Deklarace nezávislosti USA a B. Franklin
Deklarace nezávislosti USA a B. Franklin (8/9) · 10:56

Benjamin Franklin a Almanach chudého Richarda Sal a Walter Isaacson diskutují o Almanachu chudého Richarda, který vydával Benjamin Franklin.

Místo, kde jsme skončili v minulém videu bylo, když se narodil Benjamin Franklin. Byl desátým synem puritánského otce v Bostonu. Nakonec skončí tak, že pracuje pro svého bratra jako učeň ve věku 12 let a potom uteče pryč ve věku 17 let. Správně, uteče. Napsal "Eseje Silase Dogooda" Jeho bratr ho nachytal, jak píše tyto eseje pod pseudonymem Silas Dogood a Franklin nechtěl zůstat učněm i přesto, že byl k tomu zavázán. Takže v noci uteče pryč. Dostane se na loď v Bostonu, plaví se, původně do New Yorku a po několika dnech se rozhodne pokračovat dál do Filadelfie, stoupajíc Filadelfským zálivem, Delawareským zálivem a potom do řeky a na přístaviště v Market Street ve Filadelfii. Scéna jeho příjezdu je proslulá. sedmnáctiletý, 19, 22. sedmnáctiletý. Ucouraný, mokrý, má jen pár mincí v kapse. Když dorazí na přístaviště, dá jednu z mincí převozníkovi jako spropitné. Když jste opravdu chudí, nechcete, aby lidé věděli že jste chudí, a tak předstíráte, že jste o trochu bohatší. Tady to máme, Franklin už se zajímal o jeho vztahy s veřejností a záleželo mu na tom tak trochu být typickým Američanem. Tak nějak řečeno, "Nechci vypadat chudě." "Budu štědrý chlap." Během pochodování skrz Market Street si koupí tři nafouklé rohlíky a je celý mokrý a ucouraný. Projde kolem nějakého vchodu, je tam 15letá dívka jménem Deborah Reed a svým způsobem se mu vysmívá myslí si, že představuje směšně vypadající figurku. Toto víme, protože léta poté, když mu bylo 65 let, píše svou autobiografii a v ní je tato scéna, jak přijíždí do Filadelfie. Myslím, že je to nejlepší a určitě nejslavnější scéna v autobiografické literatuře, to jest příjezd Bena Franklina do Filadelfie. Vidíte, jak hovoří o svém příjezdu a když se podíváte na rukopis té autobiografie, on zmiňuje fakt, že jeho žena, která mu musela tohle říci později, "Hej, smála jsem se ti a myslela jsem si, že představuješ směšnou figurku. Později, Franklin napíše třetí koncept autobiografie. "Zajisté jsem tak vypadal." On je tak nějak sebeuvědomělý a sebekritický, ale také velmi pyšný, protože tady říká - od hadrů k bohatství. Byl jsem ošuntělý, byl jsem ucouraný. Dokonce i osoba, kterou jsem si nakonec vzal, se mi vysmívala, a pak jsem zažil velký úspěch. A skoro ihned si jí chce vzít ale takhle to nefunguje. Správně, rozhodne se, že ji požádá o ruku Její otec byl obchodník, docela úspěšný kupec ve Filadelfii Ale Benjamin Franklin, v první řadě je mu 17, a on byl skutečně 17letý což znamená, že mohl být velmi moudrý a uměl psát velmi dobře ale zažil hodně dobrodružství, řekněme. A v jednu chvíli musel odjet do Anglie obstarat tiskařský materiál. sazeče, tiskařské lisy, které potřeboval, aby se stal tiskařem. Chce se stát tiskařem ale samozřejmě potřebuje vybavení. Přesně tak, neměl vybavení, pracoval pro někoho jiné, kdo byl tiskař a on chtěl založit konkurenční tiskařský obchod a ten někdo řekl, "Podržím tě, dám ti peníze, pojedeš do Londýna, koupíš lis". Ale ten chlap, který ho měl podržet ho nakonec propustí. Vzhledem k tomu, že ho zrovna nepodržel, Franklin přijíždí do Londýna bez peněz. Takže pracuje skoro dva roky v Londýně, aby vydělal dost peněz, aby koupil tiskařské vybavení. Zatímco je v Londýně, především si to užívá. Má hodně přítelkyň a možná píše čas od času dopis své mladé přítelkyni Deboře do Filadelfie. Ale ona se nakonec vdá, nečeká na něj. A je to opravdu binec, protože se vdá Franklin přijede zpět z Londýna a potom její manžel zmizí. Takže ona není opravdu rozvedená, ale není opravdu nezadaná a není opravdu vdaná. A tak uzavřou neformální manželství protože se nemohli vzít v kostele, protože byla technicky stále vdaná. A on, jak jsem řekl, si užíval jako 20 letý a měl vlastní nelegitimní dítě, syna jménem William. Ale na rozdíl od spousty lidí této doby, kteří měli nelegitimní děti, okamžitě převzal za dítě zodpovědnost. Rozhodl se, že Williama vychová sám. A tak, Deborah nejen, že je ochotná vstoupit do neformálního manželství, ale také pomáhá vychovávat jeho syna, Williama Franklina. Takže to je hezké, obzvlášť v té době z obou stran. Ona byla oficiálně vdaná v očích církve. To je důvod, proč museli uzavřít čiště legální manželství. A on má nelegitimní dítě, vrátí se. To bylo v roce 1730 a on je stále docela mladý muž a ona je ještě mladší. Je mu 24 let a jí 22 let. Tak, tak. Byl to trochu nekonvenční typ rodiny. Během jeho života to tak měl. Je těžké poznat, co si vzít ze vztahu mezi Deborah Reedovou která nikdy, alespoň podle toho, co můžeme říci, a pátral jsem po tomto hodně, nikdy neopustila Filadelfii. Pravděpodobně nikdy nestrávila noc více než čtyři bloky od Market Street. Jak vidíte ve Franklinově životě je v Londýně, v Paříži, v Bostonu projíždí pobřeží Ameriky během poštovního systému. A přesto mají velmi přátelský, dokonce láskyplný vztah. Ale ne to, co bychom my nazvali jako normální konvenční manželství. Fascinující. Začíná se zabydlovat. Přijíždí zpátky, má nějaké peníze našetřené. Má vybavení a tohle je doba, kdy se skutečně začíná prokazovat jako ten Benjamin Franklin, jak si jej většina lidí pamatuje. No, stane se jedním z našich prvních úspěšných malých podnikatelů. Brzy se z toho stane velký podnik. Má tiskárnu ve Filadelfii. Když máte tiskařský obchod, nakonec potřebujete nějaký obsah, který budete tisknout, tak aby byl dobrý. Takže rozjede noviny, což byla "Pennsylvania Gazette". Na rozdíl od ostatních novin, vychází hodně jiných novin v tomto malém městě, možná devět nebo deset. Ale jedny z nich jsou spojeny s Anglikány. Jiné jsou spojeny s Kvakery. Další jsou spojeny s Proprietory, tak se jim říkalo. Rodina Pennů, která vlastnila většinu země. Franklin se rozhodne začít vydávat nezávislé noviny s kurážně nezávislým, velmi svobodomyslným americkým hlasem a píše je opět pod mnoha pseudonymy, ve svých novinách. Píše příběhy pod různými jmény včetně Polly Baker, žena, kterou si vymyslel, jež vypráví příběh o tom, jak měla nelegitimní děti, ale všechny je vychovala. Takže se dostává do politiky.. Tady se mi líbí společenská spravedlnost Společenská spravedlnost trochu, ale provedena se skutečným smyslem pro humor jelikož Polly Baker stojí před soudním tribunálem, řkouc "Hej, přináším dobro této kolonii. A mimochodem," "někteří z vás tam v rohu jste důvod", proč mám tyto nelegitimní děti." (směje se) Takže je to velmi zábavný smyšlený příběh, má to mírný podtón společenské spravedlnosti. Jinou věc, kterou dělá, protože chce úspěšný tiskařský obchod, je to, že potřebuje knihy na tištění. A uvědomí si, že tištění Bible není skutečně chytrý nápad. Lidé si koupí Bibli jen jednou v životě, možná dvakrát. Měl by tisknout almanach. Protože lidé si kupují almanach každý rok. Takže v roce 1733 začne s takzvaným "Almanach chudého Richarda". Jen pojďme o krok zpět. Pamatuji si almanachy a předpokládám,že jsou stále tištěny. Ale, hádal bych, že někteří z mladších posluchačů nebudou mít ponětí, co je to almanach. Představte si celosvětovou síť, ale ve formě kapesního zápisníku. Vycházel každý rok, sdělil vám populaci každého města. Předpovídal počasí. Sdělil vám, jaké počasí bylo před rokem. Přinášel vám horoskopy a měsíční fáze a východy slunce. Ale také obsahoval krásné malé lekce. Sdělil vám, jak odstranit skvrny z látek. Když Tim Berners-Lee vynalezl celosvětovou síť řekl, že to bylo proto, že si vzpomněl na almanach, almanach té samé doby jako almanach Bena Franklina "Almanach chudého Richarda", který se nazýval "Inquire Within Upon Everything." Takže prvotní jméno pro web bylo Inquire. Byl to systém napsaný jako almanach, ale dělán elektronicky. Proč se to nejmenuje "Almanach Bena Franklina"? Ben Franklin, velmi často, jak jsem řekl, psal pod pseudonymem. Někdy to dělal, aby se schoval a byl anonymní, stejně jako my si vymýšlíme pseudonymy, když jsme na Twitteru nebo podobně. Na druhou stranu, každý věděl, kdo byl "Chudý Richard". Bylo to prodáváno v tiskařském obchodě Bena Franklina. Každý věděl, že byl "Chudý Richard Saunders". Ale umožnilo mu to tropit si žerty, být vtipný. Chudý Richard Saunders si dokonce tropil žerty ze svého tiskaře, což znamenalo tropit si žerty z Bena Franklina. Říkal, že měl všechny tyto chrastící pasti a potřebu vydělat z nich peníze, a tak mě využívá aby vydělal peníze, něco v tom smyslu. A dokonce objevujeme některé ze známých starých průpovídek protože Franklin rád vkládal do okrajů svého almanachu tzv. "Rčení Chudého Richarda" A možná, že si nějaké z nich pamatujete. "Kdo šetří, má za tři." "Ranní ptáče dál doskáče." A bylo jich kolem 150 v průběhu let, které se stali poměrně známými, některé z nich převzal ze spisů jiných lidí. Ale prostě věděl, jak je udělat chytré a jadrné. a jeho almanach se stal nejúspěšnějším alamanachem, který byl kdy v Americe vytištěn. Tisíce a tisíce kopií, takže nakonec přesvědčil jiné lidi v jiných městech aby založili tiskařské obchody a tiskli "Almanach Chudého Richarda" na bázi franchisingu. Jedna z nejbáječnějších věcí, které udělal, jako mediální chlapík má tiskařský lis, má obsah, rozhodne se, že potřebuje distribuční systém. Takže pomůže vytvořit Americký koloniální poštovní systém, aby svázal dohromady všechny své tiskařské obchody a posílal noviny tam a zpět. A aby pomohl tiskařským podnikům všech svých přátel a učňů a příbuzných podél pobřeží kolonií se spojit. To není malá věc. Říkáš, že vybudoval poštovní systém. Americký koloniální poštovní systém byl především zaveden Benjaminem Franklinem jakožto tiskařem ve Filadelfii za účelem svázání různých tiskařských obchodů v koloniích, které byli obvykle řízeny jeho přáteli a příbuznými, a distribuovat obsah, jako "Almanach Chudého Richarda". Fascinující.
video