Cenné papíry
Cenné papíry (11/36) · 15:27

Úvod do výsledovky Výsledovka, příjem, hrubý zisk, provozní zisk, čistý příjem, výnosnost akti (ROA) a výnosnost vlastního jmění (ROE).

Navazuje na Inflace.
video