Francouzská revoluce a Napoleon
Francouzská revoluce a Napoleon (8/11) · 16:39

Francouzská invaze do Ruska Napoleonova katastrofální invaze do Ruska

Navazuje na Před 1300 n.l. - starověk a středověk.
V minulém videu jsem se zmínil o dvou taženích, V minulém videu jsem se zmínil o dvou taženích, která vyvrcholila Napoleonovým pádem. Jedním z nich byla Španělská válka za nezávislost, Jedním z nich byla Španělská válka za nezávislost, ve které Napoleon a První francouzské císařství byli nuceni vynaložit vysoké množství zásob, bojujíce a snažíce se udržet Španělsko. A druhou, poměrně přímější předzvěstí pádu Napoleona byla jeho invaze do Ruska. V tomto videu uvidíme, proč byla pro Napoleona tak katastrofální. Patří mezi jedny z pěti nejznámějších vojenských tažení v historii. Připomeňme si tedy vztah mezi Napoleonem, respektive Prvním francouzským císařstvím a Ruskem. Po čtvrté protinapoleonské koalici - zřejmě si ještě pamatujete Tylžský mír - jsou přáteli. - zřejmě si ještě pamatujete Tylžský mír - jsou přáteli. Rusko bylo částí kontinentální blokády, což znamenalo bojkot a zákaz obchodování s Británií nebo dovolit britské lodi využít ruský přístav. Zato bylo Rusku dovoleno řešit jakkoliv situaci s Osmanskou říší. Zato bylo Rusku dovoleno řešit jakkoliv situaci s Osmanskou říší. Takže vše klapalo. Ale přesuňme se do roku 1811. Jsme v roce 1811 a Rusko začíná porušovat kontinentální blokádu. kontinentální blokádu. Což v podstatě znamená, že začali trochu obchodovat s Británií. Takže toto náhle rozzuří Napoleona. V zájmu funkčnosti embarga a blokády žádná země ležící na kontinentu nesmí obchodovat s Británií. Protože pokud někdo s Británií obchoduje, Británie by mohla obchodovat pouze s ním, nicméně zboží by začalo cirkulovat po celém zbytku Evropy. Takže v zájmu funkčnosti musí být blokáda totální. Takže toto Napoleona rozzuří, zvláště, protože Rusy porazil během války čtvrté protinapoleonské koalice. V Tylžském míru k nim byl mírný. "Jen neobchodujte s Británií, budeme dobří kámoši." Ale to, co Napoleona skutečně dorazilo, byla zpráva o tom, že by Rusko rádo zabralo císařskou část Polska: Varšavské knížectví. Takže Rusko uvažuje o obsazení Polska... Napoleon uvažuje: "Bože, nejsme už dávno přátelé, raději je napadnu předem." Takže navzdory mnohým radám a doporučením nenapadnout Rusko, se Napoleon rozhodne zaútočit. Takže takto se přímo dostáváme k invazi. Snazší možností by bylo, pochopitelně, pouze bránit Polsko. Ale Napoleon zkrátka říká: "Ne, podívejte, chtějí mě podrazit. Dám se do toho naplno a ukážu jim, kdo je tady pánem. Rozhodne se tedy pro invazi v dubnu 1812. A Napoleon není hlupák. Je si dobře vědom toho, že ruská zima je skutečně zákeřná. Takže si řekne: "Pokud zahájím tažení pozdě na jaře utkám se s nimi a jednoznačně je porazím, vše bude bez problémů. A navíc budu císařem Ruska dříve než se ochladí." Takže to, co tu dělám, je vysvětlit, jak devastující toto tažení pro Napoleona ve výsledku bylo. Použiji jedno z nejznámějších schémat v historii. Někteří lidé jej považují za nejlepší, nejlépe navržené schéma vůbec. A bylo vytvořeno Charlesem -použijme jinou barvu- tohle stále používám... Toto bylo vytvořeno Charles Joseph Minardem Toto bylo vytvořeno Charles Joseph Minardem Můžete si najít větší verzi na Wikipedii, ale ta byla příliš velká na moji obrazovku. Toto je tedy menší verze, ale stále se jedná o fascinující graf. Znázorňuje velikost Napoleonovy armády před invazí, před invazí, přičemž její velikost je znázorněna šíří této hnědé čáry. Když začíná s invazí, má 450 000. Pokud můžete přečíst toto číslo, tak to je ono. A můžete si najít zvětšenou verzi, když budete hledat něco o invazi do Ruska, naleznete toto schéma, či mapu. Je velmi, velmi známá. Co více, dokonce váš nejen naučí něco z dějepisu, ale také se na ni pěkně dívá. A to je něco, čemu byste také někdy měli být vystaveni. Ale jak můžete vidět, a abyste měli trochu lepší představu, o co zde běží, nejen, že ukazuje její velikost, ale také směry postupu. A skvěle vidíte, že jak síly postupují, počet vojáků se ztenčuje a ztenčuje. A čísla se stále mění. Takže tato šířka je logicky menší než tato, od oka je zde zhruba polovina bojeschopných mužů. A jen abyste porozuměli tomu, kam toto vše směřuje, zde je mapa východní Evropy a Minardova mapa začíná někde tady. V Litvě. Takže zde byla Napoleonova armáda v plné síle. měl 450 000 mužů. A jde to zhruba následovně. Tady to je Moskva. Takže to je vlastně cíl. A kdybych měl zde naznačit tento tvar, vypadalo by to nějak takto. Jen se snažím naznačit cestu. Zhruba takto. Zhruba takto. A pak se dostanete do Moskvy. Takže tato čára je stejná jako tato. Abyste měli také nějaký širší kontext v evropské geografii. Takže to začíná v místech severovýchodní hranice dnešního Polska, nebo můžete říct jihovýchodní hranice dnešní Litvy. Prochází dnešním Běloruskem a dále pokračuje do Ruska. Nyní, jak můžete vidět, už jsem to nakousl. Během cesty, těchto 450 000 mužů, koně, výzbroj a děla včetně všeho ostatního se početně ztenčují. A důvodem jsou základy vojenského zásobování. Musíte mít otevřené zásobovací cesty, musíte za sebou nechávat muže, kteří mohou chránit zásobovací trasy. Takže čím delší tažení a čím dále na území nepřítele, tím více mužů je třeba nechat v závěsu, aby trasu chránili. A po celou tuto dobu se Napoleon chtěl s Rusy utkat. s Rusy utkat. Celou dobu, po kterou cestoval, očekával, že narazí na Rusy. Ale právě když se k tomu chystal, Rusové ustoupili. A to se stále opakovalo. Odehrály s nějaké menší šarvátky a samozřejmě došlo k jistým ztrátám, ale většina hlídala zásobovací trasu. Konečně se může s Rusy utkat, nechci říci právě utkat, byla to vlastně krátká bitva s Rusy v srpnu u Smolenska. A to je - moment, ujistím se na mapě - právě zde. Napoleon opět vítězí, ale Rusové opět ustupují, nejednalo se o jednoznačné vítězství nad ruskou armádou. Dále je tedy pronásleduje, dokud nenastane 7. září 1812 Takže si umíte představit, že jsme už někde v listopadu. A v Rusku se rychle ochladí. Takže pozice armády je nahnutá, ale Napoleon je sebejistý. Říká si: "Víte co? Když porazím Rusy, můžu obsadit Moskvu, tam bude jídlo a vše bude v pořádku. A tak se dostáváme k dalšímu bodu. Možná si pamatujete, že když jsme se bavili o válce třetí koalice, zmínili jsme, že je obecně dobrou taktikou útočit na podzim. Protože podzim je obdobím sklizně. Takže nemusíte s sebou brát příliš zásob. Nemusíte tak bedlivě střežit zásobovací trasy. Protože můžete jít a vzít si obilí k nasycení vojáků přímo od farmářů. Ale co Rusové praktikovali, se nazývá taktika spálené země, což vlastně znamená to samé, co název samotný. Jak Rusové ustupovali, pálili vše, co by mohlo Napoleonovi prospět. Pálili pole, aby neměli Napoleonovi vojáci přístup k potravinám a jiným místním bohatstvím. Takže zásobovací trasa musela být velice důkladná oproti běžnému plenění nepřátelského teritoria. A Rusové v tomto pokračovali dále a dále. Až do Moskvy. Až do září 1812, kdy se odehrála bitva u Borodina, vyslovuji-li to správně. vyslovuji-li to správně. A nyní má Napoleon jen 135 000 z původních 450 000 mužů. Zbytek byl ponechán vzadu kvůli posílení zásobování., nebo dezertovali, protože neměli, co jíst, také je možné, že padli v místních potyčkách podél celé dosavadní trasy. A v bitvě u Borodina, po dlouhém, krvavém boji, ve kterém - nechte mě to napsat - odhadem padlo 44 000 Rusů. 44 000 Rusů. Většina mrtvých, ale také zranění a zajatí. 35 000 Francouzů. Mnoho historiků se domnívá, že šlo ve své době o nejkrvavější bitvu v historii. Francouzi vítězí. Takže zde máme francouzské vítězství. Takže zde máme francouzské vítězství. Napoleon má o sobě velmi dobré mínění, Borodino je kousek od Moskvy. Říká si: "Víte co? Prostě napochoduju do Moskvy. Předají mi klíče od města a pak se mí vojáci dobře pobaví, a nají všeho toho jídla, co tam musí být. A navíc budu císařem Ruska." Takže asi o týden později vchází do Moskvy a ta je úplně opuštěná. úplně opuštěná. Všichni obyvatelé odešli a vzali všechno jídlo s sebou. A na vrch toho všeho, Moskva vzplane. A na vrch toho všeho, Moskva vzplane. A nyní se řeší, proč vlastně hořelo. Někteří věří, že ji Rusové zapálili úmyslně. Někteří věří, že Moskva byla troudem připraveným vzplanout a Napoleonovi vojáci nedávali pozor, kam střílejí. Není to jasné. Ale netřeba dodávat, že Moskva byla zcela k ničemu. A to hodně věcí změnilo. Napoleon prostě očekával: "Koukněte, porazím vás na hlavu - přesně jako u Borodina - a zmocním se města. Teď byste mi měli dát jídlo a střechu nad hlavou. A jsem váš nový císař." Ale Rusové měli na srdci něco jiného. Řekli: "Nikdy nebudeš mít Rusko. Můžeš mít Moskvu, Moskvu v plamenech. Nic v ní není. A my tě uvidíme prchat v moskevské zimě." A podle Napoleona - to je citát : "Nejhorší ze všech bitev byla ta před Moskvou. Francouzi ukázali, že jsou hodni vítězství." Toto je Borodino. "Ale Rusové dokázali, že jsou hodni toho být nepřekonatelní." Takže s nikým, kdo by jej uznal nebo mu vypomohl se zásobami, je v Moskvě bez užitku. Rozhoduje se otočit, zvláště pro to, že se blíží zima. Zde vidíte, že před Moskvou měli 135 000 vojáků, ztratili 35 000, tudíž máme 100 000 ustupujících vojáků. Tato černá čára popisuje ústup. A pak se začíná ochlazovat. Takže je na této Minardově mapě zajímavé, že má několik věcí. Vidíte cestu, kterou se Napoleon vydal do Ruska. Dále černou, popisující jeho ústup. neustále se zužuje. A vidíte, kudy šli. A navrch ukazuje teplotu, když ustupovali. A toto je něco, co se nazývá Reamurova stupnice, ale můžete tato čísla jednoduše vynásobit, jestli je vidíte, 1,25 Takže vidíte, že to zde nebylo tak zlé. Ale tady, tady už opravdu začínáme mrznout. Jsme hluboko pod bodem mrazu. V nejchladnějším bodě, pokud jsou Minardovy údaje správné, a viděl jsem některé historiky toto popírat, byla zima bezkonkurenční. Je mínus 37 stupňů, když se blíží listopad a prosinec. Takže Napoleonovy síly měly tento zásobovací řetězec. Měli spálenou zemi. Nebylo, co jíst. Stále neměli co jíst. Pak se ochladilo. A během ústupu, někteří vojáci dezertovali. Útočili na ně rolníci. Jen kousek po kousku byly napadáni ruskými silami. A pak poslední rána přišla při přechodu řeky Bereziny. Takže toto je Berezina. Takže toto je Berezina. A můžete vidět z Minardovy mapy, že šířka nebyla zanedbatelná. Takže při pokusu překonat ji, byli decimováni. Polovina vojáků zahynula či navždy zmizela. A existují znázornění, vypodobnění zimního Napoleonova ústupu. Toto je malba přechodu přes řeku Berezinu. Toto je malba přechodu přes řeku Berezinu. A v době, kdy se jednotky vrátily na konci roku 1812 až sem, podle MInarda zbývá jen 10 000 mužů z 450 000. Jen jeden ze 45 se vrátil. Ostatní byli zajati, dezertovali nebo zemřeli. Takže když se toto stalo, nejen, že Napoleon ztratil mnoho vojáků, ale také ztratil zhruba 200 000 koní. Celkové ztráty této kampaně se pohybují okolo 300 000 francouzských vojáků. Odhady, které jsem viděl já, ukazují na 200 000 Rusů. A jen abychom si to ujasnili, většina Francouzů umřela při pokusu o ústup. A byl zde ohromný počet ruských civilních obětí. A také vojáci z jiných zemí, kteří se účastnili na francouzské straně. Celkové odhady ukazují na 1 milion mrtvých během této invaze. Ale navíc Napoleon ztratil 200 000 koní Zapomněl jsem přesná čísla, ale tisíce děl. Takže si umíte představit, jak velká to byla porážka pro francouzské vojsko. Takže v okamžiku, kdy se toto stalo, Evropa se konečně dočkala oslabení Napoleona. Byl již oslaben ve Španělsku, byl takto poražen a přesto táhl do Ruska. Konečně si uvědomili, že je na čase zformovat šestou koalici a Napoleona dorazit. šestou koalici a Napoleona dorazit.
video