Finanční a kapitálové trhy

Současná ekonomika

Detailní vysvětlení některých problémů současné ekonomiky jako nezaměstnanost nebo deficit a dluhový strop.

42 minut
Navazuje na Finanční deriváty.

Deficit a dluhový strop 10 m

Základy deficitu, zadlužení a dluhového stropu

Úvod k sociálnímu zabezpečení 7 m

Základy toho jak funguje sociální zabezpečení

Jednoduchá analýza nákladů na jedno pracovní místo vytvořené díky stimulačnímu plánu 3 m

Jednoduchá analýza nákladů na jedno pracovní místo vytvořené díky stimulačnímu plánu

Nezaměstnanost 13 m

Analyzování dat nezaměstnanosti k ukázání toho, že "skutečná" nezaměstnanost je horší než ukazují čísla v novinových titulcích.