Půjčky a úroky
Půjčky a úroky (6/15) · 11:59

Role institucí ve vydávání a zpracovávání kreditních karet. Instituce zapojené do zpracovávání vašich kreditních karet a jaké vztahy mezi sebou mají.

[HUDBA] V tomto videu chci... ...rozumně vysvětlit, jací hráči jsou zapojeni... ...v procesu vydávání a zpracovávání vašich kreditních karet. Začněme s výrobci. Někdy můžeme říct, že výrobci... ...jsou lidé, kteří udržují sítě kreditních karet. Příkladem je Visa, MasterCard, ...American Express, Discover. Především udržují sítě... ...IT a pravidel, které spojují... ...skupinu bank. Pro účely tohoto videa ale uděláme... ...velmi jednoduchou síť - řekněme, že tohle je síť 1, ...možná Visa. Možná že tohle je síť 2, ...mohl by to být MasterCard. V tuhle chvíli jsou to jenom kruhy, ..ale za chvíli uvidíte, že jsou to sítě. Řekněme, že já jsem nějaká banka tady. Nazvu se Banka A. A víte, k čemu jsem se rozhodl? Pro moje podnikání by bylo dobré... ...vydat kreditní kartu. Můžu svým zákazníkem poskytnout úvěr, ...oni mi zaplatí úroky, možná k tomu přidám nějaké poplatky... ...a celé to bude pro moji banku dobrý byznys. Přijdu tedy, řekněme, k Vise a zeptám se, ...zda se můžu stát součástí jejich sítě. Visa má nějaká pravidla a předpokládám, že pokud jste.... ...legitimní banka a budete souhlasit se všemi pravidly, ...stanete se členy jejich sítě. Připojil jsem se k jejich síti a samozřejmě nejsem sám, ...jsou tam spousty... ...dalších bank. Tohle může být Banka B, tohle Banka C a tohle Banka D. Všechny jsou samozřejmě také sítěmi, ...takže mají své vlastní dceřiné banky. Tohle je síť MasterCard. Představme si situaci... jsem zákazník... ...Banky A a oni se mě zeptají, jestli bych chtěl kreditní kartu... ...a já řeknu samozřejmě, to by bylo pohodlné. Nerad nosím peníze po kapsách. Dejte mi kreditní kartu. Vydají mi kreditní kartu, ...která vypadá asi takhle. Myslím, že kreditní kartu už jsme všichni viděli. Nahoře na ní bude velkým písmem Banka A. Budu mít jedinečné číslo kreditní karty. Moje jméno bude tady, možná datum konce platnosti... ...a tady, v pravém dolním rohu, se bude psát... ..jaké sítě jsem součástí. V tomto případě to bude Visa. Vydavatel těchto kreditních karet by napsal MasterCard... ...nebo kdyby to byl American Express, dali by tam American Express.... ...a možná nějaký druh hologramu. Je to skvělé, mám kreditní kartu. Myslím, že všichni víme, že ji můžu používat... ...a vytvořit si závazek. V budoucnu můžu závazek zaplatit této bance... ...nebo ho můžu zachovat a oni mi naúčtují úrok, ...který je obvykle slušně vysoký, ...takže je v mém zájmu zaplatit docela rychle. Jak to ale funguje... ...v kontextu celé sítě? Řekněme, že půjdu do místních potravin, ...nakreslím to oranžově. Řekněme tedy, že půjdu do nějakého obchodu s potravinami... ...pro potraviny použiji G. Nakoupím za 100 dolarů... ...a budu chtít zaplatit s mou nově vydanou kreditní kartou. Zapíšu to, tohle je vydávající banka. Půjdu do potravin a řeknu, že bych chtěl zaplatit... ...kreditní kartou. Potraviny, pokud akceptují kreditní karty, ...musí být napojeni na nějakou banku někde na této síti Visa... ...aby mohli přijímat karty Visa. Řekněme, že jsou napojeni na Banku B tady, ...to bude obchodní banka nebo můžeme říct... ...maloobchodní banka nebo v hantýrce kreditních karet... ...nabývající banka nebo nabyvatel. Možná se ptáte, proč ji nazývají nabyvatel. Nazývá se nabyvatel, protože to je ten hráč, ...který chodí přímo za obchodníky a říká jim, ...teď přijmáte jenom hotovost, nebo jenom American Express, ...nebylo by skvělé, kdybyste mohli přijímat i Visu... ...nebo MasterCard? Budete zajímavější pro více zákazníků... ...a pro zákazníky to bude pohodlnější, ...a pokaždé, když proběhne transakce, ...vezmeme si jen malý podíl z této transakce. Takto získají různé maloobchodníky. Tady to byly potraviny, možná, že Banka B získá... ...obuvníka. Možná zapojí do sítě také krejčího. Tohle všechno jsou různí maloobchodníci, ...kteří budou najednou akceptovat Visu, protože jejich banka, ...jejich obchodní banka, je členem sítě Visa. Obdobně mohla být členem sítě MasterCard, ...na tom nezáleží. Toto je výrobce a tohle je jejich síť. Tenhle chlapík teď bude přijímat Visu. Dám mu tedy svou kartu Visa... ...a první proces se nazývá autorizace. To znamená, že ověří, ...zda je tato karta oprávněná koupit.. ...zboží v hodnotě 100 dolarů. Když zasunu kartu, nebo když prodavač zasune kartu, ...pošle zprávu z toho malého přístroje, ...z přístroje prodejce do nabývající banky. Pak se to přepošle Vise a Visa řekne, ...to je karta Banky A a sdělí číslo do Banky A... ...z jejich vlastní sítě. Pak se Banka A podívá do své databáze a řekne, ano, ...Sal má na účtu 1000 dolarů. Ještě žádně nepoužil, může provést tento nákup. Schvaluji tuto transakci. Tato zpráva se skrz síť vrátí do banky B... ...a pak je to schváleno. Transakce je předána... ...a jak si asi umíte představit, ...nestačí autorizovat transakci a odejít s nákupem. Ten chlapík bude chtít dostat zaplaceno... ...za zboží, které mi dal. Očekává, že dostane 100 dolarů. Musí je zaplatit Banka A. Nedostane ale zpátky celou částku, ...protože každý z hráčů... ...poskytuje službu. Ten chlapík je zapojen do sítě... ...a nabízí úvěr. Provozovatel sítě nebo vydavatel nabízí síť... ...a můžou poskytovat také další služby týkající se bezpečnosti. Můžou říct, Sal bydlí v Chicagu, ...ale najednou nakupuje potraviny v hodnotě 100 dolarů... ...v Salzburgu nebo na jiném místě, které se bude zdát nepravděpodobné, ...a pošlou výstražný impulz. Někteří lidé můžou mít vlastní bezpečnostní mechanismy. Ale všichni poskytují službu. Tamten chlapík může poskytovat... ... reálné platební terminály, skutečnou síť. Takže všichni dostanou malý podíl. Z potravin za 100 dolarů... ...to budou 2% - nejsou to vždy 2%, to je přibližné číslo, ...ale je to přibližně správné číslo, ...ne úplně odlišné od reálných. Takže ze 100 dolarů, které tenhle chlapík mohl dostat... ...za své zboží, musí zaplatit 2%, nebo v tomhle případě, ...2 dolary - to jsou 2% ze 100 dolarů - musí zaplatit diskontní sazbu 2 dolary... ... své nabývající bance. Může to vypadat, že nabyvatel je na tom dobře. Dostane 2% ze všech transakcí, ...ale samozřejmě se o ně musí podělit... ...se všemi lidmi tady. Převážná část skončí v Bance A. Z těchto 2 dolarů - schválně používám celá čísla - ...teď rozdělíme ty 2 dolary. Banka A dostane řekněme 1,70 dolaru. Není to daleko od reálných čísel, ...která se mění a závisí na bankách... ...a na sítích a všem okolo, navíc sítě mohou měnit... ...své sazby. Banka A dostane 1,70 dolaru. Vydávající banka kromě toho, že teď mám aktivní zůstatek, ...ze kterého si naúčtuje úroky, ...dostala za transakci 1,70 dolaru. 1,70 dolaru z 2 dolarů je mezibankovní poplatek. Obvykle je určen individuálními sítěmi, ...ačkoli sítě se nepodílí na tomto poplatku. Pouze sdělí, že jejich standardní mezibankovní poplatek je x procent... ...z transakce plus, například 0,10 dolaru, a to je to, ...co Banka B zaplatí Bance A. Je to především podíl Banky A na diskotní sazbě, ...který je tomu chlapíkovi účtován. Tamten chlapík. Sítě vydělávají peníze několika způsoby, ...ale většinou vydělávají také... ...na každé transakci. V této situaci vydělají zhruba 1/1000... ...z trasakce nebo 0,1%. V tomto případě, 0,10 dolaru z diskontní sazby, ...kterou si tenhle chlapík naúčtoval, půjde výrobci nebo síti. Takže pokaždé, když provedete transakci, výrobce dostane... ...malý zlomek z vašeho nákupu... ...a na tohohle chlápka zbyde - když to spočítáme: $1,70, %0,10, ...dostáváme se na $1,80 ze 2 dolarů, ...na tohohle chlápka zbyde $0,20. Celá transakce se vyrovná, ...což znamená, že každý dostane peníze, ...které má dostat. Tahle banka pošle Vise... ...$100 dolarů mínus $1,70, které si nechá... ...coby mezibankovní poplatek. Pošle tedy Vise $98,30. Visa si nechá $0,10 a zbytek pošle nabyvateli. Nabyvatel dostane $98,20. Nechá si pro sebe $0,20... ...a maloobchodníkovi dá $98. Moje čísla nejsou přesná, ale chtěl jsem vám... ...vysvětlit, jak to celé funguje. Takže aby maloobchodník mohl využívat... ...celou tuto infrastrukturu, musí zaplatit 2%... ...z každé transakce. Nebudou to vždy 2%, ale je to... ...přibližné číslo. Tenhle chlapík má užitek z toho, že získal přístup do sítě, ...je to pohodlné pro zákazníky, ...tady ten chlapík samozřejmě dostává nějaký typ poplatku. Čím více maloobchodníků získá, ...tím více podílů na transakcích... ...vydělá. Visa má malý podíl na mnoha, mnoha, mnoha, mnoha... ...transakcích, takže na tom vydělávají... ...a samozřejmě musí použít část těch peněz na podporu celé... ...infrastruktury. Banka A získá mezibankovní poplatek, ...který je většinou z diskontní sazby, ...maloobchodní diskontní sazby, která nesouvisí se všemi... ...celostátními diskontními sazbami. A samozřejmě, poskytli mi úvěr, ...takže těch 100 dolarů nemusí být zaplaceno ihned. Můžou mi z těchto peněz naúčtovat mezi 15 a 20% procentuální roční úrokové míry, ... dokud je nezaplatím. Mám samozřejmě nějaký druh minimálního závazku, který musím zaplatit. Doufám, že to věci trochu osvětlilo. Uvidíme se v dalším videu. [HUDBA]
video