francouzské revoluce v roce 1795. Nebo můžeme říct během revolučního období. Tohle je tedy Napoleon. Takže od roku 1799 do roku 1814 vládne Napoleon. Ještě se pak sice vrátil a setrval do roku 1815, tak to tady nakreslím přerušovaně. Ale formálně došlo k restauraci Bourbonů již v roce 1814. Pak se sice na chvilku Napoleon vrátí, ale po bitvě u Waterloo už je jejich vláda pevně ustanovena. Takže to máme restauraci Bourbonů. Takže tady je Ludvík XVIII., a ten roku 1824 umírá, a nezanechává po sobě žádného potomka. Od roku 1814 je to tedy asi 9 let. 1824. A protože umírá bezdětný, jeho mladší bratr Karel X. se dostává k moci. Karel X. Udělám všechny Bourbony fialově. Tohle je Karel X. Ale posuneme se opět dál až k roku 1830. V té době Francie zažívá opět mnoho nespokojenosti. A vyplyne z toho další, v pořadí druhá francouzská revoluce. Teď si možná říkáte - tohle už je určitě ta z Les Miserables! Kdepak, ještě ne. Ani tahle revoluce není z Les Miserables. Někdy je označována jako Červencová revoluce. Červencová revoluce sice byla úspěšná, ale nevedla k ustanovení republiky. Místo toho přinesla určité uvolnění, které tedy bylo přítomno trochu už i během celé vlády restaurovaných Bourbonů. Protože ač stáli v čele země, postupně se snižovala sféra jejich vlivu. Ale po Červencové revoluci byl dosazen k moci bratranec Karla X. Vévoda orleánský. Je to tady ten chlapík. Ludvík Filip I. Asi si teď říkáte, že tohle video mělo být o Les Miserables, ale já jsem se o nich ještě ani nezmínil a vy už se chcete něco dozvědět. Tak teď vám k tomu povím nějaké souvislosti. Pokud jste viděli film, tak na začátku je Jean Valjean někde v lodním přístavu, kde se opravují lodě. Píše se rok 1815 a je krátce po bitvě u Waterloo. Vládne tedy Ludvík XVIII. Takže film začíná asi někde tady. A ten úplný vrchol filmu, kdy dojde ke vzpouře, v Paříži jsou stavěny barikády a je tam spousta mladých idealistů, kteří chtějí svrhnout vládu, to vše se nestane dřív než v roce 1832. 1832. A toto povstání vzniklo z několika příčin. Většina povstání je vždy vyvolána ekonomickou nespokojeností. Když lidé mají práci a nesužují je nemoci, nemají většinou potřebu se bouřit. V roce 1832 však ekonomická situace nebyla vůbec dobrá. Navíc mezi lidmi propukla ošklivá epidemie cholery. Avšak hlavní příčinou této vzpoury, a i ve filmu Les Miserables je to zachyceno, je smrt tohoto muže. Jean Maximillian Lamarque A určitě to zas vyslovuji špatně. Umírá v červnu roku 1832. Lamarque velmi soucítil s osudem chudých, obyčejných lidí. Proto ho průměrní lidé považovali za svého zástupce ve vládě. A Lamarque ve vládě zastával docela vlivnou pozici. Proto když zemřel, tito lidé věděli, že už zde není nikdo na vyšší pozici, kdo by se jich zastával. A tak si řekli, že využijí jeho pohřeb jako jakýsi katalyzátor vzpoury, což jste mohli vidět ve filmu Les Miserables. Vrcholná scéna v Les Miserables zachycuje právě toto červnové povstání roku 1832. A nemusíte být zrovna mistři ve sledování filmů, abyste pochopili, že to skončilo neúspěchem. Nevyšlo to. Kdyby to vyšlo, mohli jsme to nazývat Třetí francouzská revoluce. Ale ono to nevyšlo. Byla to neúspěšná vzpoura. No a Victor Hugo toto vše sledoval, a proto byl schopen tyto události tak podrobně vylíčit. Barikády, mladé lidi, střílení v ulicích i všechno ostatní. Takže si to trochu shrňme. Když lidé mluví o francouzské revoluci, většinou mluví o revoluci, která začala roku 1789. Během ní byla ustanovena První Francouzská republika. Byla to úspěšná revoluce. Druhá francouzská revoluce je nazývána Červencová revoluce. Odehrála se roku 1830 a výsledkem bylo dosazení k moci Ludvíka Filipa I., kterého se ve filmu Les Miserables lidé pokouší z trůnu sesadit. Po této revoluci nedojde k ustanovení Druhé Francouzské republiky. Pro vznik Druhé Francouzské republiky, musíme přeskočit až k revoluci... ...o 18 let později, k roku 1848, kdy proběhla třetí revoluce ve Francii. Třetí francouzská revoluce. A jako důsledek této revoluce došlo ke zvolení synovce Napoleona Bonaparte Ludvíka Napoleona Bonaparte. Je to tenhle chlapík. Ale to ještě není konec, protože Francii se stále nedaří vytvořit dlouhotrvající republiku. V roce 1851 se Ludvík Napoleon sám prohlásí za císaře. Takže v roce 1851 se i tato postava prohlásí za císaře. A Francie se neosvobodí od králů a císařů až do roku 1870. Vyznačím to tady až do roku 1870. Konečně pak roku 1870 Francie prohrává Prusko-francouzskou válku, následkem čehož je Ludvík Napoleon sesazen. A tak dochází ke vzniku Třetí francouzské republiky.
video