Francouzská revoluce a Napoleon
Francouzská revoluce a Napoleon (10/11) · 7:33

Stodenní císařství a Waterloo Napoleon prchá z Elby a přebírá moc, aby byl brzy poražen u Waterloo

Navazuje na Před 1300 n.l. - starověk a středověk.
Pojďme zjistit, jak jsme se dostali tam, kde jsme právě teď. V roce 1789 proběhla ve Francii Revoluce. Francouze to činí velmi hrdé, plné nacionalistické pýchy. To také zbytek Evropy trochu znepokojuje. Všechny země jsou monarchiemi a nelíbí se jim myšlenka svržení jejich krále. A tak během tohoto revolučního období jsou vedeny série válek se zbytkem Evropy. V podstatě revoluční Francie provádí tzv. Francouzské revoluční války. A během tohoto období se Napoleon stává slavný jako Francouz a také jako nejlepší evropský vojenský velitel. Proto se Napoleon stává hrdinou Francie. A tak v roce 1799 je schopen dostat se k moci v převratu d'état s několika dalšími lidmi a poté je přechytračit. A tak se v roce 1804 stává císařem Napoleonem a v celém tomto období se snaží rozšířit říši. Tak toto byly Revoluční války, a tyto, přímo tady, můžete považovat za Napoleonské války. Vrchol Francouzské říše pod vládou Napoleona se odehrává v roce 1812 a za skutečný pád, podle mého a i ostatních názoru, by byl, když napadl Rusko. Tím totiž zdecimoval francouzskou Grand Armée. V minulém videu jsme viděli, že v dubnu 1814, byla šestá koalice proti Napoleonovi nakonec úspěšná a Napoleon byl vyhnán na ostrov Elba, kde začínáme s příběhem. Setrval zde necelých deset měsíců. Byl oddělen od své rodiny, takže, i když dostal na starost tento malý ostrůvek, nebylo to to, co chtěl a navíc, byl samozřejmě ambiciózní člověk. Dozvěděl se, co se děje ve Francii. Louis XVIII. byl na trůně, šlechta se vrátila. Nezacházeli se starou Armádou veteránů dobře, což Napoleona dovedlo k tušení, že by se mohl vrátit a nějak převzít kontrolu. Navíc, Francouzská říše byla zmešená zpět do svých původních hranic, což učinilo spoustu lidí méně hrdé, a tak Napoleon začal cítit, že by možná mohl něco udělat. Navíc zaslechl, že lidé ho možná nenechají na Elbě, protože je Napoleon a báli se, že by se mohl vrátit zpátky, takže by jej mohli vyhnat na místo ještě vzdálenější nebo se ho pokusit zavraždit. S tímto na mysli, při jeho povaze a kreativitě, byl schopen nějak utéct z Elby, získat loď a vylodit se na jižním pobřeží Francie. Francouzské orgány jsou o tom však schopné zachytit zvěsti, a tak na něj posílají vojsko. Toto francouzské vojsko má, v podstatě, konfrontovat, chytit a zabít Napoleona na jižním pobřeží Francie. Ale když je vidí, sesedne z koně, kterého má, předstoupí před ně naprosto neozbrojen a říká: "Do toho, zastřelte svého císaře!", což je, podle mne, docela odvážný krok. Oni ho obstoupí, ale Napoleon dokáže převzít kontrolu nad armádou, která byla poslána ho zajmout, a začíná pochodovat do Paříže. Začíná pochodovat do Paříže a Ludvík XVIII., se svou odvahou, se to doslechne a prchá. A tak může v květnu 1815 Napoleon převzít kontrolu nad Paříži a, v podstatě, i nad Francií. A toto je začátek období, známého jako Stodenní císařství. Jde ve skutečnosti o 111 dní, ale to nezní tak dobře. Takže od května 1815 do června 1815 Umíte si představit, že dokonce před tím, než se Napoleon dostal do Paříže, kolovaly zbytkem Evropy zvěsti, o tom, co se děje- - že Napoleon je zpátky. Lidem se to nelíbilo a prohlašovali, že to tolerovat nebudou a že založí novou koalici, aby ho zastavili. Takže Napoleon měl dvě možnosti ve chvíli, kdy vkročil do Paříže. Mohl jen sedět a čekat, čekat, až se spojené síly Evropy zreorganizují a napadnou ho. Nebo by mohl přejít do útoku Mohl by zaútočit dříve, než by měly šanci plně se seskupit. Umíte si představit, že to pokládal za svůj nejlepší zásah, Takže začal pronásledovat spojené síly Velké Británie a Pruska v oblasti dnes známé jako Belgie. A to je místo, kde se účastnil asi těch nejvíce rozhodujících bitev. Nejvíce rozhodující byla bitva u Waterloo, která je nejspíše jednou z nejznámnějších bitev v historii. -Možná díky tomu, že o tom zpívala i Abba.- A zde se také setkal s Vévodou s Wellingtonu na britské straně a s Blücherem na Pruské straně. Napoleon měl sedmdesát nebo osmdesát tisíc vojenských oddílů. Druhá strana měla 120/130 tisíc oddílů. Šlo o extrémně krvavou bitvu - více než čtyřicet/padesát tisíc lidí bylo zabito, zraněno, pohřešováno a tak dále. Ale nakonec, Napoleon prohrál. Existuje několik názorů, proč prohrál. Scénář, vlastně, naplánoval velmi dobře. Půda byla ale kvůli počasí velmi bahnitá a nebyla dobrá pro útok. Podmínky však byly dobré pro obranu. Víte, Napoleon se, v podstatě, pokoušel o to, vyvést svá poněkud zbytková vojska před Koalicí, protože Sedmá Koalice měla šanci vrátit se k plné síle. Ale Napoleon u Waterloo prohrál a poté se odehraje ještě pár potyček, ale Francouzi ustupují zpět do Paříže. V tom okamžiku si Napoleon uvědomuje hrozbu. Úplně se nemýlí. Chápe, že kdyby ho byly schopni, obzvláště Prusové, dostat, nenechají ho žít. Můžou s ním udělat něco opravdu šíleného, a tak se vydává Britům. Ti ho posílají do exilu na ostrov Svaté Heleny, což je velice odlehlý ostrov, na který je postrach být poslán do exilu. Na začátek, jen, abych vám upřesnil, jak vzdálený tento ostrov je.. Toto, přesně tady, je jihozápadní pobřeží Afriky. Tady, to je Afrika. A Svatá Helena je tady. Téměř uprostřed Atlantiku, mezi Afrikou a Jižní Amerikou. A to bylo místo, kde by měl Napoleon žít po zbytek svého života za velmi nepříjemných podmínek, mnohem horších než jaké se mu děly na Elbě. Odloučen ode všech. A poté umírá v roce 1821. Oficiální příčina smrti a to, čemu mnoho historiků věří, že se skutečně stalo, je, že zemřel na rakovinu žaludku. Ale je mnoho teorií, že tam mohlo dojít k nějakému druhu atentátu, nějaká pomalá otrava arzenem. V jeho tkáních bylo hodně arzenu. Jeho tělo bylo po smrti dobře zachováno, což je jednou z věcí, co arzen dělá. Někteří lidé si myslí, že to mohla být neúmyslná otrava arzenem, způsobena prostředím, ve kterém byl, způsobena podmínkámi, ve kterých se mohl nacházet, nebo barvou na stěnách, Ale tak i tak, žil drsně posledních šest let. ve velmi nepříznivých podmínkách, a poté zemřel na rakovinu žaludku. A to byl, v podstatě, konec Napoleona.
video