Deklarace nezávislosti USA a B. Franklin
Deklarace nezávislosti USA a B. Franklin (9/9) · 4:40

Důležité poznatky ze života Benjamina Franklina Čím byl výjimečný Benjamin Franklin?

V posledních videích jsme v podstatě shrnuli život Benjamina Franklina a pokud se chce někdo dostat hlouběji existuje jeden velmi dobrý životopis, který všem doporučuji. Je to vlastně velmi fascinující. Hlavní názory, co jsme se od Bena Franklina naučili? On byl především renesanční muž v době osvícení, což bylo pěkné. Miloval přírodní vědy stejně jako psaní a humanitní vědy. Byl to náš nejlepší vědec, vynálezce, diplomat. Byl dobrým obchodním stratégem. První milionář z chatrče. Je také tím, kdo vynalezl, řekl bych, nejčistší americký charakter, což bylo být pyšným zástupcem střední třídy, být hrdým majitelem obchodu, jak řekl, být členem Leather Apron klubu, vstávat každé ráno, oblékat si koženou zástěru a pomáhat občanům. Věděl také, že základem Ameriky je nižší střední třída, zakládající občanské organizace, které dávaly lidi dohromady. Proto zakládal například knihovny, nemocnice, či akademie a podobně, ale také měl smysl pro toleranci. V koloniích byly velké etnické rozdíly před rozmachem Philadelphie, je to první město, kde je každý, od anglikánů a moravanů a židů, po Quakery a svobodné otroky a indiány, kde Franklin je obchodník, který se stane kazatelem snášenlivosti, co říká, že když pomůžeme lid sjednotit, budeme tolerovat jakékoli přesvědčení, náboženství a původ, stane se to základní ingrediencí americké pestrosti. Můžete to vidět skrz celý jeho život. Jsou potřeba úžasní vášniví lidé, jako John a Sam Adamsovi, pokud chcete mít vznešený stát, potřebujete lidi jako George Washingtona, ale taky musíte mít lidi co řeknou "Naše síla vyvstane z naší soudržnosti, "z naší rozmanitosti. Je to vidět vždy, když vytvoří občanskou organizaci, její motto bude asi, "Dobro, jenž vykonáme spolu je větší než to, co dokážeme sami." nebo, "Pomoci společnému dobru je prozřetelné." To je vryté na nemocnici. Vytváří svoji první novinovou karikaturu, nazvanou "Připoj se nebo zemři," která se týkala kolonií. Musí se spojit, nebo zemřou. Když jede do Albany kolem r.1750, sjednotit kolonie, aby se nestaly jakousi katolickou kolonií Maryland a Puritánskou kolonií Massachusetts. Jsme jedna země, ale nábožensky rozličná, Na konec přejdu ke konci jeho života, protože mi to přijde symbolické, že poté, co sjednotí lidi na Ústavním Shromáždění a na dalších, shledávám, že během jeho života, přispěl do stavebních fondů každého kostela postaveného ve Philadelphii. Jednou stavěli novou síň, v době Probuzenectví, kdy kazatelé jezdívali po Státech a kázali, a zachtělo se jim haly ve Philadelphii, kde by mohl projíždějící kazatel kázat, takže Benjamin Franklin napsal benefiční dokument. Píše se v něm: "I kdyby mufti Konstantinopolský chtěl "sem někoho poslat aby nám kázal Islám, "a naučil nás o proroku Mohamedovi, "nabídli bychom mu kazatelnu a poslouchali, "mohli bychom se něčemu naučit." A tohle je 17. století? Ano, odehrává se to mezi r.1760 a 1770. Je velice nábožensky tolerantní. Na smrtelné loži, je v jeho účetních knihách, že je nejštedřejším přispěvatelem synagogy Mickve Israel, první synagogy postavené ve Philadelphii. Takže když zemřel, místo jenom jeho pastora, doprovázejícího rakev na poslední cestě, všech 35 pastorů, kazatelů a knězů Philadelphie se spojili s rabínem židů, na jeho majestátním pohřebním procesí, jenž ho doprovázelo do hrobu. Byla to ona tolerance, svoboda, víra, že můžeme žít společně, navzdory našim rozličným kořenům, za což bojovali, co vytvořili v r.1776 a 1787, kdy vytvořili Spojené státy, a dodnes je to základní věc, za níž Spojené státy bojují, nejen ve světě ale i doma, aby dědictví Bena Franklina nebylo zapomenuto.
video