Současná ekonomika
Současná ekonomika (5/5) · 9:47

Základy míry nezaměstnanosti

Navazuje na Finanční deriváty.
V tomhle videu bych se chtěl trochu zamyslet nad tím, jak vlastně Úřad pro statistiky práce vypočítává míru nezaměstnanosti. Abychom to zjistili, začneme s celou populací USA. Nakreslím tady velký kruh, který představuje celou populaci USA. Populace USA. A nyní to je, pokud jsou má čísla správná, 304 milionů lidí. Ne všech těchto 304 milionů lidí je schopno pracovat včetně mého 2,5 letého syna a právě narozené dcery. Když uvažujete o míře nezaměstnanosti, chcete brát v úvahu procento lidí, kteří jsou ve skutečnosti dostatečně staří na to, aby pracovali. Kteří mohou být ve skutečnosti teoreticky zaměstnáni. Vezmeme podmnožinu populace USA a zamyslíme se nad tím, kdo je v podstatě dospělý, kdo je v produktivním věku. Tahle podmnožina zde jsou lidé starší 16ti let. Lidé, kteří mohou legálně pracovat, a číslo, které zde mám je 100... promiňte, tady je to 237 milionů lidí. 237 milionů lidí. Nemůžeme říct, že všichni tito lidé by mohli pracovat, protože mnoho z nich studuje na univerzitě, někteří z nich studují na střední škole, někteří z nich nemají schopnost pracovat, někteří z nich mohou být v důchodu. Co chceme udělat, je vzít podmnožinu této populace, která je v podstatě část pracovní síly pracující nebo aktivně hledající práci. Nechte mě to nakreslit. Tohle zde je pracovní síla. Pracovní síla. Nejsou to lidé v důchodu nebo studenti univerzity. Tihle lidé budou tady a předpokládáme, že je jim 16 let a více. Pracovní síla... nebo bych měl říct pracující nebo aktivně hledající práci. A za chvilku se hlouběji zamyslíme nad tím, co znamená aktivně hledající práci. Aktivně hledající práci. A to číslo, pokud jsou má čísla správná, je zhruba 154 milionů. Ačkoli čísla zde nejsou tak důležitá. Důležitější je, jak se vypočítává samotná míra nezaměstnanosti. A potom v rámci pracovní síly máte podmnožinu. Tohle jsou pracující a aktivně hledající práci. Máte podmnožinu pracující síly, kterou tvoří aktivně hledající práci. Nemají práci, ale aktivně ji hledají. Tady jsou nezaměstnaní a aktivně hledající. Aktivně hledající je pravděpodobně důležitější než si na první pohled uvědomujete. A tohle číslo pro účely argumentace je zhruba 15 milionů lidí. 15 milionů lidí. Pokud máte práci, jste zde. Pokud práci nemáte, ale aktivně ji hledáte, budete tady. Co za chvilku uvidíme, že pokud nemáte práci a aktivně ji nehledáte, můžete pracovat. Ve skutečnosti můžete být tady. Tohle bude zajímavé, když se zamyslíme nad trendy v míře nezaměstnanosti, když roste nebo klesá. Ale abychom viděli, jak se míra nezaměstnanosti vypočítává, uděláme tenhle příklad. Míra nezaměstnanosti je doslova počet nezaměstnaných lomeno ceková pracovní síla. V této situaci by to bylo 15 milionů... to je počet nezaměstnaných a aktivně hledajících... lomeno celková pracovní síla. Lomeno 154 milionů a když budeme mít kalkulačku, dá nám to v tomto příkladu... míra nezaměstnanosti je 15 děleno 154 milionů. Je to zhruba 9,7, pokud to napíšeme jako desetinné číslo 0,097. Když to napíšeme jako procento, bude to 9,7%. Tohel je zhruba 9,7%. Řekl jsem vám, že důležité budou detaily a důvod proč, protože se dějí zajímavé věci, když lidé přestanou hledat práci nebo když práci začnou hledat. Řekl jsem, že nezaměstnaní a aktivně hledající jsou tady v té skupině. Pokud jste nezaměstnaný, pokud nemáte práci a aktivně ji nehledáte, ve skutečnosti nejste součástí pracovní síly. A můžete říct: Sale, co znamená aktivně hledat práci? A znamená to, že jste v minulosti hledali práci nebo ji aktivně hledáte, udělám to jinou barvou, v minulých 4 týdnech. Minulé 4 týdny. A můžete říct: Sale, jak vědí, zda těchto 15 milionů lidí aktivně hledalo práci v minulých 4 týdnech? A odpověď je, že dělají průzkum. Nebudou se dotazovat každého člověka ve skupině pracovní síly nebo populaci USA nebo všech 15 milionů, kteří jsou nezaměstnaní. To by bylo logisticky nemožné. Co dělají je průzkum a nyní je to zhruba 60 000 lidí každý měsíc. A v podstatě se jich ptají jste zaměstnaný, jste nezaměstnaný. Pokud jste nezaměstnaný, hledal jste si práci v minulých 4 týdnech? Pokud jste hledal práci v minulých 4 týdnech jako nezaměstnaná osoba, spadnete do této skupiny. Jste aktivně hledající. Jste stále součástí pracovní síly. Ale pokud jste již tak znechuceni, že práci již nehledáte, možná jste to vzdali, potom jste z pracovní síly vyhozeni. A to je to, co si většina lidí neuvědomuje. Pokud jsou věci dost špatné a lidé jsou opravdu znechuceni, máte ve skutečnosti lidi opuštějící celkovou pracovní sílu. Abyste viděli, jak to ovlivňuje čísla, představte si situaci. Tohle je nyní míra nezaměstnanosti. Existuje 15 milionů lidí, kteří jsou nezaměstnaní a aktivně hledají práci. Řekněme, že je strašná recese nebo deprese a 5 milionů z těchto lidí bude znechuceno. V minulých 4 týdnech nehledali nebo už vůbec nehledají práci. Možná už úplně přestali nebo si chtějí dát jen přestávku. Co uděláme, že z této skupiny odebereme 5 milionů lidí. Vezmeme 5 milionů lidí a přesuneme je sem mimo pracovní sílu. Co se stane, když to uděláte? Nyní bude oficiální počet nezaměstnaných 10 milionů. Nyní to bude 10 milionů. A jaký je počet pracovní síly? Pamatujte si, že úplně opustili tenhle zelený kruh. Také opustili pracovní sílu. Počet pracovní síly je nyní 149 milionů. V této špatné situaci, kdy lidé opouštějí pracovní sílu, bude nyní míra nezaměstnanosti 10 milionů nezaměstnaných nebo aktivně hledajících práci lomeno pracovní síla 149 milionů. Pracovní síla se smrskla, protože někteří jsou znechuceni. Jakou tady dostaneme míru nezaměstnanosti? Máme 10 děleno 149, to nám dá 6,7%. To je fascinující. Pokud jsou věci dostatečně špatné a lidé ve skutečnosti opustí pracovní sílu, potom míra nezaměstnanosti klesne, protože se pracovní síla zmenšuje. Jiná věc se může stát, když jsou věci opravdu dobré, a máte 10 milionů lidí, kteří tu sedí. Jsou to buď okrajově připojení pracovníci, což jsou lidé, kteří doufají, že získají práci, ale v minulých 4 týdnech ji nehledali. Nebo to mohou být znechucení pracovníci, kterým by celkem nevadilo pracovat, ale vzdali hledání. Ale dokážete si představit, že když se ekonomika zlepší. Řekněme, že začínáme z této zákadny. Když se ekonomika zlepší a všichni tito lidé, kteří jsou nezaměstnaní, ale nejsou součástí pracovní síly, začnou najednou hledat práci. Potom budou součástí oficiálně nezaměstnaných. Těchto 10 milionů by vzrostlo na 20 milionů. Nyní je tohle číslo 20 milionů a tahle zelená část vzroste o 10 milionů. Nyní by to bylo 159 milionů. V této situaci by oficiálně nezaměstnaných bylo 20 milionů a celá pracovní síla by byla 159 milionů. A nyní máte situaci. Máte 20 děleno 159 miliony, což je 12,6%. zhruba 12,6%. Celý smysl tohoto videa... neříkám, že míra nezaměstnanosti způsobem jakým je vypočítávána je špatná nebo zavádějící. Jen jsem vám chtěl ukázat, že to ne vždy dává celkový obrázek, konkrétně to jediné číslo. A existují další míry nezaměstnanosti, které jsou trochu odlišné, ale tahle titulní míra nezaměstnanosti, která se typicky uvádí ve zprávách nezachycuje celý příběh. V podstatě nezahrnuje lidi, kteří mohou opouštět pracovní sílu, když se věci zhorší. V této situaci by míra nezaměstnanosti pravděpodobně plně neuváděla, jak jsou věci špatné. A také nezachycuje lidi, kteří vstoupili do pracovní síly a za této situace by podle míry nezaměstnanosti vypadaly věci horší než jsou, když se ve skutečnosti zlepšují
video