Deklarace nezávislosti USA a B. Franklin
Deklarace nezávislosti USA a B. Franklin (7/9) · 10:03

Benjamin Franklin jako diplomat a duchovní otec revoluce

Už jsme mluvili o Franklinovi jako politickém vůdci, mluvili jsme o něm jako o obchodníkovi, zmínili jsme ho i jako vynálezce a vědce, a posledním dílkem jeho puzzle je, z nedostatku lepších slov, otec zakladatel. Ano a obzvláště diplomat, protože byl prvním americkým diplomatem. Kolem roku 1757 se stává velvyslancem, nebo zmocněncem pensylvánské kolonie, aby ji reprezentoval v Londýně, aby se pokusil zajistit, že práva lidí v Pennsylvánii, byla vzata v potaz. A nakonec, během dalších 17 nebo 18 let, se stává zmocněncem pro mnoho kolonií, a začíná reprezentovat zájmy amerických kolonií v Londýně. Toto je důležité období, protože tehdy začalo napětí mezi Spojenými státy, tehdy ještě britskými koloniemi, a Velkou Británií dosahovat svého vrcholu. Probíhá francouzsko-indiánská válka, která je součástí větší evropské války, ale ta v roce 1763 končí a Britové chtějí, aby ji kolonie zaplatily... Správně, to je ten problém, že Britové si myslí, že kolonie musí platit, protože je Británie pomáhala chránit během války a takže začnou danit americké kolonie, které jsou v tuto dobu už stejně kultivované a ekonomicky silné jako Británie. Nemyslí si, že by si měli nechat rozkazovat lidmi v Londýně. Mají vlastní legislativu v každé kolonii a říkají si, ano, víme, že musíme mít daně, ale měla by to dělat naše legislativa. Nechceme zdanění bez zastoupení, jak se stalo heslem a tak bylo na Franklinovi, aby se pokusil vymluvit britskému parlamentu věci jako kolkovní zákon, kdy za každý nákup novin museli platit Londýnu daň, a také aby dali více moci koloniím. Takže on je vlastně, jak čteme v učebnicích dějepisu, celé to období vzrůstajícího napětí, je to on, kdo se snaží vyjednávat, komunikovat... Je si velmi blízký s mnoha lidmi v Londýně, patří k osvícencům, tady je jeho nádherná podobizna, kde je také Isaac Newton, který se mu dívá přes rameno, je součástí skupiny intelektuálů, jako doktor Johnson a další, ale naneštěstí ve vládě je stále velmi aristokratická elita toryů a Franklin má potíže přesvědčit je, aby dali více práv americkým koloniím. A tento rozkol je těžký, protože jsme v osvícenství. Benjamin Franklin je důležitou osobou, Pracuje s elektřinou, je skvělý vědec, je to velký muž žijící v malém domě v Londýně, nedaleko parlamentu, je respektován všemi osvícenci, ale parlament s ním jedná velmi špatně. Jednou je předvolán před Cockpit, což je část parlamentu, kde je ponižován, posmívají se mu, že se snaží zastavit vyhlašování daní parlamentem a to rozzuří Benjamina Franklina natolik, že se konečně přidává na stranu těch, kteří chtějí revoluci a odtržení od Anglie. Vede to i k rodinným problémům... Vzal s sebou svého nemanželského syna, protože si s ním byl velmi blízký, ale William se začíná chovat jako aristokrat, přestože, nebo možná proto, že byl nemanželské měšťácké dítě začíná se přátelit se šlechtici, a nakonec je zaměstnán korunou, tedy vládou a králem a stává královským guvernérem v New Jersey, takže je z něho zapálený stoupenec koruny ve stejnou dobu jako se jeho otec stává rebelem a staví se na stranu těch, kteří chtějí revoluci. A tak se nakonec stane všechno co známe z historie, rok 1775, 1776, začíná nepřátelství a Franklin se 1775 vrací zpátky. Franklin se vrací zpátky s neúspěchem, protože se snažil zastavit vzájemnou nenávist. Vrací se do Filadelfie, na Market street vystoupí z lodi a každého ve Filadelfii zajímá, jestli je věrný Britské koruně nebo jestli se upřímně oddal revoluci. Ssetkává se se svým synem, který je guvernérem v New Jersey a říká, že se dává k revoluci, jeho syn ale zůstává věrný koruně, pak po zbytek života spolu téměř nemluví, což je celkem dlouhá doba a Franklin veřejně vyhlašuje, že se přidává k boji za americkou nezávislost. A tehdy začíná spolupracovat s Jeffersonem a Adamsem na Deklaraci nezávislosti z července 1776. A tehdy si také uvědomí, že aby se Deklarace stala skutečností, musí získat Francii na svou stranu. Zmínil jsi francouzsko-indiánskou válku, také že Britové a Francouzi spolu téměř sto let s přestávkami válčili, takže aby Spojené státy získaly nezávislost, potřebují podporu Francouzů, kteří jsou už ze své přirozenosti ochotni bojovat s Anglií při každé příležitosti, a v té době už byli součástí většího válečného střetu. Franklin se tedy stává velvyslancem v Paříži, aby je získal na svoji stranu. Tyto dva obrázky jsou zajímavé, protože tady je Franklin v Londýně, jako gentleman v sametovém kabátě. Když se dostane do Francie, uvědomí si, že Francouzi čtou Jeana Jacquese Rousseau, že čtou o návratu člověka do přírody a jak se správný filosof vrací zpět do lesa. Franklin nikdy nežil v lese, ale v Bostonu, Filadelfii a Londýně, ale když se dostane do Paříže, nosí kožešinovou čepici a kožich zálesáka, aby alespoň trochu Francouzům připomínal přírodního filosofa přicházejícího z hlubin lesa, který káže o nezávislosti a svobodě. A to také udělal, ano nakonec se vrací, ale je v Paříži, přesvědčí Francouze... aby se přidali na americkou stranu. Stráví zde velmi dlouhou dobu a stává se... Stává se důležitým mužem, nejdříve jako diplomat, který se snaží získat pomoc, poté jako nakladatel, má ve svém domě nedaleko Paříže v místě zvaném Passy, tiskařský lis, tiskne Deklaraci nezávislosti a další americké dokumenty. Je také uznáván jako vědec, protože Francouzi, experimentovali s jeho hromosvodem, takže byl velmi oblíbený, a navíc, jeho choť Deborah je už po smrti, takže přesto, že už minul sedmdesátku, má v Paříži dvě milenky, píše pro ně nádherné básně a krátké příběhy. Vlastně je to známý pařížský bonviván. Je tak trochu Pařížan Je velmi Pařížanem a má slabost pro portské. John Adams také jednou musel odjet do Paříže. John Adams je pravý puritán. A ačkoliv dlouho spolupracovali, neměli se zrovna v lásce. Adams byl zděšen chováním Franklina, jeho přítelkyněmi, pozdním vstáváním, slabostí pro portské a brandy, ale je to Franklin, kterému se podaří získat Francouze na stranu kolonií, jeho triumfem je Pařížská smlouva, která je začátkem konce války, Franklin vyjedná smlouvu s Anglií o ukončení Americké revoluce a nezávislosti Spojených států, čímž končí válka, a Franklin to dokáže udělat i když spolupracuje s Francouzi, někdy za i jejich zády. Je velmi vychytralý diplomat, a v tuto dobu se už zbavili Adamse, protože vědí... Nelíbil se jim. Franklin je ten, díky kterému bude vše fungovat. A měli ho radši. Pravda, pokud jste si mohli vybrat s kým strávíte večer v Paříži, byl by to určitě Benjamin Franklin, i když musíme Adamsovi nechat, že byl velmi důležitým vlastencem. A to je ta věc, která pro mě byla překvapivá, že rolí Benjamina Franklina, který byl jedním z nejvýznamnějších duchovních otců revoluce, nebylo pozdvihnout zbraň jeho úkolem v druhé polovině jeho života bylo být v Evropě, Londýně, Paříži, kde reprezentoval svoji zemi a vyjednával jak s Anglií, jako protivník, tak s Paříží jako spojenec. A Amerika by nevyhrála, nebýt jeho diplomatických schopností, protože to byli Francouzi, kteří poslali většinu střelného prachu, vojáků, byl to Vergenne, ministr zahraničí Francie, který poslal námořnictvo k Yorktownu, kde pak George Washington vítězí a tím prakticky končí Revoluce, protože GW jím byl podporován. Všechny tyto věci fungují a nakonec, myslím, že v roce 1885, jak se mu blíží osmdesátka, se na poslední léta života vrací zpět, přidává se k Ústavodárnému shromáždění a stává se významným politikem. Fascinující.
video