Půjčky a úroky
Půjčky a úroky (15/15) · 13:22

Osobní bankrot: kapitoly 7 a 13 Video sponzorovala Visa, Sal Khan má PLNOU redakční svobodu týkající se obsahu.

... ... Co je bankrot? Od té doby, co si lidé navzájem půjčují peníze, existuje zásadní problém. Co se stane, když někdo nemůže splácet své dluhy? ... Co budete dělat? A předtím než skočím na to, co děláme nyní v naší moderní společnosti, probereme pár pojmů, které budeme hodně používat. A jsou to pojmy, které často uslyšíte v souvislosti s dluhem nebo v souvislosti s půjčkami. Takže na jedné straně transkace máte dlužníka. A to je v podstatě osoba, která si půjčila peníze. ... A protože si půjčili peníze, nyní peníze dluží. Takže můžete říct, že si budˇ peníze půjčili nebo že peníze dluží. ... Na druhé straně transakce máte věřitele. ... To je entita nebo osoba, které se peníze dluží nebo která půjčila peníze dlužníkovi. Takže ti půjčují peníze. Takže máme pojmy, ale vraťme se k naší zásadní otázce. Co se stane, když dlužník nemůže věřiteli splatit peníze, které věřiteli zjevně náleží? Pokud se vrátíme v historii nazpět, existovala různá řešení tohoto problému, jak to můžeme nazvat. Když se vrátíte do antického Řecka. Měli na to velmi jednoduché řešení. Pokud dlužník nemohl splácet své dluhy, potom se stal věřitelovým otrokem. Takže se stal dlužním otrokem. Takže když potřeboval věřitel udělat něco na zahradě nebo chtěl, aby byl jeho dům pravidelně uklizený, dlužník a... ve skutečnosti pravděpodobně dlužníkova rodina... museli potom udělat vše, co věřitel chtěl, dokud v podstatě nesplatili dluh svou prací. Takže takhle se s tím vypořádalo Řecko. Pro nás je trochu šokující, ale to bylo jejich řešení. Rozhodl jste se půjčit si peníze, nemůžete je splácet, tohle je to, co máte udělat. Nyní pokud se trochu přesuneme třeba do středověké Evropy, tohle je dokonce... otec Charlese Dickense se dokonce dostal do této prekérní situaci. Ale až zhruba do poloviny 19. století v Evropě a v USA máte zmínky o vězeních pro dlužníky. ... A upřímně, až vám to popíšu, zjistíte, že podle mě je to ještě horší, než být dlužní otrok. Ve vězení pro dlužníky... hodí vás do vězení. Uvězní vás. To je proč se to nazývá vězení pro dlužníky. A nevyjdete dokud vaše rodina nesplatí váš dluh. Vaše rodina nebo třeba vaši přátelé, pokud máte dobré přátele, splatí váš dluh. ... Jen když přemýšlím, proč je to tak strašné, tady jste aspoň měli šanci si svůj dluh odpracovat. ... Moje situace zde. Víte, když se dostanu do vězení, bude můj 10 měsíční syn schopen splácet můj dluh? Ne, ve vězení shniju napořád. Nebo co když mě moje rodina nemá ráda? Nebo co když nemám rodinu ani přátele? Můžu někomu dlužit ekvivalent dnešních 1 000 dolarů a kvůli tomu, můžu strávit zbytek života ve vězení. Dokážete si představit, že vězení pro dlužníky může být docela kruté. A ve skutečnosti otec Charlese Dickinse byl ve vězení pro dlužníky. To vám trochu napoví, proč psal ten druh knih, které psal. V každém případě tohle je minulost. Nyní jsme civilizovaná společnost a doufejme, že máme lepší způsob, jak řešit situaci, kdy dlužník dluží věřiteli peníze. A to je téma tohoto videa. A nyní uděláme něco, co se nazývá bankrot. A jen abyste věděli, první verze bankrotu nebyly tolik odlišné od vězení pro dlužníky. Více vlastně chránili věřitele než chránili dlužníka. Ale nyní máme zákony o bankrotu a z větší části ochraňují před tímhle typem šílenství nebo někoho před tím, aby strávil celý život na nějakém šíleném dlužním běžeckém pásu. Takže teď budeme trochu mluvit o bankrotu. A zaměřím se na bankrot v USA. Napíšu bankrot jinou barvou. Bankrot ... se zaměřením na USA. A obecně budu hovořit o osobním bankrotu, ačkoli mnoho z toho, o čem jsem mluvil, se používá i ve společnostech. A ve skutečnosti jsem o tom také dělal videa. Takže řekněme, že jsem zahlcen dluhem. Mám 100 000 dolarů úvěrů z kreditních karet. Musím platit hypotéku. Mám auto na leasing, které bylo trochu nad můj standard. Co můžu dělat? V USA existuje pár možností. Máme kapitolu 7. Vypadá to velmi složitě. Tohle jsou všechno různé... doslova... kapitoly zákona o bankrotu. Takže máme kapitolu 7. Nazývá se přímý bankrot. A doslova to je... myslím tím, že to není jednoduchý proces. Ale podstatou toho je, že jdete ke konkursním soudům. Řeknete hele, nemohu splácet své dluhy. A co oni udělají je, že vezmou má aktiva a potom, cokoli tam je, rozdělí mezi mé věřitele. A potom, když je vše řečeno a uděláno, já nedlužím nikomu nic, ačkoli jsem ztratil mnoho mých aktiv. Některá z nich jsou vyjmuta. Nechají vám věci, které potřebujete k životu jako vaše nádobí a třeba jednu televizi. A možná oblek, abyste si mohli najít práci. Ale pokud mám bankovní účet, pravděpodobně ne, protože jsem se tak hluboce zadlužil. Ale pokud mám nějaké peníze, pokud mám pěkný diamantový prsten nebo hodinky Rolex, vezmou mi to. Správce, konkursní soud mi to vezme, prodají to a pak to dají všem mým věřitelům. Ale nakonec, až bude vše řečeno a uděláno, já budu ve skutečnosti osvobozený od svého dluhu. Je to jistý způsob, jak prolomit koloběh neustálého dlužení peněz a jejich splácení jen tak tak nebo pravděpodobně jejich nesplácení. Takže to je přímý bankrot. A můžete říct, proč to neudělá každý, kdo má velké a těžké břemeno dluhu? Zaprvé, existuje řada pravidel, které tohle zjednodušují nebo nebo nezjednodušují. Ale jiná věc je, že to zůstává ve vaší úvěrové zprávě 10 let. 10 let ve vaší úvěrové zprávě. Takže si musíte rozmyslet, zda se v průběhu následujících 10 let budete mít lépe, když budete splácet dluh? Pokud mohu splatit svůj dluh, pokud mám šanci, měl bych to pravděpodobně udělat, abych si nezkazil svou dobrou pověst na dalších 10 let. Ale pokud je to zoufalá situace, mohu to udělat. A jen abyste věděli, není to lék na všechno. Pokud máte studentskou půjčku 300 000 dolarů, říkám wow, to mi bude trvat více než 10 let ji splatit. Vyhlásím bankrot podle kapitoly 7. Bude to nešťastné, až zjistím, že studentské půjčky nejsou... nemohou být odpuštěny při bankrotu podle kapitoly 7. Takže je zde celá řada typů půjček nebo myslím, že můžete říct, typů závazků, věcí, které dlužíte jiným lidem, které nemohou být odpuštěny. Určité druhy daní, studentské půjčky, podpora dítěte tyhle všechny nemohou být odpuštěny. Ale určitě se to bude vztahovat na věci třeba jako půjčky z kreditních karet. Ale tohle není velmi jednoduchý proces. Takže cokoli z věcí, o kterých jsem mluvili, byste určitě měli konzultovat s expertem v závislosti na konkrétní situaci, abyste se dostali víc do detailu. Ale tohle je jen přehled. Takže to je kapitola 7, přímý bankrot. Nemám, co je zapotřebí, abych se staral o svůj dluh. Chci úplně nový začátek. Další věc, kterou uslyšíte nejvíce v kontextu osobního bankrotu je kapitola 13. A to se často označuje jako reorganizace. ... A tohle je představa, podívejte, mám plat. Mám práci. Ale mám nepředstavitelně velký dluh. A můžná to není tím, že jsem byl nezodpovědný. Možná došlo k nějaké mimořádné zdravotní komplikaci v rodině nebo jsem měl neznámé výdaje, které se najednou odněkud objevily. Takže to je situace, podívejte pane Věřiteli, skutečně vám to chci splatit, ale to, co žádáte, abych teď udělal, je šílené. Pokud mě žádáte, abych tohle udělal, skončím nakonec podle kapitoly 7. Takže pro dobro obou... mne jako dlužníka... jak pro mé dobro a pro vaše dobro, proč nevymyslíme plán, kdy mohu realisticky splácet následující 3 nebo 5 let? A může to také obsahovat, že řeknete, že vám místo 50 000 dolarů, dlužím 40 000 dolarů. Nebo místo úroku na kreditní kartě, který je 20% ročně, změňme ho na 10% ročně. Takže tam bude trochu vyjednávání. Musíte přijít s plánem, A jakmile přijdete s plánem, musím to splatit během následujících 3 až 5 let. ... Nyní ještě jednou, můžete říct, hele to je docela dobré. Pokud ti dlužím 100 000 dolarů dluhu na kreditní kartě a půjdu za svými věřiteli a budu vypadat jako upřímný člověk a vymslím si srdceryvnou historku, sníží mi můj dluh. Budu na tom lépe, než kdybych to neudělal. Ale znovu je za to trest. A ještě jednou, ukáže se to ve vaší úvěrové zprávě. Obecně přijdou s plánem, abyste zaplatil svým věřitelům během 3 let. A poté se to bude objevovat ve vaší úvěrové zprávě dalších 7 let. ... Tkže obecně od okamžiku, kdy to podáte až do doby, kdy to zmizí z vaší úvěrové zprávy, uplyne 10 let, jako v kapitole 7. Takže v obou z těchto situací, tohle nejsou věci, do kterých chcete jen tak skočit a myslet si, wow, našel jsem snadnou cestu z mého dluhu. Tohle jsou velmi vážné věci, které vás ovlivní na slušný kus vašeho života. Takže tohle nejsou věci, které jdou udělat jednoduše. Ale je dobré o nich vědět pro případ, že se ocitnete v situaci, kdy toho budete mít nad hlavu nebo budete pod vodou nebo znáte někoho, kdo je v této situaci. Alespoň je to cesta, kdy mohou cítit, že pokud udělají tohle a tamto třeba během 3 let nebo 10 let... záleží, jak se na to díváte... budou moci začít znovu. A jen, abyste měli představu, jak často se tohle děje, trochu jsem se na to předtím kouknul. V USA a dokážete si představit, že nyní jsme uprostřed recese, takže vyhlášení bankrotů je celá řada. Napíšu to. Takže tohle je kapitola 7. ... A tohle je kapitola 13. A pokud vás zajímá, co jsou všechno ty kapitoly mezi tím. Tohle je kapitola 12, což je v podstatě kapitola 13 pro farmáře a rybáře. Mají trochu víc výhod než máme my ostatní, protože chceme podporovat lidi, kteří produkují potraviny. A potom to je kapitola 11, což je v podstatě reorganizace podniku. Může se to použít v případě některých jednotlivců, kteří jsou svým způsobem velká esa. Jejich osobní portoflia aktiv a závazků vypadají hodně jako podnik. Takže pro ně bude vhodnější kapitola 11 než kapitola 13. Takže tohle jsou dvě další kapitoly. Ale z pohledu osobního bankrotu se většina lidí zabývá kapitolou 7 a kapitolou 13. Teď, abych vám poskytl údaje, jak často se tohle děje, pokud se ocitnete v takové situaci, tak jen, abyste věděli, že nutně nejste sami. A také abyste viděli, že skutečně v současné době rostou. Takže 2007, 2008, 2009. Podání podle kapitoly 7 v USA v roce 2007: 413 000. V roce 2008 to vzrostlo na 560 000. Takže to je více než 25% nárůst. A potom v roce 2009: 819 000 podání. V podstatě dvojnásobek podání podle kapitoly 7 v roce 2007. A pokud se podíváte na kapitolu 13, v roce 2007 jsme měli 277 000 podání. Takže na každá 2 podání podle kapitoly 7 jsou zhruba... na každé 4 jsou 3 tahle. Potom v roce 2008 máme 334 000. A 370 000 v roce 2009. Takže vidíte, že podání podle kapitoly 7, obě rostou skutečně rychle. Ale kapitola 7 je dokonce dramatičtější. A dokážete si představit, protože v situaci, kdy lidé nemají práci, kapitola 13 skutečně není uskutečnitelná možnost. Opravdu musí udělat něco jako kapitola 7. V každém případě doufám, že to považujete za užitečné a nyní víte trochu o bankrotu. ... ...
video