První světová válka
První světová válka (1/26) · 7:37

Mocnosti před 1. světovou válkou Rakousko-Uhersko, Osmanská říše, Britské, Německé, Francouzské a Ruské impérium

Navazuje na Haitská revoluce, Deklarace nezávislosti USA a B. Franklin, Francouzská revoluce a Napoleon.
Mnoho lidí včetně mě někdy pokládá studium první světové války za trochu matoucí. Myslím, že důvodem je to, že svět mířící k první světové válce byl velmi odlišný od světa jaký známe dnes a do značné míry byl moderní svět, ve kterém žijeme dnes, vytvořen první a druhou světovou válkou. Jak vypadá náš současný svět? Tedy hlavně jak vypadá současná Evropa. Zde mám mapu současné Evropy. Ale zajímavá věc na této mapě je to, že namísto tradiční mapy, kde obvykle vidíte pouze státní hranice, zde sice hranice států můžete vidět také, zde leží Francie, Švýcarsko nebo Německo či Itálie, ale k tomu všemu tady ještě vidíme, kde se mluví jakými jazyky. Tahle mapa je zaměřená více na to, kde lidé mluví francouzsky, kde lidé mluví německy a myslím, že jste si všimli, že skoro všechny současné evropské hranice velice přesně kopírují to, kde se mluví jakým jazykem. Je zde několik oblastí, kde toto neplatí, např. Katalánsko ve Španělsku, což vede k určitým problémům. Ve většině moderní Evropy se ale hranice zemí v podstatě shodují s hranicemi jazyků. V době kdy Evropa vstupovala do 1. sv. války bylo ale vše jinak. Některé hranice poznáváme, například hranice VB, Irska, které se od té doby poněkud zmenšilo, ale v podstatě můžeme říct, že nejsou tolik odlišné od těch dnešních. Španělsko ani Franice se příliš nezměnily, ani Itálie dnes nevypadá o moc jinak. Německo se změnilo hodně. Německé císařství na začátku 1. sv. války, v raných letech 20. století, kolem roku 1914, spolu Ruským impériem ovládalo mnoho jazykových skupin v této oblasti, které dnes mají své vlastní nezávislé státy. Další věc, které jste si možná všimli, je tehle obrovský stát jménem Rakousko-Uhersko. Říká se mu také Rakousko-Uherská monarchie. Mnoho lidí zná některé státy Rakouska-Uherska, třeba Rakousko a Maďarsko (dříve Uhry) ale vlastně neví, co Rakousko-Uhersko vlastně je. Je zajímavé, že to opravdu bylo impérium a že se opravdu snažilo slátat všechny ty národy, lidi mluvící různými jazyky. Tady je detailnější pohled na Rakousko-Uhersko před začátkem 1. sv. války. Porozumět Rakousku-Uhersku je asi to nejdůležitější, pokud se snažíme pochopit jak 1. sv. válka začala. Protože předtím, než začala 1. sv. válka, v roce 1908, Rakousko-Uhersko formálně anektovalo Bosnu a Hercegovinu, což je další věc, která nás často mate. Ve skutečnosti je to jen jedna země, která se jmenuje se Bosna a Hercegovina. Pro Rakousko-Uhersko to byla jen jedna oblast, kterou anektovalo. Co je na tom zajímavé, pokud se podíváte na naši jazykovou mapu, vidíte, že celá tahle oblast mluví velmi podobným jazykem, vlastně nářečím Srbštiny, Celá oblast je silně jazykově a etnicky propojená, takže celý tento region tady, celá tahle oblast je a jak uvidíme později, právě tato snaha spojovat obyvatelstvo s podobnými etnickými nebo jazykovými kořeny či podobným jazykovým zázemím stalo v 1. sv. válce. Přinejmenším to fungovalo jako roznětka pro to, čemu se občas říká sud se střelným prachem 1. sv. války. Druhá věc. která byla velmi rozdílná, či druhá řekněme země, národ, říše, kterou dnes neznáme, Z dnešního pohledu by zahrnovala Turecko, které Tohle je Turecko, přesně tady je Turecko, tak, jak ho známe dnes. Ale před vstupem do 1. sv. války v roce 1914 bylo Turecko v podstatě hlavní součástí rozpadající se Osmanské říše. Tady je pohled na to, jak Osmanská říše vypadala, to, co je tady, zhruba znázorňuje, co z toho je dnešní Osmanská říše se ale skládala nejen z oblasti dnešního Turecka, ale také sem patřila většina dnešního Středního východu především většina arabského světa - kus Saudské Arábie. V této době už byla Osmanská říše skomírajícím státem, který ale na vrcholu své moci kontroloval velkou část muslimského světa, severní Afriku a také všechny oblasti, Také kontroloval malou část Íránu a poměrně velký kus balkánské jihovýchodní Evropy. Na vrcholu své moci kontrolovala To bychom se ale museli vrátit stovky a stovky Těsně před začátkem 2. světové války tedy či spíše státy, byly definováni na základě jazykových nebo etnických Většinou existovaly spíš velké říše, které existovaly už po roce 1800 a tyto říše neexistovaly jen v Evropě, jako například Rakousko-uherská nebo je na Středním Východě, Tady je mapa světových říší zhruba z té doby. Jak vidíte, asi nejvíce dominantním znakem je tady Britské impérium, které je znázorněno růžově. Velká Británie Když k tomu přihodíme Irsko, máme Spojené království VB. Velká Británie kontrolovala celý Indický subkontinent. Egypt sice formálně měl jakousi nezávislost, Samozřejmě také země jako Kanada a Austrálie a Nový Zéland byly všechny součástí Britského impéria. Většina lidí si neuvědomuje, že podstatná část Afriky byla také pod britskou kontrolou. Před 1. sv. válkou tak vlastně probíhaly jakési závody o to, vytvořit co největší impérium a také závody ve zbrojení mezi hlavními evropskými mocnostmi. Zejména třeba Velká Británie či Spojené království , která měla obrovskou říši. Říkalo se, že v Britském impériu slunce nikdy nezapadá a také nikdy nad Britským impériem nezapadalo,jak tady vidíme. Německé císařství si také začalo protahovat svaly a začalo Čím víc ale militarizovali Němci, tím víc to dělali Britové, a čím víc to militarizovali Britové, To tedy byly závody ve zbrojení a k tomu se navíc všichni snažili budovat svá impéria. Takže Němci měli své kolonie v Africe, Francouzi měli hodně kolonií v Africe. Musíte se na všechny tyto věci dívat v kontextu. Něco z této snahy o budování impérií byla ve skutečnosti jenom snaha posílit si ego, snaha rozšířit svůj vliv, svoji moc. Hodně z toho bylo založeno na jakýchsi etnických přesvědčeních o civilizaci což myslím bylo jakési racionální vysvětlení toho, že jste chtěli převzít kontrolu nad zdroji někoho jiného. A hodně z těch věcí se staly proto, že to byl svět, kde přístup ke zdrojům konkrétně přístup k surovinám a hlavně ropě mohl do určité míry definovat, zda vůbec mocnost mocností je. S tímto úvodem myslím máme docela dobrou představu o tom, jak situace vypadala těsně před začátkem 1. sv. války.
video