Půjčky a úroky
Půjčky a úroky (12/15) · 10:11

Současná hodnota - 2. část Další možnosti, kdy dostanete své peníze.

... Nyní vám nabídnu trochu komplikovanější variantu mezi dvěma možnostmi platby. Obě jsou dobré, protože v obou případech dostáváte peníze. Takže možnost 1 ... Dnes vám dám 100 dolarů. Fialovou zakroužkuji platbu, kterou dostanete. Takže dnes dostanete 100 dolarů. Možnost 2. A pokusím se tuhle možnost napsat lépe. Možnost 2 je ne za rok ale za 2 roky. Takže řekněme, že tohle je rok 1. ... A tohle je rok 2. Ve skutečnosti vám nabídnu 3 možnosti. Doufejme, že to bude skutečně dávat smysl. Posunu tuhle možnost 2 doleva. ... Zpátky k zelené. Teď jsem zpět. Takže možnost 2. Jsem ochoten vám dát, nevím, 110 dolarů za 2 roky. Takže ne za 1 rok. Za 2 roky vám dám 110 dolarů. Takže to zakroužkuji fialovou, když vlastně dostanete zaplaceno. A potom možnost 3. A možnost 3 bude fascinující. ... Dělal jsem to trochu jiným odstínem zelené. Možnost 3, zaplatím vám... vymýšlím si to za běhu... zaplatím vám dnes 20 dolarů. Za rok vám zaplatím 50 dolarů. To je 70 dolarů. Udělám tohle, aby to bylo přesné. A potom vám zaplatím, nevím, 35 dolarů za 3 roky. Takže všechno tohle jsou platby. Chci udělat rozdíl mezi skutečnými dolarovými platbami a současnými hodnotami. A jen pro zjednodušení, předpokládejme, že to je garantované. Jsem nejspolehlivější dostupná osoba. Pokud existuje svět, pokud slunce nevybuchne, zaplatím vám tuhle částku peněz. Takže jsem bezrizikový jako federální vláda. A měl jsem příspěvek u předešlé současné hodnoty, kde někdo hovořil o tom, zda je federální vláda skutečně tak bezpečná. A to je ta věc. Federální vláda, když si od vás půjčí 100 dolarů... řekněme, že si půjčí 100 dolarů a slíbí, že je zaplatí za rok. Tak vám dá 100 dolarů. Riziko je... jaká je hodnota 100 dolarů? Protože mohou měnu zahltit oběživem k smrti. V každém případě tímhle se teď nebudu zabývat. Vraťme se k problému současné hodnoty. A vlastně někdy vlády nesplácí dluhy. Ale vláda USA to nikdy neudělala. Zahltila měnu oběživem, to je tak trochu jako neplnění. Ale nikdy ve skutečnosti neřekla, nezaplatím vám. Protože kdyby se tohle stalo, náš celý finanční systém by vybouchl a znovu bychom se vrátili k prvobytně pospolné společnosti. V každém případě zpět k problému. Dost Salových komentářů. Takže porovnejme znovu možnost 1 a možnost 2. A ještě jednou řekněme, že je to bezrizikové, můžu vložit peníze, mohu je půjčit federální vládě za 5%. ... Bezriziková sazba je 5%. A pro zjednodušení... v příštím videu udělám předpoklad méně jednoduchý... ale pro zjednodušení, vláda vám vyplatí 5%, ať jim dáte peníze na 1 rok, ať jim dáte peníze na 2 roky nebo ať jim dáte peníze na 3 roky, ano? Takže kdybych měl 100 dolarů, jakou by měly hodnotu za rok? Již jsme to zjistili. Je to 100 krát 1,05. Takže je to 105 dolarů. A potom když dostanete dalších 5%? Takže vláda vám dává 5% ročně. Bylo by to 105 krát 1,05. A to je kolik? Mám 105 krát 1,05, což se rovná 110,25 dolarů. Takže to je hodnota za 2 roky. Takže okamžitě, bez toho abychom dělali současnou hodnotu, vidíme, že si za 2 roky polepšíte, pokud jste si vzali peníze teď a jen je půjčili vládě. Protože vláda je bezriziková a vyplatí vám za 2 roky 110,25 dolarů, zatímco já vám jsem ochoten dát 110 dolarů. Takže to je spravedlivé a v pořádku Ale celý problém, který se snažíme vyřešit, je současná hodnota. Takže vezmeme vše v dnešních penězích. A vzít těhle 110 dolarů a říct jaká je hodnota dnes, to můžeme diskontovat pozpátku stejnou metodou, ne? Takže 110 dolarů za 2 roky, jaká je jejich hodnota za rok? Vezmete 110 dolarů, vydělíte je 1,05. Jen děláte opak. A potom tady dostanete stejné číslo. No, to číslo, které dostanete, je 110 děleno 1,05. A potom, abyste dostali jejich současnou hodnotu, jejich hodnotu dnes, vydělíte to znovu 1,05. Takže dostanete 110... Co bych dostal, kdybych to znovu vydělil 1,05? Vydělím to 1,05 a pak to znovu vydělím 1,05. Dělím to 1,05 na druhou. A čemu se to rovná? A píšu to schválně, protože chci, abyste si zvykli na tenhle zápis. Protože to je to, na čem jsou všechny naše současné hodnoty a naše diskontované cash flow... tenhle typ dělení 1 plus diskontní sazba umocněná počtem let, tohle to na čem je to založené. A to je všechno, co děláme, jen dělíme 1,05 dvakrát, protože jsou to 2 roky. Takže to uděláme. 110 děleno 1,05 na druhou se rovná 99,77 dolarů. Takže ještě jednou potvrdili jsme, že vezmeme-li současnou hodnotu 110 dolarů ode dneška za 2 roky... jejich současná hodnota, pokud předpokládáme 5% diskontní sazbu. A tahle diskontní sazba, to je místo, kde se v oblasti financí objevuje opravný faktor. Můžete překroutit tuhle diskontní sazbu a udělat pár předpokladů ohledně diskontní sazby a předpokládat skoro všechno. Ale nyní pro zjednodušení předpokládáme, že je to bezriziková diskontní sazba. Ale když je na tom založená současná hodnota, dostanete 99,77 dolarů. Řeknete wow, jo, tohle skutečně není tak dobré jako tohle. Raději bych měl 100 dolarů dnes než 99,77 dolarů dnes. Tohle je zajímavé. Možnost číslo 3. Jak se to na to díváme? Co uděláme je, že uděláme současnou hodnotu každé platby, ne? Takže současná hodnota 20 dolarů dnes, to je 20 dolarů. Jaká je současná hodnota 50 dolarů za 1 rok? Současná hodnota bude... takže plus 50 dolarů děleno 1,05. To je současná hodnota 50 dolarů, protože to je za 1 rok. A potom chci současnou hodnotu 35 dolarů. Takže plus 35 dolarů děleno čím... je to za 2 roky, takže to musíte diskontovat dvakrát... děleno 1,05 na druhou. Jako jsme to udělali tady. Takže zjistíme jaká je současná hodnota. Všimněte si, že jen přidávám současné hodnoty každé z těchto plateb. Vyndám si svoji kalkulačku TI-85. Současná hodnota platby 20 dolarů je 20 dolarů, plus současná hodnota platby 50 dolarů. To je 50 děleno 1,05 plus současná hodnota naší platby 35 dolarů. 35 děleno... a je to za 2 roky, takže to diskontujeme naší diskontní sazbou dvakrát, takže je to děleno 1,05 na druhou. A potom se to rovná... zaokrouhlíme to... 99,37 dolarů. Nyní můžeme udělat velmi dobré porovnání mezi 3 možnostmi. Tohle mohlo být předtím matoucí. Víte, přijde k vám člověk. A obvykle je to člověk s nějakým typem penzijního plánu nebo pojišťovna, kde řeknou, hele zaplatíte mi za roky a, b a c a já vám vyplatím tohle v letech b, c a d. A vy si říkáte, jak to porovnám, zda to je skutečně dobrá hodnota? Takže takhle to porovnáte. Uděláte současnou hodnotu všech plateb a řeknete si, jakou to má pro vás hodnotu dnes. A to jsme zde udělali. Řekli jsme, že možnost číslo 1 je nejlepší obchod. A záleželo jen na tom, jak vyšel výpočet. Pokud bych snížil diskontní sazbu, pokud je tahle diskontní sazba nižší, mohlo by to změnit výsledky. A možná to vlastně udělám v dalším videu, jen abych vám ukázal, jak důležitá je diskontní sazba. Už nemám čas a uvidíme se v příštím videu. ...
video