Současná ekonomika
Současná ekonomika (2/5) · 6:30

Úvod k sociálnímu zabezpečení Základy toho jak funguje sociální zabezpečení

Navazuje na Finanční deriváty.
Když lidé mluví o sociálním zabezpečení ve Spojených státech, ve skutečnosti tím myslí OASDI, což znamená pojištění pro staré, pozůstalé a invalidní. A to je přesně to, co tento akronym znamená. Poskytuje důchodové dávky těm, kteří odejdou do důchodu nebo těm, kteří ještě předtím zemřeli a platili si sociální pojištění, právě toto OASDI. Po jejich smrti jdou tyto dávky jejich pozůstalým. V případě, že člověk nezemře a stane se invalidou a už nemůže vykonávat práci, budou mu také vypláceny dávky ze systému OASDI. Lidé si velmi často pletou sociální zabezpečení s šetřením si na důchod jako je 401(k) nebo IRA. To je však špatně. Podle vlády jde o druh pojištění, který si pracující platí přímo na důchod nebo na současné důchodce. Vláda tento program zavedla v roce 1935, protože chtěla, aby tehdejší důchodci začali okamžitě dostávat dávky. Vláda nechtěla, aby současná generace pouze šetřila peníze a užívala je, tak zavedli přímý převod od současných pracujících k lidem, kteří užívají dávky. Abych to vyjasnil, tradiční důchodový účet, řekněme, že tohle je během mé kariéry a tohle je, když odejdu do důchodu. Tohle je, když zestárnu. Stárnu, pohybujeme-li se doprava. Zatímco v mém produktivním věku v tradičním důchodovém plánu bych si ukládal peníze na nějaký účet. To je případ IRA nebo 401(k). Tohle je účet na nějakém místě. A v případě IRAnebo401(k) mají odloženou daň a můžete tohle investovat a dostanete z toho úrok. Můžete růst, když to investujete a dáváte do toho více a více peněz. A pokud to investujete dobře, ve chvíli, kdy odcházíte do důchodu, budou všechny peníze, které jste vložili přímo, použity na financování vašeho důchodu. Tyhle peníze budou použity k financování vašeho důchodu. To není sociální zabezpečení. Když zaplatíte daň FICA (odvod na sociální a zdravotní v USA), v budoucích videích o tom budeme muvit více. Když tuhle daň zaplatíte, ve skutečnosti to nedáváte na samostatný účet, ze kterého budete později čerpat. Ve skutečnosti z velké části platíte současné důchodce nebo pozůstalé nebo lidi s postižením. Platíte za jejich dávky. To je způsob jakým funguje sociální zabezpečení. Máte všechny současné pracující, kteří platí FICA daně. Máte všechny současné pracující, kteří platí FICA daně. A nyní, alespoň myslím, že ta čísla jsou z roku 2010, máte 157 milionů lidí, kteří přispívají na sociální zabezpečení. A máte 54 milionů lidí, kteří sociální zabezpečení dostávají. Tenhle poměr je docela dobrý. Tyhle peníze v roce 2010 2011 jsou dostatečné k zaplacení všech těchto dávek a ve skutečnosti máme trochu přebytek. A přebytek jde na samostatný svěřenecký účet. A ten se neformálně nazývá fodn sociálního zabezpečení nebo formálnější název je fond OASDI. Nazvu to fond sociálního zabezpečení. Myšlenkou je, podívejte, nyní máme přebytek, můžeme alespoň pokrýt všechny naše závazky a máme přebytek. A až půjde do důchodu více lidí z generace baby boomu a více lidí se přesune z této strany rovnice na tuto stranu rovnice, potom můžeme použít fond k pokrytí určitých deficitů, které bychom mohli mít. Protože pokud máme více lidí napravo, budeme muset utratit víc a budeme mít méně lidí nalevo. Bude nám přicházet méně. Podívejte, předtím jsme měli našetřený přebytek, takže to můžeme použít. A může to znít jako celkově slušný nápad, ale problém je, že tenhle fond se začne zmenšovat díky odchodu do důchodu lidí z generace baby boomu. Začne se zmenšovat a odhadujeme, že v roce 2023 se tyhle věci změní na základě toho, kolik dávek dostávají důchodci, kolik lidí do toho přispívá, stav ekonomiky a celá řada dalších předpokladů. Odhadují, že to začne klesat zhruba ode dneška za deset let. A opravdu špatná věc je, že tahle věc bude naprosto vyčerpána a nebude možnost navíc financovat tyhle deficity, protože ani nebude dostatek peněz na placení všech důchodců. Bude to naprosto vyčerpané někdy v letech 2023 a 2040. Znovu tohle je trošku mimo, ale ve skutečnosti to není tak daleko. Tohle v podstatě ovlivní... Podívejme se na to. Nyní mi je 35 v roce 2011. V roce 2031 mi bude 55. Tohle potenciálně ovlivní můj důchod. V době, kdy půjdu do důchodu, to bude zhruba v roce 2042. Ve skutečnosti mi bude pravděpodobně 67. Bude to v roce 2045 nebo kdy půjdu do důchodu. Na základě současných daní, které do toho jdou, současné úrovně fondu sociálního zabezpečení, úroku fondu sociálního zabezpečení z investovaných peněz a všechno je to investované do státních dluhopisů, nemáto tedy šílený úrok, dostává to jen několik procentních bodů ročně. Ale musí to tak být, protože se to investuje velmi bezpečně. S tímto existují 3 možné eventuality. Buď se FICA daň zvýší. Na základě počtu idí, kteří zde pracují, dostanete tady vyšší příjem na osobu. Eventualita číslo 2 je, že se dávky sníží nebo dokonce možná zmizí. A eventualita číslo 3 podle tohoto časového plánu je, že jiné části státního rozpočtu budou financovat sociální zabezpečení, aby pokryly schodek. Protože pokud nemáte dostatek příjmů z FICA daně a nemáte dostatek peněz z fondu sociálního zabezpečení. Jiné části rozpočtu. Ale jak uvidíme, nebude mnoho jiných částí rozpočtu, protože také máte rostoucí Medicare. A Medicare je opravdu ten neudržitelný. Ten, který roste rychleji než sociální zabezpečení. Tohle je tedy otázka, zda vůbec existuje jiná část rozpočtu, ze které můžete případně brát.
video